Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 153
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaiiMecallici Lib.I. 153
SIMVLACRA.
NARRATPliniusiiDinocrateegrcgioopifieeConclaiie exmagneticamate- l',6 )a,r#
tcriaolimconstruiaumj&inmediostatuamferreamlocatamluissejqu^ su_ 1A '
spcnsain aere abiq;retinaculo conspiciebatnr, vthoc miraculi ioco habere-
m.PariterAlexandri£,vtproditDiuusAugustinus,simu!acritmcxFerrohucgrarum, Lil.\-.de
in tcmplo Serapidis suspensum visebatur; quoniam artifices magnctcm in templi la_ cinit. Z>«
quearibusposuerant.Simulacraverd, inc;iiibusferruinobseruaHir,mulra proponun- tap,(,.
tur a Ripa.Primitus, ad sigurandam a;tatem ferream,mulierem armatam cmn vestibus
fcrrei coloris pingit: quandoc/uidem in hac artate viri doli prastjgijs vcferti ora coite-
rorumhominum,captione, &imposturavcrborum,indiessublinireconantur.Rnrsus
cx eodem Authorehabcmus,prosimulacro Tyrannidis,muliertrr. armaram,& stem- TyraitnU
. matcferrcorcdimitamthacenimcorona tyrannorumsieuitiaindicatur.Itemalibi.in ^" sima-
delineanda Seueritatisicone,hominem seueri asp&Sns,manudexrra,virgam ferrea !""""'
strmgenremfigurauit^quaivirgaaspcritarcTnfhigelli (ignificat.Quocirca DinusPan- ?*<"'■
lus ad Coloscnscs scribens.ab iiiis petcbat,num corrctfionem placidorum vcrborum,
anpotiusvirgtfferreatdcsidcrarenr.Immd, apud cumdem Authorem,virgaferrea in ■?." J"~
■manuaBiiofemulierisi-cstimento hebraico induta-obseruatur , quaiconc,lex vetus terrt., n
repraiscntatur1 etenim, illa virga,dominiumlegis in mortaksostenditur;cum in sa- 'I""'"-
crisliticrisicg&tur. J(cref w inihir* ferre*. Exferro autcm,veIa:reDeorumsimula-
cra non fuisTeconitrucTa scripsit Plato,quoniam materiam, ex qua bellica instrumenta.
rcsultant, Deorum simulacris, qui sun t pacis authorcs, nullo modo Veteres idoneam
ciTeiudicarunt.Hisaddamus,qu6dmterdcIiciasartiricumNorimbctgcnsiumRegio- ^&si*
-'-'-" MathcmaticiseruditorumestMuscaferrca,qua: exanificis manu velutj serrea.
Scir._muolitabat,&tandcmvelutidcfesTainDomini manumreuer-

VSVS IN MEDICINA.
HOCmcranummuItumadiuoientimedicina;asicrreindeeoIIigimus,quoniam
nonsoiumm rnedicamcntis internis,scd etiamin cxtemis adhibeatur; &
quamuisPlininsscripseritierrobiSjveltercircuniscriptiimcirculuminfan-. Likn.cn,
tibus,& adultisaduerllisnoxiamedicaminaprodeiTe,&cIauos fcrrcose sepulchro 15.
erutos, & in Iiminc pra-fixos contra nocturnas Lymphationes valcte, & pungi leuiter
amuerone, quo fiierit homosaticiatus ,subitd dolores Jatcrum,&pceTorisauferri:ni-
hiIominushistanquamsnperstitioneaiiqi:anoncarentibusomi(Tis,adseiiamedica-
menta accedcmus. Fernunin primispurgandifacultate pollet,sed insubstantiasum- -..^,
ptumsuamnonpotest exercere operationem, cum acalorerjatiir.limmime diiTolui ^^v^
qucat . Hancaurcm virtutcm inferro cognoscimus,quoniam vino cumlimatura fcrri, atfj
Dspatio quindecim dicrum insolato,strcnua cuacuatio cclebrattir ; idq;nonnisiaferro " ■»
proucnire potest,cum vinum per sesumptum nullam cuacuationeni moliatur,natru
fcrruinmhocliquoremaccratum taleredditur, vtacalorcnatiuo liquari&termari
possit.Pra-terea ferrum (kcandi &attcnuadi facultatc potitur;qtiod in aquisthcrma-
libus ferratisobseruamus, quar stomachum roborant,Iienis,& renuin anceTibus,scd po-
tnlimiim nsicar vkeribus mcdcnrui: quainobrcm in Tuscia huiusmcdi thermar abcffe- iVi/«
-tu Vcsicaris-appelrantur. Hincmedicididiceruntaquasferratasarteprarpararc:ii- yesicartx
quidemaqua,inquaferrutncandcnscxtinctumiu(;iiiJ[il!smoniKis:iafe]icitcradhl-<7**,
bent5tocqifeciu>jindyfentcricis,licnosis,& stomacho imbeciHibus magnopere iu-
uabit. Vinumverd fcrriinaiTeauhyDocondriaco commcndatSeraphio. AtSauo-
narola in acctoferrato ,& calcnti pannosmadcfacTos,& rcgioni lienis obstrueti ap,
plicatos miranduin in modumprobat. Pultiis atitem feri i, seu calybis ad pondus ditni- lieaijre^
dia;drachtna- ctimsaccharorosaceosumprus prauorumhumorum putt cdinem atcet, medmm^
ventricuIiini,siccandosuperfluashHniiditates,roborat,obstruaiones visccrumrese-
rat,
loading ...