Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 128
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0134
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


n8
sublim;

i, &saIisauimoniaci

VlyssisAIdrouandi
feruefacitjinquoposteaOrichalciicalefacYum t

Vt Ort.

lsypoc*h

U.J.*f.

tsspocaty.

Sctesne,
tap.tfl.


Sin aci lcetim natalem scrmo dirigatur. Aptid Orcadesinsulas,& Bctorkat.vcliu
staOrtelijmeinem, Hcbridcs, Oikiiakum pJuiinuim imicniriii/fcnint. InTndiina"
sti Orichalcum scripiit Diodorus, kicm in Cosmographiaprodidit Srrabo,a quo po*
stcaStcphanusidcmestmiituatiis.Verunic|uidcmc^-1<]lKHi in insula Sancla: Marthie
magnaOriclialcico})i;ii!Hic!iit[!ni]]iidq;i"ucc.'Jci!itiklaiiil!Ci-b;tadcofrct]uciitertcr
gtint, vt colorcm prorsus autcum adipiicatur: immo cjuanto maiorcm huius slKcj
copiamin perfricadoorkhalco adhibent,itaauro (imile redditur,vt non paucos Hk
spanosabinitioillucaccedciitcsdcceperit.quouianihocOrkhalcum venim autuni
essc credidcrut Dcniq;Scaligcruadit in Funduribus,quiita&usestinterMexkuin
&DaricnemOrichakifodinasrcperiri,quodiiullaignisviolentia,acq; i-iJis Hispa!
noruinartibiishaaenusliquclkripomit. Postrcmo nostris tetnpoiibus Orichakum
faaitium multis in regipaibns tingitur, nimirum in Bclgio, Co!onia\ Parisijs., in tta-
liaj&potissimuinMedioIanijvbipostmodumexillovariaopcraindiesparantur. p
M O R A L I A.
CV-M cxrebusnatuialibusmorumhonestamenta coIJ;gantur;nonerit abrein
pra;sentiaOricha]ciasfevtionesmcditari,exquibusnonminusquamexalijj
cultiorsi prastautiam morum bauriemus. In primis Orichaktim speciem auti,
sednon valorem rcprajsentat,qui colorcitoeuancscit squandoquidem vasaexlioc
metailonouefabricata,cumaurea videanrur,puI6 post.Trugiiiefa.-dara,aureumco-
Iorem3mitrcnti3,origiiiak-mmateriampr;i.'scfcrunt:iiiimoiriatei-ia:inpi'xdicsisva(is
diuseruata;ingratumsaporem,&instiaueiiiodorciii concipiunr. TaiesciTefertinttit
Hypocrita;,qtiiobstinati duritiam Oiichakiamiulantur,dum in mcnte criminagc-
riint,&extrinsecusaurifulgorcmostcndunt.QiiOcircaDiLiusChrylbstomusadueisus
hochomiiiumgenusmeritdmt.ehensdkebat. Tsif<crir*ant.tpparr^nod.es^mttsii q
ytiaiappttrcs. Veruntamchic simulata: honestatissptcdorinstarcolorisOrichalci ci-
t6 cuancscit: quare Seneca ad reni scribcbar. ^/odsmaUta-a,0' gssnm esi, diutnr-
^«^-wo»/)oif^.Tandcmsimulatabominumvcrba,& opcrasapiuiirnatunmeo-
rum,qua' in vasoc\ Oricliako iiibricaris coiitiucnturjdummalumiiifamisodorcm,
&ingratumpratiitatiss;ipoi'empra;bent.Item vasis cx Orkhalco reccns faclisassimi-
Ianturi!li,qui iuiuuentutc versantes aurcum honestatis.&virtutum fulgorem ser-
uant,posteapaulatim abhacmorum integritaterecedcntes,tandcm xtuginecrimi-
numinquinatiillustrcinhonestatiipukhritudincmperdunr. Vasa quocj; de.Orichal-
co,queinsacrisBiblijsfabricasle Hirampcihibctur,possuntnobisinsinuareillos hti-
mines,quosin ficia rcligionc pudor nutrit: quandoquidem Hiram exponiturciuitas
discedens, indkatq; statum Eccldia:a" caslestibusad mundana declinantis, cuiusva-
ia Orichalcum rcdoiebunt,dum rcligiosi simulationcm proiitcbiintur[& quoniam va.
sa ex^hoc metallo matcriam contentam,ei pessimum saporcm,& odorem comunkado
eortumpunt,ad hypocrisimpioctildubid attincbunr, qlia;& ipfa inrerioresaileCTusH
cortumpit: idcircoin sacris litterisad rein lcgitur. Pcdcs eius, idcst arfedus, similes
suntOtkbakOjCumnntiiOij&siinuIati. Pmeieasuntviriadeosimulatioiicniuien-
tientes,vtcumsintOrichaIcum,gcnuinmn aurum esse crcdnntur;& vkiJliin non-
nullisuntinstarauri immenso morum splcndoreobscruandi,& tanquam Orichal-
cum,nempehypocrita;cifcfci'unttir:proptercaiiisaci-is p.tginiv segitur. Collegtstt
^aa^Attriehaktsttttrttm. Deniq;OriciiaIa;mdi!igcnLL-rcoii.iikiatiiminstara;riss<^
nat,&adinstaraiiriradiatsliacdccausamultiEuangeiijPra;concs]uiksuntiimiies:
namqjcanoradiuiniverbieloquentiasonantj&claramomnij&vntutumsuauita-
terutilant, iii
J&iiistiliiAstiiilMiilst
loading ...