Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 125
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0131
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. 125
A Tettdeates I;■■<.■■■.'*■• //>'>/<yrivcvrr/rirhetiis,
Tnbi aquas fontium deferftes, tx marcria a-rea ad pcrennitatem aliquando formati-
tur, Cum satilis su sJIos t::i iiKiCsriiL pJii:iiTjL-;s p;tr;ire; iiuamkxiuidciiiaqiL.1: pcr;cticasfi-
iiiilasssiicntcs^rugiiiemlambiiii^&haiisl.eiiitestinisnoiimediocremnoKamaiFerrc
posTunt. Serra rcnea sinc dcntibus Gemmarij ctmi pulucrc .'injri ia;>/d:?,-S: aquainse- Srrra<c.
tandislapiilibi^duriiiir.iis vuiLuiLiM^iiiqipiiliiisrn" adharens Japidem fncat,sed re*qai%.
iionscmperidempiiluisiiliadli.rreL^stdsiiigiilisitionic-ini^Miotiiis Jerrsabaquasup- tsatnr.
peditatur.AmpIiusgIadijerajita.TeiJsiFessiisv<.rir,uciiii:diusc-s(,&potilIimumilli,
quibusinsacrificijsSacerdot.es vtebantur. InsupcranntJicx varialiuiusmctatlispe- Ghdii <e-
cieconssatisunt. Annulusexa-recorynthiocumelngie Iouis,&Iunonis visusest.An- ««.
nulusexairecyprioinucn uscstin LucippjscejquiannosalutistcxiigcsiiLis) scprimo ■
postmillcsimumj&duccntesimuincaptu.sestinstagnoctrca Hatllum impcrialem_*
Sueuis vrbem. Hicanntilus jn branclujssub cuteeratcumhacinscriptione. Ego
sum ille piscis huic stagno omnium primus impositus per manus Friderici Sccundi
BMundiRetforis:sicenjmcxGra;coIoamiesDalbitrgusVuormaticnsisEpiscopus rra- -A""";"!
stulit.CymbalaexKrcfabrefiebantjquibusCorybantcsCercrisSacerdotcxiii.Sacris "'ff "■'/»■ ^
iacicndisvtebantur. Similitcr a;rca cymbaladie Parasceues ligneis insti-timcntisi^'''**^
pulsabanturiidinsuoCronieoFIauius Liiiiussignificauit, quandoha:c vcrbaprotu- ***"
Jit. Gothiperimperitim zr/tfja»titr, an- >?;■■!;,>.',- C',ji/t>i/>i-:]:;lii,ti:/;c»t/ncrrtdi»cs trc-
cepemnt,C>*i>:rcr/tlit!ts'cris!/c-x?i>>>'-'t'irtsi:>r/-tk,i>i/i,! '■"*'
/rf«^i<-«/M.DeniqueAntiquitasexa?regiobosa-iieosiiixtaiiiteniampartem inanes.
Aeolipilasvocatosiaciebantcum foramiiKaiiPHstiumio,pcrquod aqua infunde- JO°'
batur:etcnimhisigniadmotis, cum aquateruerecirperit, mox inde ssatuscuidens . ^
Cumma°no strepituprosilibat. Sydcra Lciam.Tica pcrmagni puudcrivuxra Miner- "
ua;iimiiiacrum,erat Athenis,qua suam fortittidme Atbieta; CKpIorabantjnullus eniin . ?jl
adluistamintroducebaturjnisihancspha^rameleuarepotujitet. *. ^" e~
c VSVS IN VARIIS.
ANtiquitas in Eciipsi Lunari a?s adbibcbat, quoniam cius sonitu Ltmxdcfi- .
cicntis lumenreuocaripossecredcbat. Immo a;ris tinnitumaduetsus vene-
ficiaplurimum valerc opinabatur.Itcm in tuneribus cs habere locum trade.
batun cuma;spollutionnmcxpiatorium vocarctur:ideoque in puriiicaridnibus vni- ^^ ,
ueriishabuitlocum^vtApoIlodorusinlibrodcDijsscriptumieliquit.InsupcrirLj . * *~
cxcantationibushoctnetallumVcteres3dliibcbant:iiamSophoclci in illa Trag jdiaj . " ■ ."
cui tituluscstRhizotomi,desctibitMedessiiiherbasfaIcibtiSa;reissecantem,&suc- '" ^T""
eumabiilisexpressumincadosa;neosinfundcntcm:quarcVirgilius buc rcspiciens """ **'
saicihasiry.Messkttdhinatnqmramarahenit
Tabcntts herh-e.
BSinprosequamuraliosa;ris vsus,notandumcst,quc>d hbhnuJJielycbriia i:i atramen-
tosepia',&a;risa;rugineinsticcara :nsiitcri)is,;]:(:i)isac<.-ciu!ti;!t:C!ibia!.nc],-a]so&ce-
terisluininibusamotis, vtcircimiil;nitc-.s [larritniweit&rasi.iin Acvliiopcviidcantur.
Quandoq;ramentaa;risinaquavalcntidisToiuuntiir,vtin illa femim madefactum fai-rtt Tts-
Coiorcmieneum acquirat.Glutenpro auroconsolidando,autpotius argcnto, quod cohrctii-r-
Opificcs vocant5«'/</i«,«rrfssF;j'c«-Dduasargcntivncias,& vnamarisrccjpit.Aespts- risacqni-
betmatcriamfoliolis, qua;substernuiiturgemmkin aiinuIo,qua;niultifaiiaiiiex cre r<tt.
concinnantunvclutiapudPoitaii! k^cri.-Iicct.PLislLMgciniv.LiMiLii fcrcoimiiumadul- ■ Li6\ 6-
tcriaabsqjairepararinonposruiir. In p;:i:ii> Sautiagikiisiniiilaturtcnuissimopiilusj- ^Mag.aatl
rca;ris crematiadietfocroeifcrridimidiatopondcre.Itcmpicudotopaciiis pollinc c.rp.13.
atrisvsticinnabarij&christallocumqiiadruplo stannicombustiperficitur.Qui cya- ^/sdalte-
ncamgemmamsapphirispecicmaqtiamniariiiainynlgddidamcolorarevolut, pul- riage~tna-
uisculumairiscremativitrofusopetmisccnt. Tandcm adfingcndtimclirisolitum;tan- rum,
;iliuma;risvitioadditurjVtariquaatispcrvireat,
L 3 De-
loading ...