Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 140
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0146
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
140 - Vlyssis Aldrouancli

M.

rcftrenteBotero^noncarct.Gotbini, iuKtasentenriamTaeiti.suntGcrnianiKpopulj £.
serrum cftodientcs: Ortelius tamen scribir.hoscisepopulos, quihodie Vitenbevgnm
Bohcmia: incolur.t. Hannonia regio vcnarum ferri afssuitcopia Hispaniacitcrior,&
otnnis regio a Pyreneo, restantc Plinio, opibus ferri, multis alijs locis antecclli t.
Inlda: promoTitorijsIdiifratrcSjCognomentoDaiftylijferruminuertinb&fabti
fcrrarijfuitsepcrhibentur. Interlurcferrilocaprimatumpvoculdubiooccupat Hua
vuigo El!>* inArla Tyvrheni maris, cu i Cosmus Magnus Hctruria: Dux anno sexage,
limo prin-.o post milksimum, &(]i:;i;!;;.:::[::s;:i'i::r.i institutione Equitum San&i Stc,
phanipluriniumsplendorisatfdMitCquadam iurifodina.cxquascrrumsemcieru.
. tumportaiinosvigintiqnmq;rcnascitur,vtAgricoia,&Magmus testisicanttir. In
Ta/i. 12. hacevyoiiirLilLi!hcg[r)iicVoI,itcvi;u-Uiii,tc[iun:inhHncvsq;diemeftoditurJquodr,iii
Geogrtipi. ygtj^^,^ j„ Continentem, in inassisredigi nequaquam potest. Immovenishuiusmc-.
- talliii.-eeiiisulacltadeolociipletata.vtnonsolumHctrurJLi&locjsproximis.sedeti-
am duabus Italia: partibus, necnon Sicilia-, & Corsica- copiam ierri suppeditet: quj-
obretnnonimmciitu Virsi/ius j!];!iiicclebrauit iiccanens. .
2lluaty,Mi-x<i!/hhcbghbr<>>!ge>terofttmetittti*.
Indiamhaberefonttiv.alii^rctnlimrs.csquoiiflilibuspriusaiirumj&deinccpshau-
riebatur ferrum,ex quo ensem fabrefacmm &a Regcsibidonatumhabuisscprodidit
Ctesias,quointerradcrixo,grajidincs,nc:bulas,&tuibincsarcerimcmorauit. Dc.
■ mumltaliaopulciitLiiciTi ("LLi.pc-lcctiJL ejIci iLictii: idci: co Iiii: viitprctio vcndirur.
. InLeodicuiiDIccelTtraduBclgicooptiinumferrumcifodiunt.illudqicarbonibus
, , lapideisi&bituminosis fundunr:quamobremIncola: prouerbiodicuntseigncinigne
Igmsigrte caj;(jiorem)g£fcmimfcrrodurius possidere.In Lygijsad Sagamoppidum,sctobibiis
caitaior f0j^sa(j a]titudincmbipcdaneann'npratis,ferruminueniunt:namcutnha!C^ioe!tpt1hc
^ * aquosa,fcrobesalusfaccremmimecxpcdit:immdbocfcrnim non sccus acferrum
Ferrum jJuense pofi dcccntiium jn ijsclcm loci^rehatudci-repericur. - ■
yit «##. ■ MarchiaTaruisana&ipsafcrriopcs ostentat.InMarocchi regno ciuitas esl fcrri
(eatur. ^ feiaxjvbifabrimagnamsoiearumequorum quantitatcmfabrefaciunt. InMelitain-
sulaferiimetallumfuitantiquissimum. Melibocusmonsduoikcimolapidea Nor-g
thusa distans fcrricopia est tumidus; vndc eruitur lapis fcrrariusfere exesus, necnon
venaferranaMinijvena?nonditiiinilis,&exambobusniirafacilitate ferrum exco-
quitur. Meroeferrimincrissupcrbit .InMisena excellens fcvrumparatur nonlonge
avico, quain valkm DiuiIoadiimi itur. At in iniuJa Mori,obdefei3umfcrri,osirco-
rum testisad fabricandasnaues vtuntur. Paritcr Moluccc populi hocmetallocarenti
propteieailjuc abauarismercatoribusdefertur.PenesMontcm altumciuitateniCa-
■ j^_ Jabricnarrat Leander iii Historijsscobseruasse ianuarumseras exligno eleganter fa-
' • w" brefae3as;ideoquemagnacorreptumfuisie admiratione,cum ibi vcna; terri deii-

ex IrgHO.

Namurprouinciaestvaldemontosa3&fedinis opcimi ferrt abundans, v.t Geor-

s^Braunin Thcatio vrbiumrccitauit.NisaSicilia-fcrri venisprobeest ditata. In
Noricohabctur'femimveriibusPoetarum tantopetecckbiatnimnainde illo cane-
bat Ouidius hunc in modum.
3)&r'/or ZFfcrro, qitodNoricus excotjttit ig-nrs. - H
Neropesgens est Pceonia:, qua:,ex sententiaOrtelij,a>splim claborauit,&pvimo few
rum purgauit. Deniq; in Noruegia intcr Sacnadalam, & Ostci dalam fcrri diuitia; in-
HCniuntitr. In orbe nouoscripsit JJotertis magnamccra: vberiatcm fuisse,sedcandelaS
cereas fabricarc ignorabahr, pariter venis ferri redundaise,scd ob ignorantiam illas
Paiestina^montes Arabiamspc&antesfcrro stint ditiorcs.Parmcnsitcrritorio, ve-
Uiti,& PJaccntino mincra;fern non desunt, qua: cum sint iliis incognitx, non eruun-
tur.Pedcmontanaregioopibusferriest prarcellens. InPegu CosminestEmpotiurn
celebre, vbi, ad mcntem Botcri, optimi ferri fit mcrcatura.In Piccni, & Vmbrie si"i-
bus, vciuti&inagrooppidiSaxoferiatifodina;ferriconspiciuntur. Piscaria cura-J
ca:teris metallis katear,incoia'tantummod6fertnmeftbdiunt. Polonia.-pluribissin
locis fcrri minerateruuntur. In Ponto iuxta Thcrmodontem siumen sunt popuii Chaj
tib. 11, iybes,Alizones Homcro diiai,dcinccps,ad mcntem StraboniSjChaidsi cognominati,
qui
loading ...