Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 132
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0138
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
13» - VlyssisAIdrouandi
SYMPATHIA, ET ANTIPATHtA.'

A1

Banimamiiim,hcrbarum,&]apidumnatnraFcrrumminime diiiidcrccom.
peiimus.Inprimishuma.na'nacurajneutiquam aduersatur;cumferrumiruj
__ __, vulncribus occultatum,citra patientisjncommodum,diu dclituciit:etcnim
ti-i.^sJ- narrat Zacuttis Luiiianus Mnlici i ctiidampiofundiim vulnus pcrverticg capitis acti.
mir.med. toc[iItclloinssiamufuissc,c|ua;somnolentaplur!biisdicbusqiiieuic,&tandem,oL
vif.K. ' du&3ticatricc,minimedeafiioneauimaliconquesta itcrumdomcsticanegotiaoli,
«itiscdcum,transacteoaoannorumipatio,malignafcbre oppreJfe decesserit, fcu.
rioitChirurgi,apcrto cranio ,inter durammeiiingcm,& cranium,mediam partetn
cultellj,qiioolimfucratvuinerata,iub]ginosaiiiinueiieruiii. Intcrbruta animantia,
nullumesc,quod tantoperc ferro ddeeietur.quam Sruthiocamclus: Hcc enitn beltia,
Temim ^bjedocktio>ciiltro,vei dauc|fcrrea, illico rit obuia,& nonsccus ac canis;visopanis F
Strutboca frusto . serrum appohensum auidedeglutit. Cum igiturha-c bcllua naturali quodatn
mdogra- appet;,u acifcrnunfcratur,togitandumeuec,numha?cSympathiaabaIiquacorpons
tura. $rruthij parte magneticadimanarct. Ampliuscumconui Kliii.occ-iotislcTrsicomie-
«irequidamLuiitaniinfallibilicxperimeiitbseccrripcrilTcrcferiintsdiimgladiuirici;
vtraqipartemanubrijsupraottrcmiiatcs vnguiuiiidicisvtriUsq.smanus ad perpen-
diculumlibrant^vtvnusasliitentitimvJisexcorniiRhinocerotispaularimcirciimagat,
&tuncgiadius quasiabcodemraptus admotsi vasts circumagi ipc&arur. Circa hanc
veritatemKirchetusIesnitameritohiciitat.ctiinidtumabacremoto.tualibetatioiie
Liki.Je gladij proucnirepomc. Hocquidema veritatenon estalientim,iiini;is,Ciniicesfciri
fac.mn- odoresummopcre dclcdtari,nam ferrum locoinfixum, in quontdulantur, pauldpost
|ma omnesquasiconcordes illudainplccrutur. Prarterca no dcitint Vegct,ibi!ia,qnc ami.
Cimkes citiatnfcrridilly.iiijtj&liKcdccausasupcrminerasferrisajpiisimecrescunt.Iuterhas
serriami- plantaslsatis potHumim syliicltris/; Ei-ytiiiod,>iiumrecei,scntnr,qu.oniamquadam
«*. qualjtatcferreainiignita-^nonsoltimmagncticonseruandocoiifeiiint^verumquoqiG
Tlstaser~ ;n cineres redacta; & forriiicjbiis vin.irJMiidicr, iLiiimciittunqtKi.id.Uen-iiginciiiriiti
rex. fundocatmiicIiiiquut.Vicisliiiis'jntalia?pIanta',qiici]ati',-i[ci:-ecpt:ii!tiisaduersan-
tUr,idqldeocymoGaudentiusMeiuIa.proiiunciauit.PariteiFerrum Mcrctirio,Auio,
l.^.^M- &ArgentonuIloainicitia; vincuiocoiiiungitiir,cumiilis tii.iicil:ii]Kc<>piilaur;&pre«
'rai.c. 27. ptcrea catir.is fcrreiso!T]cina;inotictariaiquidquanipra;dii2orummetallorumadhir-
siueopificcsiMiiiquamobseruaruncL
Ca-terumMignetitcnaciqiiodamamicitisglutineferrtimitaopulatur, vramotc
indilsolubi.i, vbiciimqifuci-int.icmpcrscscainplc^anturiiiiTiiidfcrrumcaiidetaciu
quandovixabacccnsiscarbonibusdistiiiguitur,admotomagncte,copulaetiamanii-
cit!Xdignoscitur:siquidemferrumopessamii;.tiuiiii]iayi^^:t<iiiii.:i!is!!ei-iicitur,ideo-
que ill,ius propenslo ad magnetcm nulla ignisvehcmcntiatollitur. Masnctis autem
virtusinccndiodestruitur,dum,illiussubstantiaincaIcemdegenci-ante;propricta-
tes euaoeseunt.Quamobrcm multi, cognita hac ferri, & magnetis sympathia, ferrum
jmpurum a puio,magnere admoto,discriminare profiteiitur.-riam habitis duobus rer-H
ri scilicet puri,& impuri frustisarquali pondeie Jibratis.jllud frulf tim pra'ltantius,&
'Mbtstis puriusiudicant,quodteiiaciiismagnct;iadh,Tj-cscit.Itcmfcrreascobscuinu]oaicna'
tf-^nosct- pcimijttaeademtatloiicscparatuijdmnadmiito :ii:^ncti,i-clidisarcais. citdobuiam
ii serrsm venit, vt vix exprimi poiiicquanto amoreicse inuicem proscquantur. Hocartilicio
furim ab Mctallarijvtunttir,dumsordesfetrcasabargcnro,cupro,&,iii^i:ict.iliislt!.TCS:::e
itnjiurt). volunt. Rursus nulla locorum & temporis intercapedine ,ieiri, <K r,>agncri.i smiciria
diucllipotest,cumobscruattimsit;ferramcnta illa Jot t:Fc;;;, <it::t.1 :•> p.uicics sepitiii-
tur, &fciniccsconstringuntur> tia.stii itiirpoiis.m.u-titticaiii oiia)ic:ucmiii-.iq,cii.!liic
lapidiscon;i:atico:niai:iic,&itIi,rdilicijscxtirp a,& uisencticeJjbratasescadpo-
Scalpri l°sperfecBcii(poncrc. PradicHsaddamus tanquamcoronidcm obseruatioiicmopi-
■ ficiiminscaIptisfaclam,qu^aclquoduisca'ljn<ii:!ii ccii.iJvl;ctemperata,&coteacit-
,. minata, continuo vsu, aded magnetialiimiiantur, vt limaturam fcrri,uiorc magnctis,
„ * ad sc trahant.
FER-
loading ...