Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 114
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0120
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
n^. -VlyssisAldtouandi,
PROBLEMATA.

R*

E R V M naturaliam jnqui/Trorcs non consumendi ocij gratia, scd ad vcri.
em jnueitieandamlblenr indagarc cauiam,proptcrquam a-sdctcrsnm,
mdum cirius, qiiiimauro tectumcmigiiicmcontrahat.Multi respondent
hocindcoririposse ,quonian; mcraliiini pcrJcstLCHi vini conseruandi a corruptione
jmperfcctumpotiattir. Vei potitissccundiim aliosassercndum,cst a-rtiginemacon-
t.KLLMtLishiiiiiidionsresultare^quaptoptetjinterpoiitoaurOjha-ccorruptioatia-re
Zjsrrdeter 3rcctllt: ninc eoiligenda cft ratio,proprerquam vasaa?nea aslidticdctcisa citiiis.qui
- neglcdaabxrugineinsesteiitiiricuminimundiria.scusordeiaeiemhiiniidiorcmiiri-
tiiii <v« pc&at, quominus in ars suam asijonemexercere poisit. Sectinddnonnulli inquirum
1 " causam,p optcr quam vasa:reumadigncmaqua feruenti p!aiumfundunonhabeat
^irlh/it"' JtacaiidLnn;qnindigitisimpunctaiigi possit. AliquiPhilosophia;cultores,iuM!Lj p
do&rinam Aristotelis, de tcrrafrigidatempotea:siiuo,&de teiracalidatempore^,
hyemali,respondcnt in vasis a-rcisaqua fcruenti plenis natutam peliere totamaqua
frigidiratem aducrsusingentes ssammarum impetus, quieirca fundum vasis maxime
Operantur:idcdq;sn'gi(;:r:«;b: cc.'iccr,t ,nisiprorsuscaIorcma lundo arceat ,enicic
iamen,vt fundum vasis impune tangatur. Aut, iuxta aliotum mentcm, askrendum
erit,qudd viscaloris circa suhduoiagens ita a?sattenuat,&emollit,vt facileincon-
tentum, tanquam in oppositum,rcJicso continente, operetur. Hoc excmplum habc-
rous cuidensinfrixorio vaseexpapyro confcctoolco pleno, & supra prunas poiitoi
Z4eru,*s oamqiigrus,primutnoieo,.ehartainta<3a,suamvirtutemcommunieat. Qiiarnint alij
CurYtnidU vndea;risa?i'ugo virorcmconcipiat. Viriinbonis disciplinis cdebrati rcspondent
Ktugirresessemetajlorum corruptionesicum autemomniscorniptio gcnerarioniop-
ponatur, neceise erit, vt metalla cortuptionem mdtieniia in quasdam metallicasna-
ruras dcgencrem, & harsunta-ruginc-Sjqua' a pii;n,v inixtionis coloribtis,cxelemen-
tisconcinnatatminimedilcrepant. Itaque, in ariscorruptioneeiussubfantialumi-G
CelaryirU nosUminuitur,qua;aliqLu e\ partc aurcumcolorem refcrebats hic mmus cum ni-
dis ex bho gredine in rciiquo a:rccomrpto reiidcnte,viroremrepra-sentac;cum exnigro,& fla-
■siae- uo ilrnui mixtis color viridis constjtuatur.
A D A G I A.
CVMhocmetalluraantiquarfamaT-cclebritate sitconsptcuum, miiltifariairtco-
sidcratuni varijsctiamprouecbi]'soccasionemprebuit.Namq;nobisilludre-
sonansnitdicancibu^jlcieoiicvi: lioc. ;Kia^iti[n.^M rzWM^w.C^od profciri
solctinillum, quiinaniterobitii.pcLisvcioiipociii^qiiiim tatione causainagit.Tra-
r dimt ottum prouCrbium i duabus columnis iubiimibus in Dodona collocatis,quarum
j* °~ altetapeluima-neamsustcntabatj alterasimulacrumpuerimanuslagcllumattollen-
"* ?"* ti'; ventus autcm quoties vchementius ssabat, scutica peluim s ericntc, magmis indc H
? * linnitusadniultumetiatntemporisspatiumresonanseKibat.Siresijiciamusadforti-
tudinemmetalli, incidcmusinprouerbiu ab.Horatiorecitatum.,t-*/ circ4pe&wl>x~
iere.Id iactatur in illum,qui proptcr audaciam niiiilnon tcntat,& aggrcditur. Pari-
terabHoratioin Epistolisaliud protcmir. .Asnrm abrw/t. quod pioccrto,&ininiu-
C/tp.$. tabilianimidcticco ystiniariiolet, Immo m hoc imsa apud loblegitur. C/trome/tm
■ ejitvea. Hoccssertui'ad ostendciidum tcircam fonitudinenim hominc nonteperiri.
Caneruma'SCOiindcratura,quarenuspecuniciiiscruit,apioucrbijsminimceltalicnsi:
quandoquidem apud Horacium in Kpistolis hoc habcmus. g/i/dd/fient /trtlupim.
Ad illum spedarc videtur,qui rerum vilium,& preciosarum diicrimcJi ignorat. Na-
tuni Jndeprouerbit!mopinamur,quonism AntiquiHistrioncs inCotncdijspropc-
cniiialupincsiiumeraresolcbantzquocircacancbar HoratiuS:
Nec t/imeii ignorgt ijisid diilent tcrn lapinis.
Paritcr in hacsigniiicatione dicitw.JVnUiautrhdcffo-, de iilo,qni dcctrinam insul-
loading ...