Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 141
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0147
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiV'eta!!ici Lib.I. 141
^A quiscrrunimidifodese feruntur,quoseriam Virgilitismeniorauit. Populoniamin chalti i
\ Hetniriahocmctalloredundaiitem Liiiiusiinsulari prLCConioproicqiiiViiririaiiiqiic ,
t PopuIonicnsescum,VigenrebcIIo.AtVicano,prosuisr3Cuiratibus,alijaIiudRomanis "^""
\ po)Iiccrcntur,quodcontribucrecommodcpoiTcnr,se rcrrumdaturos ptomiscrune.
I IiiPriiicipatuprouiticiaveiiasfcrncxcjiuiit.qiKiipostcainTripaldaeiaboranr.Pre-
\ tegoiaKegiO,vtin Cosmograpbia vniucvsali habctur, uiiiltarumminerarmn.sedpo-
S tissimumferriestditiilima. Dcmiim Putcolanusager,obmineras fetri, sc iaclarc non
i dcsinit.
Schlakenuerda oppidu cst,vbi lapidcs terrarij nigri,& veluti fuligine obsiti eruun- -
( tiinnamincendjjnaturalisvcstiyjmis pr.r sc fer>mr.Se xi.cfen-iiiiiiKT.E abutidc l'up-
( pctunt.InScytliiaossiciiia-fen-iiit>bi!c.s Chalylmm fuisicperhibentur.Scmanasyliia.
\ fcrrimctallisoptiincestditata. Siiria IiiciiIciitLisfcrvifacuItatCspossidet. Sucdormn
; fcrrummulti pra.'dicant,quoniam ca.'teris rerri minerispraiiarc libi pcisuadent. De-
muiriinSuditorummoutiumpIuribusIocisfcrrifodiri^eriiiiiitur. Taprobana insula
B nonalio metailo,nilTferro gaudct. Valeutia;rcgnuindiuiiiasferri habctperinsigncs,
j icd Agri Vcroncnlis admodum stcrilcs.
DEMOMINATA,
& Cognominata.
ETH NICI Ciipidiiicmcolentes,& suis votisminime fauentem obseruantes,
nonsolumingratitudinisnotailluinlignabant, veriiinquociiferreumappclla-
bant. TrcsParcLKjnimirumAtropos,Clotbo.&LacliesisomncSj&siugulKa j^t fc
Poerisferrea:nominantur; immo & Mors dicta cst ferrea, quia superari minime pos- n4 JHr
"• sit: queiiudmodum,& Pluto Rcx (erreusGrci fuit iiuncupatus:cum Dens fervtigmeus jjff^ '
- EthnicisVulcanusdiceretur. Ferratos milites, exCalioRhodigino,appeIlabant, tL-$'
;'C qui assiduo fcrri tegumento crant muniti, ictibus inferendss inepti,& aecipicndis im- jg^^,^
I pcnetrabilcs.Phuriisgcivjsferratilescruosquosdam in Mustellaria vocirat,quicom- „^_XI
ii pedibusimpeditiictritribaccsabillodieuiitur.dumannulatis cruribus assiduc fcr~
i rumatterunt. VersicuIiPlautisuot hi.
CisherekpaucastcmprftAtesTrMiio,
i^f/i(f.'m nttwer.'!»! •>•■>it't:serr<tsile.
■ Fabcr Fcrrarius Grecis vocatur oiinfufyU; na eiSnpitppat homo crudelis,& quasiincn-
1 tis ferrca: apud Euripidem exponitur. A ferro coguomcnru habuit Ludouicus Quar-
i tiisPrinccpsTuringiar,qui sempcr avnatus incedcbat. Itcni i bmchijs annatis fami-
lia nobilissima Ferrobracchiorii apud Italos cognomen imicnit. Illustrissiina familia Sl(c(arel,_
j Buccafcrteormu Bononiensis non est iilenrio inuoIuenda,quoiiiam exilla Viri splen- reorj/ sa\
, didisvirtutiunornainentisdccorati prodicrunt,nimirumLudouicus,S'idcrostomos, ini[in gg~
j quidirficilcsDiatc(5ticiBuodos,&PIiiIosop;!:.LL',i.'i!i:::ii,ita miia tacilitLttc (olutamo- oM
niinentis mandauit ,&Hicronynius IkiceafciTcu.s in disciplina I'jtis,&noscendis,
D cxponcdisqjlcgibus scienti;! iuit i!!iii;.ii,:;;ii!c> hodic 1 i-.meiiais Maviafilius vtriusq;
lurisprofelsorclsriilimus miiiinic degcncrar, vrapud IacobumPhilippumTomasi-
. num,£:nonia: Episcopuminlibro viioisiillustrium vidcrelicet. 2'Apo3op«! fcrrum
edenscsponitur,&apud SopIiocIcmCctiscpirhctoncsscdiciruijCumpotiiishocepi-
. thctonSti-uthiocamclocjTct ap:a.)dum,HLii proJc-cr.imfej-j.rnauidedeglutit.
" Hi(icadvariasph:itastia:caii,L:.nc[t,q;ij.-nomcnafcrroinueniiTefctuntur. Cir-
, cafossata pulltilat qtiaidain hcrji, obstiiqua.- %uram, Ferrum equinum dicta.vcl, vt
' multi vo[unt,abeftecludcii!iiii::i.ii,i,^!iLiiii.u!i cqni plantamhanc vircnteindibcal-
cantessokisfcrreiscKuantur. Serof.iIaria,sctiStruniaria apud Matthioluin planta Strr/ma-
est.qua; stmmis medetur,Fcrraria tamen alij; Aatbn ilms dicitur, quoniam fctrugi- ria hrri-e.
' neuincolorcm ptx fc fcrat. Vcrbcna qu-iq; a II -taincis Fcnaiia, ob dutitiam iiidigi- Sideihis
' tatur. Itcm Sidcruis pi.inra cst A fcrro ognominara ; cumGra-cisfcnum (it ai?»in; Wc di.
ditiiiira;Stdcv.rtis,qinfilcrruminatris:,quia vulnciibLis fcrro factis noii mctliocrem ffa.
vtilitatcp aS;rat. Crcscit innouooibe herba,cuinomcn est Cabuia,scti Heucquen, dh&ia
exqua htrla.
loading ...