Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 119
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0125
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMctaHici Lib.I. np
Aflodic in Thauringiaa familia nobiliDutgerodia Idolumquc.ddam.a'Licumscr_a-
tur,inuent_m infundametis ArcisRothenbergiai,q_a;nuncdesertai_ce_Hoc'estst_-
turapueri, cummanu dextraauridextrai,&sinistragcnu siniitro apposita. Idolum__>
intus est vacuimi ,fed si aqua repleatur,& igne circumdcrur ,aquam ingenti sonitu in
circumstantcs euomit.Cum igitur simuiacra Etlmicorum cx matcria amea, vt piurimu
fabricata sint, inquirenda cstratio,corP(3]mosrapluisi'cri3scL,ii.^W.m-Yt?>M/,/«*a 7'faluz.
argentum ,V auruw. DiuusAugustinusrespondetldolaplerumq;a:nea,necnonIi-
gnca,& eciam fictilia olim fuijTe,sed preciosam eorum materiam spiritus diuinus'
memorare voIuit,namquando qutsq;qiiodiHigraiius,&clariuscst,aspernatusfue-
rit, multo faciliilsa vencratione viliorum se auerrit,
V S V S IN M E DICI N A.
I TN multisaffe^ibusjqiiibi^humanmricorpusafssiclaturj.rsr^ii-isiii.iiniw^scntis- , ^'. ...
I simtmi rcmcdiumadhiberi potest.. Hocqsinmedicinavtilillimum elTeindccolTi- '
Jt gimus,quoiiiam xk vtilncrati citius,quam ferro saucijcurantur,& quamuis aqua;
therrnaJejarugineiiifeclafv6mitiohemprouocent,-nthiIoiiiini!iori ,i;IjndLiiis,vuat,
eVocnlis noii mediocri sunr adiumento:hinc Dioscoridcs ad ocularia medicamenta-j
vasaa-neaadhibet. QuocircamreoptimoscripsitMacrobiusOperariosmfodinisKris 0CUl„r^
vcrsantesociilorumvaleriidii]esemperpollcre,&aliosoculjslaboranresadcrariaac- ^ffyss^
ccdCLitespristmamsanitatem adipisci:hacdecausaiii pharmacop^is ars crcmatum, •^;t^lte„_l
ssos, a?rugo,& squama amis seruanttir, cum, ad mentem Dioscoridis, c_siccandi,& ad- ^,
stringendi virtute potiantur. F-los seris, ex eodem Atictore, non solum adstringit.sed ^" jj
carncmvlccribiissupercrescentemreprimit.&claritatioculorumconfert. Squ_m:t__ »at,insd.
sris in Cypro optimahabetur,qua-paritcr ophthalmicismedicaminibus mixta, ssu_ ,.,*'..
xionem oculorum cohibet,& asperitatem palpcbrarumabsumit.Acrugo gustui acrem n/Z^'je
qua!itatemcommiinicat,&exGaleHOdigercntemfacuItatcmparticipatiideoq;cuin r„^p^mejt
L ccra &oleopermixtaad cicatricem vlcerapcrducir. Hodic in officinsspro ssorexu$, j-ac^'
a-rugo adhibetur,cuius vircs a Iodocio celebrantut his versibus.
i^sstrhigit, teiiuae, /ac-ywas cict, y/cetafanati
Expuguat calhs, duritiemtj-, leci
Expccatjbrdes aurh,scdiariLes ititut,
^uandosupererescit iiidepremend* caro.
Dcmum a-s vstum vocatur a Barbaris Calcecumenon, quod aliter Chalcos.cecaume-
nosdici dcbei'et,inxtasententiamDioscoridis,vehemcnteradstringitjexsi.ccat,&vI-
cerafacilepcrsanat: ideo varia medicamina extrinseca ingrcditur. Aes erematurnin
cmplastro apostolico Nicolai Aiexandrini collocatur. Aerugo ingrcditur eiripiastru
diuinum Nicolai Prepositi,vnguentum Apostolorum Auicenne,& vngucntmn Aegy-
ptiacumMesuc, qua:omniamedicamenta nonsinealiquamordicatione summopere
detergunt, cum acrem qualitatem patticipent;nihilominusc_rationibits putridi vlcc-
ris non mediocriter conducunt.HakhcLnit.- profcsforcs vario artificio, a?ris scu Vene-
Dris,vtipsi]oquuntLir,piiluerem,caIceiti,crocuLn,quiiitameiscntiam,tmcT:uratn,oieuiri,
vitriolum,&ssoreLnparant, quorumomniunipra:parationcsaptid Andream Liba-
uHimIcgenda;sunt.

VSVS IN MONETIS.

VIRI multiformifiipcllcistiiecruditionisiniTruiai.&inleeTionemuItumexef.
citatipritnaminonctama;rcfabncatamfLiiisediuulgant,&pciti_imum,cum
ad rem Otiidius cccinerit htinc in modum. ,
isiera dali,!-i< ;>/■;>:, mc/it/situncamen iimteroesl,
Vitaf,concestitprir<:d>no>tetawutt.
PoiT Vrbcm condirama Scruio RcgesscumgeminoIanicapke,&puppinauissigna- i^esftgmt
ttim stiisse multi pronunciant: cumramen lanus, vt alij voluerunt, primusgernino ca- tnm,
pite
loading ...