Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 117
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0123
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. 117
A odorem,&prauum:saporem,cibiscoiKinuiiicaatiitahoroinesinhonesta»&-peraicio&
libidinedctciitics.terismalumfame odoremimpcrtiunrur-idcirco stannoalbocasti-
monia;muniridcbenr. Insuperaliqui,ab aiccndaavasisa:ncisrubigiiic,intcrd!i<n_j
olco,&interdumare:uvtuntur:sicaniiuanibigincm pcccatorun- facillimecontra-
hit,nisi oleoc.ceinosyni'sc/pclinjatiir,&arcna pcenitentia; idcntidempcrfrkctur. z,eemft-
Itemmixtio arris cuin aljj-t ly.ctiiilis considerara non est abhac moralidoftrina explo- ""/-^T's-
(lenda:eteniina.s, iuxra varia mixiioiicm,moddalbum, moddriihrti:i],modtj fnhuim ""f"""
caadit:pariinodohomiiicsti!invirii,iiilti!;,&pt.-i,lcflisvci,ia;itcs);ilisic;dcii:„ic!fiiiui c'-:\'""les
honcstar.e,&rubricharitatefiunr. Veletianidkcnduineihvs ijn tripliclsi isi:;-iisii:ic__,j
csse constitutum;cumaliud sitalbum ad modumargcnti,aliud fuluumad instaraur-i,
& aiiud in laminas attcnuatum, & tinCTum, qtio Histrioncs vtebantur.Hanc triplkem
ssrisdisfcrentiamcloquciitiaa:iTiulatiir.l:iii[iiaestcloc[uentiaPra;conuEiiaiigclij,q!ia!
adpurificationem,&dealbationcmanimamnispccTat. Seeundaest eloquentia lihc- Eloque/t-
torum,&Causidkorum, qu.-evtplurimum lucrum,&auiumrespicit. Tertia cst elo- tix qxt,.
■g q!ientiaComicorum,qu»tantunimododek(stationcmspcclator(busassert. Postrc- lapkxfa,
1116,quoad vsiitn,Medici rcferunt,a»re vsto vkcra pui gari, &carnem supersiuamfa-
cilctoIIi:p^nitcntiahuica?ri alluniiandacst ,quoniampcr confelTioucm purgat,&
carnis inquinamcnta destrilit.
SIMVLACRA, ETSTATVl.
VT summatimexprimainus,qua;ad statuas,& simulacra exa>rc conflata atti-
nent, kiendum cst ha-c Dcorum, hominum, & bestiarum fuiise. Primum igi_
tHi-arreum(imulacrumRoina;statutiiiiifiiiiTc Ccrcri Plitiii.jsi-cccuiiiiL. louis L'&- 34-
postca ex are statuaspcnc innumerasfuisse Auclores diuulgant.Pausanias in Peribo- cap,^.
Iolouema;ncumstatuit,&a]tenim louem arieum Spartha: omnium antiquissunuui.
Suidasquoq;recitat Iotiem cxairc formatii ab A:ititjaici:c iaa-rarijssuiiTe locatuin,
C quia opes,& facultatesabipso viuentibus di stribui posseopinabatur. Immii in Attis *"*" ''~
SanftiGordiaiiihaberiiuSjquddSan-ta MarinaDiuoIanuario Prcsbytcro in cubicu- ra"tacr*
lum introduiiio, simulacrum louis amcum ostend jt, quod Sanflus, succenso ignc, con- >>4r!a-
flauit,& in cloacam proiecit. Amplius Sami in tcniplo luuonis, Bathilli statua a;nc;__> .
suitjCuitis Iiiiiciiiiiii :nSi"cv/isinciiii:iic. Hinctranscuntcsadhoininum statuas,primd ^ ~, .
jncideniusin statuainameam AkxandriMagtiiaLysippO insigni statuatio fabrica- ,» _
tam.quam postea, tcste Plinio, Nero Princepsinaurari ittssit. Statua*a;rea; Socratis, u^"'
necnonArtydamantisAthenisfueruntjvbi quoq;statua;a;nca;Narmodij,& Aristo.
gitonisconspkicbantur,quiaryrannidc cincs viiuikareconatisunt.ItemCaisarAu-
SHiiciij,rcfi'i;:iiic.S'i:ctonio,AutonioMusa;Medicoceleberrimo, statuam ameam iuxta
"signum yEsculapijlocauit. In Tenaro videbatur statiia amea Arionts, Metbymnei vni, Stotu*
cumDclphino,qui illumsupta tcrgus suscipieus pcrinare vcxir. Hodkin Capitolio £nc£;_c*
Hercukspicuscui)iclatia,&pomis,Marcus AurcIiuscquoiniidcns,&alia-amea;sta_ pisolio.
nue in templo San&icMaria-Kotciiid.vcoiispicicititc:]-. Dchuic statna.sexa.TC, quas
D Grwci,&Roiiisnipiiiiiniis iioAicnmr, PJiniustji-.iiKsuiligL-ua-nicinorat.Pra^tereaia
MidaIUK'ti;VDagOLrc^ioiK-Oi.aiponcisiviica:ss;uii;';;ii"i<:i::i',&teccatcsDi!cuiii_* .
Aiisti'i.icorumliintpluriin;c,qua;pattimcot'imi (la:cu-,inipiicitl<.in]|ii!ttiiuvirilemrc-' ""
pra?sciitant.T;ir.t!cin shcu.vcxa-ic ConachioVciKiijs in tcuipio DiiiiMatcivisuntur.
A statuishumanis adsimulacra brutorum sinostcranimusdirigaturrprima facie . . •>
scseoffcrcnr Boucscvncy, quasScholiastcsPindariiu AtahycioRhocii Promontorio ',a
fuisse diuulgat. Vt omittantur amca bucula Myr»nis,ancaLea;na Athenisvis__,, *** mt0'
omcus equusDomitiani ,&a:ncusTaurusPhalaridis,ad-ciiiiis iorni;imDi'xktiaiius r"'"slie •
Imperaior infcnsilTimus Christianorutn hostis Boucm s neum fabri.auit, in quo , suc-
ccnsis ssammis,Christicultorcs ad necem vsq;ciuciabantur. In Htraclca ElidisPcso- £% rg je
'ponneiiPi-oiiincia^fuitarneaequajVtrcfertCardanuSjtantoartiiiciocl.ibcsr.tt.i^vt /^/ '
eqiiitaiidihilliinliireconarentur,donccfustibus indc abigerctur, cuminccrtotalias
statuas hancsolam vcxarcnt. Item scribit Geruasius, icseiente Bercliorio, olim Nea-
poli muscam ameam fuilTefabrefaiHap,qua;intcgra quandiu mansit,nulla musca ciui-
loading ...