Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 122
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0128
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
H

122 " Vlyssis Aldrouandi
tboraces,Sc gladios a:neos,eopotissimum in campo, vbxI.otharius ElcitorSmoiu» f
cumHenricoquintoImpcratotcprdiatiiscst.P^ritcrciiItri.fram.-c^.&cakaiias']]^ r'
jn Lusatia inferiorecruuntur,&pracipne BcchlinsTinThuringiarcgioncmam Hen.
ricusquartusImpcratorBcchlingum expugnault, propter Dodonem Thutingia-,^
Misni* Marchionem,quiilIucconsugerat;quaproptcrarmisa:neisSaxonespusna!",.
se vcrisimjk videtiir.
VSVS IN PICTVRA.
FODIERNI pii3oresnontabulisIigneisvtAntiquiorcs,sed*reispkriiqij(t
' pingendum vtunturj& tunc ha-c rabuJa varijsfigurisdelincata Cuprum pi-
■ Cturn nuncupatur. Verum non selumars politum, & tcrsum huicarti, sedc?.
iamcoloresexhocmctaiJoparatifainulantur. IdeoCa:ruleumcommunc,&etiam_J
Culorviridis,quosminiarij ctioojpiilic.rcssHi-.il-tiit. varijs:u-tifidjsab»Te extraliij. F
lur. ProCiEruleocommuniconeinnandojrccipiimriirsaliscctriinmisvncistres.sru,
ginis/euViridisarrisvnciEsexcumaqua tartarilocanturinphyalavitreadiligenter
clausa Aibla-tamineoclodicrumspario,nanycfcrenteMizaldo,arugo in optimam
ColorYiri- Carrulcum cohuertitut. Sin procreandusslt color viridisad aniniandi:m,vcl scribcn-
dis <jtto. dum idoneus; recipiatur lithargyrium, flosa:i-js, & argentum viuum>harc enimcum
tnodoji/tt. vrina infantis diligentertrita colorcm viridem pulcherrimum,& smaragdononabsi-
milcmdabunt. Aliter siosseris ponaturin aceto acerrimo, donec liquescat,&coiatus
Juperlapideporphyrite teraturctimaqua communi, addita pauca tncllis portione,
&indecolorviridisresu]tabit. Item,adlitterasviridcsdeIincandaSjMi;aldus;Iummit
succumfoliorumRuta;,cHifloremiEriSj&parumCrociaddit,&aqua;gummat*pe^
miscetadopuspcragendum. Omissaa:rissquama,qua?vitro rincturam commumcat,
■ accedcmusadassignandummodum,quolirtcra:scripta:sintinuisibiles,& postaliquot
titterttt tcmpcris spatium visibiles,&virides appareant. Sumiturergosuccus limonnm,vel
Yirides aurantiorum, quolittera:supra cuprumpolitumexarantur jnam, transaclo vigintig
4sf4re$t. dierum,spatk>'itterar virideslcguntur.Huc refercndu vidcturopus Gelatoris,qubd
scalpcndo in laminaa'ris, quasidcIineandofingit;idaliquando smeftiroperagitut;
dmnsumiturvncia dlmidiasublimari, vnciavitrioli,mcdiaaluminis rupcj,&tan-
tumdemVitidisaris,qussomnia in puluercm redada,m quantitate sufficienri lucci li-
monum,vel aceti aeerrimi aliquantisperferueantinolla fictili vitro oblita: dcinde
lamina a-neacooperiatur vernice communi cum mcdko ccr. liquesacta,supra quam
graphiodelineatisJirteris,%'cl siguris,&iaclcceracircaJaminammargine,tu«c Ja-
miiia pra-di&a mistura tegitur,nam sparioiesquihorxlamiaa arreaadcocxcauatur,
vtfastamferroca:]aturamrepra:sentet.
VSVS IN TEMPLIS.
SVMMIS asscnsionibus Auc1orcs'probanttempla*a:nea olim suissc a-dificau: g
namq; Minerua simik tcmplum habuit intcr Tcnarium Promontorium,& vrbc
Laceda;monionim,cuius Liuitis memmit,idqi^BAiio(*os fuitcognominatiim.
TempU Roma?fuir^diculaa:i]eaConcordia;sacrata,&a:neumsaccllum Iani,quodProco-
vtea y&i, piusmemorauit.PariterscripsitPausanias thalamum a:rcuminsubterrancis locisab
Acrifio fuilse constiuctum,vt filia ibi caurius custodirctur.Item tcmpum Delphicum
ex a;re fuit fabrcfactiim,si Gra-ci vcritatcm sunt assccuii.Pra-tcrea multis in locis ades
sacras,&turreslaminisa?rcisesse tccrasnon estin dubium teuocandnm. Olimetiam
Rom# ibrum erat a:neumnuncupatum,quiasub tcctoa:ncoer;t.ttutnm.Insuper sunt
Torti «- aliatemplacxcongerielapidum constructa,sedportasbabtnrn:neas. OmiJIis in pra>
'*ct~>&i sentiaameiscentumBabylonis portistantopetecekbratis,mcmorabimus nouas te-
" "■ ' ' pliDiuiPetri in Vaticano,&qtiatuor antiquas,quarum primain temploS.Marit
Rotunda:conspicitur,quxolimfuit Pantheon,aliain tcmplo DiuiHadriani, quod
anteaSaturnodicatumcrar, tcrtiainaedibusSaeti* Samstorum Cosm#,& Damiani,
qux
loading ...