Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 124
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0130
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
124 " Vly ssis Aldrouandi
VS V S 1N VASIS,
& alijs instrumentis.

Oi

1 PER A mukopluraexare ,qitiav;,:i..ris (irprctij , quitmcx argento fabri-
caiiturolimfiebant pocula ,pches,Iiict.*!-i-ia:,caiiddabra .>tripodes,abaci,
M/taj&alia vasamiiltorumgenerum, qna: in tioiniiiiJijs, in cocjaina,&.in
balneisadiiibebantur. Vasaautcmexa-rc, ptitissiinu-ri corynthio in ranto prerio
■*ueruntKabita,v.tsspcargeini,nOniiunc|uamamia-liimatiouemexc(.derent.HisGc.
.sarAngiistiLs;?vit'ii:i!dLRCiaius,vttestanKTranqiiilio,CoryrLrbiacus-f"ueritappck
■latusihac de causa retulit Plhiius,qii6d velut Antiqui argento anrum confuridcbanr,
vtmdeEk'.''rnimrefiiIiaitt,itaargento,&auroa'saddebitntjVf¥asa corynthiactu,
taiitoperceckbratafosiiiarciir. Ideortou csl iiiirantkiin ,<iIok;>litisdc Antiquitate
Iudaicascriptismandaucritaliciuoda-sausomeliusfitisscsiqiiandoqiiideLnmterma- j
iiubiasDatiidisa.'shuiusgcnerisinuentumest,c\-qgoSaloiiionvasiLi tcjnplo fabrc-
^lart fjajcuraujrjqUOd Marc magnuinappellabatur. TuitcxrcrcamplilTiuiusille crattst
i>/.-!r».vw trigiiita aniiilioranmi cap.tN, quo Lacedaniionij CrariTumdonarunr. Vasailla,qua;
etuid 1/te- Ciccroniauthepsa?dicuntur,inquibus vclc.uncs fris;ida: rtcakficktnt ,vel in cis
nt. crttda:fauliiis di:alianrLi;-,cx a_TL' ctiniirticla fuiik: nitilii opinantiir. Quamobrerriji
tstuthepft vasa domcstica rjmn-isgeneris fui]TcaTit;a.,&nunc.etiam multisin lociseiTecunctis
1 aft quz arbitramureneexploratiiTimum. Inomnibus^Egyptiorumhabitationibustriavalav
dam, ruma;neorumgenera, scilicetCyathtis,p:;ys!'a,i:/r:tlianioiiscniabantiir.Pariterin
ts&ttit/u* hypBcSWstis tiia exarefueruiitvasa,primtimCaldarium,secnndtimTcpidarium,&
w.-/,i ,.,&' ter[|[llriFsigidai-iuindii:ebatur,qua:taliordinccran!c!ispoiita,vteKTepidarioiiii*
siutrs} . Caldarium ,quantum aqua? calida? cxijsset, tanttim dc Prigidario in Tcpidariumia.
tna. inssiieretj cjttim consuctudincm Martialismcmorauit. .Enca ctiamfucrunrlabfciL-,
Ltb. y. M- qujbusfontiiimaquKCxcipiebantur. Ahenumerat vas exa:reeon(lat'.un,inquo Ve-
j»gr,66. tercsaquamproportionccaletaciebant jVasampliifimnmjTii quoiinitura purpiii.t; g
parabatur.Hodieopiiicesati liibl:>i'.aiKk,mardcntcm.aquam,vas<TCum instar cucur-
bita;;capackas vulgaris dolij fabricant cu pileo paritcr aneo, & naso ssexuosa amba-
geqLiiinleciui,velvigintipedii,quipOltca vaseligneo aqua frigidaplcnocxcipitut.
.Nondesunt aliafereinniimcra iniTrumenta,:qua'cxaiehiiir.aiitiii..^eiipsit Iiido-
rus,qu6d.vctercsanteferruininiientiiii!.;vieterramlcindebant;vndesott-isiisdiclum
est arare,quasia?rarc,quocirca ad rcm cecinit HeJicdushunc inmodiim.
^erelnleraiaittiio/idum/iofcentiaferriim - ..
Vmere- Vomere etiam a'nco Ttisci indesignandis,iYcondendisVrbibusvsisuntrveluti Cat- :
reusy&i. miniusmonimentismandauit. Similiter India-tea habcnt in(tnimcjitaadagricultu-
LiLn.de ramattinentia:imm6a<Itripudiandum,laminama'risrotundam adhibeiit,qu;ese- .
Italia. ' cundum varium digitortitn tiiotum variosquoq;editionos. Hamiad inescandospi-
scesexrcte ficbant, dcquibusOiiidiusiiccanebat,
^ise/wlcj: Ii.fi..-:fl/.-cij/si is ai, bamo, . \ . . H
Omititns y/ic cil.is v« sns-esscputitt.
isamixrei Gnomonhoi-c.!o«ij vetticalis vinbi-.c indacatorarneuseiTedebetjquoniamexaJi-ti-
. materiaparatusiniuria: YCsitoriim,acris,&iitibri;i!ii i-:;;;oiirus t:o:nipt:oiiefaciJeve-
xaretur.Acti.vexaTeoiinikiiiii.tha;itui;proptereaOuidiusinfalTisacumahenariL>
1'rssepen- . vocauit. Pra:k::e Mardonjj stiicivncuii;. .SoltiiaTiei-: cakeorum vlu.s cit Kiiipcdocles-,
neumW. vt tLaCrciusscriptumreliquit.Vcgctiusclauosaricospro nauibusconfigcndisferreis
"*J s/'*. anteponendosiudicauit: quoniam fejrei, tractutcmporis,rubigine abiumuntur;cu
roglypbi- arei sua arugine vestitiin ssuctibuspercnneiitiquadc catisa a'S pro hicrogJypliico
cli pese- perpetuitarisvsurpatui-: immo aliquotl m longumtcmpusduransxve pcrcnnius esse
tuitatts, pronunciamus. HiitcnonnuIIi, inqtiii C.irdauiis^ad caruumdiutJiYs icrtiaiidam^Ereu
Caraapu- clauum ips7iniigunt,namyissulpliurjsillam iiccando,iputtedine viudicat.Sitriiiiter
tredine quandoplantic vcnnibusiaborant, eodem Catdanoauctotc ,clauo sraeoptirgand*
-dijcditus jtti>t,nama;n.satiiarorepiaiita:avenit:btisdefenduntur. Luccrna:,&ipsarumspiras
•^ere. eKhocmetalloconssahantur,iuxtailIud, ■ , ' Tc/t- -
loading ...