Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 137
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0143
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musan Metallici Lib, I. i^7
A ve!pra:p;irerur in Aziminaregiorse sccundumPliniumarenosa ,eritq;fomssis sslud,
quod mercatores Daroasci a-quo auri pnndcre cmunt, & in magno prcrio apud Tur- CuhelU,
cashabctur , cumexiliopareturculteslus manubrio cx lapidecora!!inadi<2omu. precireii-
jiitiis, <]uoincirciunciiionepueiornm vtimtur. Aduertcndumtst,i|iiodn.iiiiiki fcr- cisitttt.
rtimnonnascitut-, Jed k-m!iii,vcl ihaiybsaii illolt)colatKki:i,& sjiorianisihj com-
parat, cumil)idi!jgentisIimcelaborcti(r,S:tempcretur;idq[nonanundenisiabaquis
illiusrcgionisprouciiirtpotest.Pantcr,exCa?IioRhodigino3rationctemperatio- j$ g
tiis, ferrum Laconicum, Chalybdicum, Sinopicum,&Lydiumcommcndatur:ete- fcff ' a>l'
nimLaconicatcmpcratura,Sinopica,&ChalybdicastruaiirispotilTimin:oiigrucbat, tiq'cap 1
hcoiiicalimiSjtcrebriSj&charecreribusetiainconucnicbatjLydiasimaspra.-stantcs,
gladios,& nouaculas cxhjbebar.
FER.RI PR4PAR.ANDI,
B &temperandiratio.
NARRAT Plinius,qu6dinCappadociahomincsnonroultislaboribusseexcr- jjs^
cent ,'Vt copiam fcrri habcani:quandoquidem ccrto ssuinine tcrram pcrsun- , ,
dunt,& cx ilja tcrra ferrumprodueitut tanquam a fornacibus piodiret. Si-
militerhabitantesh)praAni3rcanumHibernia-vrbcra,hastamligneain stagnoquo-
dara dcfiguni,&post aliquot menses, parsfiasta: luto inuoluta in optimum icrrum
degcneratiit,parsinaqua.mersaCoscuadii,&qnKsupraaquamremansitpropriam -
Iigninaturain scruatisicde inlblis Britannicii Maginusretulit:Parir.ercirca Andira ~. ? -■
lapis inucnitur,quisiroplicicombustioncinferrumvcrtitur. Arilloteles talemferri
prarparationcmaMIgnat,dicens vchemcnti virtuteignis ferriimmorc aliorummctal- i , jw£
lorumfundi,&multamleoriaraseparari,sicq;femim purius,& duriusreddi,& rcite- (er_ Clth 6.
rataoperationcfcrruminchalybcmconucrti.Ca-teriimantcquam vcnafcrriexco- . ' '.
C quatut,diligenter estexaminanda,num ferridiues, vclinops esscpoilit. staqjsumi-
turmincraferrialieuiusnoti pondeiis, qu.nin minutissjmum rcdacia pulucremlitpta,
]iagi;i:iii:colIocctur:postcosubtusMaanerisfrusto,quoddumpau]atimmotjetuj',gra-
naferriMagnctisiiiatumseetanriaa tcrrascparantur, &hacfaci]irationcquantitas jrenaf^-
leriiiQvcnacontentacognoscirur. Hodic'inGcj-maniabifariainfcrrumpra:paratur, riq#idi.
primoex quibusdaro lapidibusclicitur, Jccundoextcrra rubra ferrugine quasila:sa tJsntr ",
cxcoquitur; quod opusin Silesia porMuiiihi peragitur. Pratterea sunt ctiam nonnul- _ "'""
s i in Germania, qui cx Magnc tc optimum fcmim cliciunt. Animaduertendum tamcii
cst,qu6dvarijslaboribussecxcrcenrilli,quipra:cipua-bonitatis fcrrum cxcoquunt,
diuersislaboribuscorpus fatiganr.quicirca vcnamfcrri disficultcr fu(jlem,& arosam 9- "*
versantur,qui modi apud AgrJCciamkgendisunt. : remetall.
Sinad ttmpcraturasfcrri aniroum cOJiucrtamus, fcrrtimrecoituin,&a scoria dili- ". -- ,.
gcnterscparatum,duritiamnonvulgarcmadipiscitur. Arrificeatamenin Officinis .. ."...., .
cosoremcandcntisferriprim6obseruant,dcii:il;: !rquorcm iiixta iiitentioncmcligut, ....... ,.i
D vtferruininiliocxtinctuinduritiem, velmollitiaiinanciscatur. Quando iginirvio-
lentia ignisfcrrum vltimam candoris notam acquisjuerit, vocant ai gcnttim,& tunc
jlludnonexting[ijinr,quoniamconsumeretur,at i1croccocolore,velrubrotiugatur,
ferrum roscum, vel aurcumdicitur,& tuoc liquorilHisnicrsumduriut esficitur.Hodie
inOsficinisqnadrupIcxfcrritinctura obleruatur, prima colorc estalbo,qua: nimis s?jj!<stA»«
duraest,secunda flaua,quaolTa&!apidcs lcinduntui-, tcrtia cs piirpurcOj&cmiico pkx tem-i
mixtaad kciiniaii^i:;; idsinea,qtiartaestnigra.qucnimiummoliiscsrcperhibctur. pcratsra-
Exalterapattcpoiidcrandisunt liquorcSjinquibusfcTHiiiicaiic^ia^iL.iir, provaria fi&?' ' '
temperationc , e:;t:na<iaic!uii! cst;Mtiltassumina adfcrritempcrmiram apta ceJe-
brantunhacdccansaferrumin Noricoscriptis Vctcnut: itiiccoiiimcrid.iLiiniiliuius
conditionissuntBiblis.Tarassitis.Salo^aluirinoChalybSj&abalijsIbcrusjvnde^»
Ibcra:lorica;profort!,ii..v';apiid I isitatiumlcgunair.DcSakmcrjuuio Martialis sic ij/ .
«cinii. <«»A0.«a4/Ml*«fcn ■ E,Z:t
xstrtnorumStdotemjxrttloram&it. ' s ■
M 3 Pari-
loading ...