Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 148
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0154
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
148 ~ Vlyssis A Idrouandi
recIattsainmemorauit.Hinealiudoriturproucrbium.Fr^^W?. Prolatumdehomi. s
, ne,quiingentilaboruinmoleminimeopprimitur. Huicnon dissimileelt iiluJ.cv/w;r
se'mit ;„fsrro, r^od couucnitilli,qui prirermodumiuissiditviribus. Celirjisenimfuitvnus
suh /"'- exIdKi?D3cryl]5,quir'ertumso!idJlHmumindefelTus tnderesolebat. Veriimcportet
rit. mcminiiTealteriusadagi;. FerrumetUmcoitsamiritr.Qi:odiz&zt>irin\\\o$,Cj»\\\riii
robore fisi, omnia pollicentur; cumramen leueai ob causam labcfaCrentur, & dissiptn»
tur: iuxra illud Ouidij.'
F'errensitssidttO cwtsi$mitur itaHtilutyfit,
Iuterie ttfiiduit Ttemer ndttttctit httmo.
RccitatiiraPJatonealiudprouerrjiumliumsmetallifortitudinemrespicienSjnimi-
rllm: Mkttliferrejnoneerren. Quo significareconabaturrutamentiimciuitatisnonin
ma;nibus consistere, sed in hominibus armatis, <jui muros inexpugnabiles rcdderepos-
smit.Wn^/ir/^r^/rf/^ra/yo^Jv/fWww.HocproferciidLimtitdcJilOjquim-
bisaliumseipsopotentiorem,&foitioreinlacel1it. Sinfcrrumconirderetur quatemis
illius pra;parario igne Indigctituncsolet dici. Ferrttmc-tttdc».''Seercvtictidiim.-i^aod E
Occdsi* enunciatur^coPPortunaoccasione'1UI^emPerarrjPien^ac^'&nonrf'm'cceilda-^
•J Vitissim-.Tercitterrserriiittfrifidam. EtFertur,quandolaborincassiimlaborccumu.
s ttdit ^tiiT.tfsiitctiitimferrttmesiixigBe. Hocadagio vsusestSenecainlibello ,quem scri,
' ' psitdemorte Claudijlmperatorisj&spectare videtur ad illum,cuiusnegotium iairu
peragitur.TJaoy^rj-rfOTeBC^y-issjf/esrf/c/icw.Pronunciaturhocadagiumjquotiescuqi
vnicobenesitio, duobus virissatisfacere possmrMs.FerrKm^yjS-tmma. Hoc proucr-
biumaCiceroncsa'p]mmememoratur,&de'jelIocxitia!iprofertur,vbiresarmi;,&
incendio agitur.Ferram~»irum attrthit. Hoc dicitur cjearmis visis, qua; humanum_*
animum ad bellum accendere solent.Id gra;co Hcmistichio hunc in modii signiticatur.
lt\%siSi*isJis(,*<ti£>pet.
sirf^rtocss/iu^wo/.EstprouerbiuminiJJumproIatiimjquidetentutincarcere^per.
fenestrasferrocalatrarashominesperviam transeuntesconspicatut.F'r'-'-*OT^rfi,«'*
O^A/J^'^w-HocspestatadiJlurajquinegotiuininolimr,quodnatura*rduCiatur,&p£ragi
wj»*^nc1ua1uamPote^ - <*
M Y S T 1 C A.
APVD Hebreosferrumsapieniiamsignisicatiquandoquidemveluticsfettope-'
suli,& sera;fabricantur,ouibus,res pretiosiorcs domi ctistodiuntunJta viri do-
tibussaplentia;cumulatinrmiarcana eiusdem a;niamatjbus inuoluere deb entj
"JHs/itreii *naHCotlcausammulti Palladcm sapieotia; Deam apud Grccosarmatam fingiopina.
cunar* tur.Lignumvcro,quod Eliicusinillaaquacollocauit,inqua ferrumerat immcrsum,
mattt. erucemChristipra;sagibat,&i:errum duritiamcriminosonim inimmmensoomniusce*
Casi.iS. *eru Pe^a£°mersamdenotabat.At ferrii de terra to!!i,quemadmodu apud Iob legituri
potest,admentemLaiu: ;i.li;r:'.i:ic;uiaiiimumhuinaniimarebusmundanisadci!eiria
Trou. 27. enedirigendum.PariterliabeturinsacrisPaginis,i'crnimfcrroacui.Idpotestindicare
charitatcm alia charitate augendam eiTe,vel exponente Beda,amicii amico essc mutud H
opitulaturum.nonmodoinscientijs, &virtutibusacquirendis,veruniquoqiincom-
tDeuier Paratlc,a c°gnitione veritaris.Quando autemlegitur in Sacris Biblijs. Edaxiyotdestr-
eap,4 ' *teesel"v<*<-4tgypti■ Angustia,&dolorexponitur, vt Gouschcliusjn Elocutionibus
Sacra; scriptura; interprctatus cst. Dcniq; ferreas fuisie tibias sta tua- Nabucdouosoris,
tap.w, qucmacllnodumscnptiimestapudDanieIem;MonarchiamKomanorummaioremca;-
teris futuram, propter serri qualitatcs ,multi asseuerant ,de quibus Marcus Antonius
Louisinus in Esdram verbafecit.
loading ...