Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 149
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
iVsufei Metallici Lib.I. Hp
MORALI.i
i ^^VIraccmosmoralisvMicIcmi.-psiiauillniosdeeerpimtjsei-roIiistitiamatsimilat;
■ B cuniferrunimaiorcmnobisvrilitatcm^iiamaurumaftera^quandosjiiidcin.»
V^ aWqifenoRespublieatutenonagitur^iionacqtiiriiuij&iecurcnoHscriiaiiir. "-
Itemartessinefcrro suismunijs fungi nonvalcnr:pariterIustitiah.i;c ssM-.iskntiisn.-m
I sortitur.cumibi terumnonappareatperfeclio.vbiluiiiiianonadministiatur.Amplius
I linguaObiocutoriimfcrroasTimilatur^aiiuiinrna nisicohibcsntur ,ipsisteJisnocen- ^'"t?*-*
, tforestdkulganda:ad rcm ha-cscripsicSanErusValeiianus.Facibut,siaeccjecfi,gni~ 0jhc"r"--
■ Mttptitesiserreitrmatasferroaciesi&insirustjsrrliBsicU-csshfionesrftiistutemft^ C'"v ^oa'
, Sitteretlabioram tcUii^xafieslorilfs f Vcaurem paucisad doclrinam viioralem Ferri % ..
' duritiam perUTingamus,aduertendum est.femim cumisit durum, maximc cum Adama- """*"• 5-
| jj teconuenire:quodrcaAdamasir.alieoresisteiis, Diabolnsncirinipareinscxponitun
Fcrrijmautcnifrjgjdum^&durumhoiiiinempcccante^ndica^quicttmAdamantejni-
mirumcnmDiabolo ni;:>::i.ii?.iii iyn ;■>;:;:} :;'.iii!;.;! eie videtur jCum ambo ad nocendum
IiominibussummopereconuenianriiuxtailliidPsaluiographi.(rDi!i&-sWJ'*»//«>«a'»(rfaF-
! xfr/B^Tiom/wiw.Aliqiiandoierruincandefacltinioleotcmpcrandumest^neaquafri- , .
1 gidaextindiimdiu-isnmumeu3d3t:terroinfira"sentiahomo,oltopie;as,&aquammi- J*]'*''~'''i
! danaprospeiitssdeiignantutr quandoquidemhomo pietate imbuins, nioilisfit,&bc- (j Jr'!
1 njgnus,sedinaquamund«na;prosperitatisinersustantanvacquiiitduritiam,vt mal-^ >""''
' Ieodiuiiiofacilctduaetur.Quareincmo!liendahatcoi-disduritia,DiunsChrysosto- '£ ... .
' musverbumdiuinumadhibendumessc tradit,qiiod,instarferrijseuvomcris,tcrrain """. 4°*
duran),arq;densammidit ltaQ>ferrum,Iiccrmorea!iorummctaIIoruin,detcrr;ioriji- ,h .:™
i tur:nihiiominusduriG!mumcst, Sinonitafacileliquescit.TyrannijaiPeccanteshuic .-.,-.^
mctallo suntsimilcSi namquamuisdecarnetctreaoriginemducant, attamen prauis,^ .....^
consuetudinibus tcnaciter adtmcntcs, crudtiem in modum obstinati, & dtiri, nu!l;i_»
C pa*nitentia,vclmisericordiaexcitari& emclliriposiuncjcriamsimsllcoverborum-—»
Pra-conisEuaiigclij pcrcutiantur,&inignecalainitatum aDeo excoquantut.Hi pro-
culdiibio aDanielengiiificatantur iqtando viditbestiamquattamdentes,& vngues Cap.j,
ferrcos habentem,siquidemhiquoo;denies, nempcveiba ,&vngucsnempe menbrk ■
ferrca,idestdura,&immaniahabercfeiuntur: idcircd Isaiasad icmdiccbat.Jc/i) fma
dnrusestu^nerttHsferreHsccmixtua. Cis.itf.
' Cumigiiut fertumquamtiimuisiit durum alioferro acuaturtpari ratione quando, ... ..
aliquisnegligentiadurcscitj&impietatcfrigeicitjtuncalio feuo,nii)iirum aliquaj ■
calamitateacueiidus,& stimulandus est, vtad virtutes acqiiircndas disponatm diabc- p_„™^.
musenim insacris Paginis;quod fcrrumferroacuitur.Cumautcm ferrumconsidcie- ' .
turquatenusigncpra-paraturj&etahciratur,iurceriammonim integritati famulati
potest:n3mfei'rum,operanteigne,rubium,&tno!!ercdditur, &,ipsoces(ante,ferrum
Vtpriusnigrescit,&duiei.it. CJ-icopiafacuitatumpolIettalcfeirum amulatur:st-
quidem in igne argritudinum vcrsms pietate mollescere, & t haritarc rubtscere solec,
,Dscdpristin,t.'ics!itiH:i^]im:tati,parit(:radpnstiiiamduriiitm,&prauicatemreuerti-
tur. Rursusfcrrumcasidefaelum,citdcorrumpitur, ntsimallcispcrcnstiim durescat,&
dcnsetur:siePcccansconcupiscentia,&prauisajVefiibusaccensus,cito consensu,& j>ec.ca„t
operationibustori-iuiipitur,iiisiiii.Llicisa-rumiiartimptrctiiTusacidurittaniboIiitatis, pt,m.«-#/l'-
&virtuttinireducanir.Cirteriimnotandumeit,quddserrumcandeiis,nisipriusa!be- w,/r/;s.'.
scat,haudquaquampercuridebet:i[ahomosuroreruhens,tuncmalleo correcciouis
non est pcrcutrtndus,sed cxpc-tandum eit,doncc albcscat,nimirtim doncc abingen-
ti iiaruin incendio rcmcueatur.QuamuisaiHem serrumdiutiusin igiie iiioretur,& ibi
cahdefiat,nullastamtnasfeiajoiics,iiemp.,necsrigiditatem,nequejiigredi;itiji]i>iii h„^
impertituriitahoinosceleiliJS.&emiiiumcoluuionevitiorumcoiiiaininatusmtersia-. <'<"""*>'
■masvirorumiustorumvCrsansillisnuII.imcriminumIabemcommunicarcpotest.Dc- /JpJ*s
nuofenumcandcnsin Udte,autv'no extinctumliquotem meditovluiidonttim red- s"' "
ditisicvircharitatefciLKiisl.it lati,t'Qtis(iii]a-,&viiimndjtiinaielocutionisadsaiian- "*'
dosaniraanioflraiaffe&usmedicameiJtosMiiieddit. Demiuuferrumdtimcaudtscit, .-.
N 3 pto-
loading ...