Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 159
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0165
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. i5p
A Ius serreus daretur;hinc,stabilitis ntipcjjs, illico sponsusannnlumcxferroelegantcr
('abricatumadiponsamiiiittcbat.PosticmoIotroreLtnlLiidKsiiLitPort^ferrc^^qua:
Jiodic in Acdibus D.Pauli Roma-visuntur.Sed olim fuilTe similes inlericho ciuitate_j
niultiaffirmant:natnin s-cris]itteris,V-inostraIe<.tio haber./frichotttttmtccluf*erat r
,,^-/Wtf-vChaIdanisap-dMasiumverok|f«^ '
Cf obserAtx^ttt&msnehtHtejilioslfrtel.
VSVS IN VARIIS.

ALIQVANDO nummoscxferrofuisfeconssatosmeminit Aristotelesince- ,., ■■■,
conomicis. Bizantiorum nummus suit fcrretis;immo & Spart* cx hoc vili me - ' 'z'
tallo numinus cudebatur,cuius pondus crat magnum, & pretitim fercnullum: «„_,„<
' idcircoabijtinprouetbium./«'«wwa'j^/-/rfi.9w»deremultiponderis &pauciva- «•
ioriSjquemadmodumCarliusRhodigimisdiuiiIgauit.ReferuntctiamHistoria-jCiuocI ^ *
intotoRegnoPretoIanisvsus -risnon cst monetalis, sed ciuslocoarsptirum, & infc- V;_
ctumpenditur, vclutiinantcccdentibusfuitdedaratum: h«cautem consuctudo non ^„,» >
soIumviguitiniIloRegno,Tedintotafcri:AfrkampenctrauJt,vbifcrrumalicubifor- ' '"'
tnaglobuli vicemnummi pnestar. Hodiecxfcrronullasabricatur moneta:sed exillo P' '
£_nttypi,quibiismonet*iignantur.
Pr.tcreacxferroclicitur nigrailiaTincrura,qua Infcitorescoriarijin dies vtun»
tur,etcniinfcrramcntarubiginc quasiconsumptain vino,permiilcos dies, infundunt,
&indeTjnclutamnigramhabent.Alijsijmuntvnciam!iinatura:fcrrj1duas vnciasgai.
larumcontusarum ,&librassexacetialbi, omniaq; simitlmixta feruefaciunt adcon-
iumptioncmmetlictatis;deindchunc liquorem,ad imprimendasigna,littcras, &ico-
nesinpannislaneisjtclislineisj&veltimcntisadhibcnt.
; InsupcradvariacongIutinanda,ferrumconcurrit. Lithotomiexcalcc,pulucre_* gIb/cpro
niarmoris,limatura ferri, seu potius squama , glutine taurino, sandaracha & vrina_i ^w;^
componStglutenad fTacloslapidescopuJaudos. Paritcradlithostrotaparaturlutum
cxcalcc,ouicandido,scobef'crri, &marinisvmbilicis, quemadmodum Cardanus ^ _ je
prodidit. Itcmcomiisura;fornacumso]idanturmisturacxgypso,Iimamra, velscoria sait;is
ferri.puluerclaterum.&vrinaconcinnata. j
AIij,nctonitrua,_cfulgiiraperucrtantvinumJ,admcntSVuecherij,ferriJaminam Lib. ;, /<■
cumsale,atit silicibtis,doliorumoperculisimponunt. Ad conflciendapsilothra,mu- ficr.
lieresTurciceRusmaintcnuistimuinpuIueremrediguntjCuiacmisccntdimidiampar-
temcalcis viua-,&cumaquain vasc fi&iii macerant. Husma iiutcm est qtiid simile re- J£_/fe_
crementoferri,sedJeuius, nigriim tamcn,& adustum,quod m fodinaierraria colli- qutdsit.
gitur. Multijinlimulandisgemmis, ferrovtuntun namqjAns.lmusBoetiusnarratse Lik i. Je
nouisteainicum, qui,cas_,exscobc fcrri in quibusda aquis macerata lapillos Adama- lapid.
tibus{imilespioducebat.Alij,vtinei]tirenturTopatium,quadrantemvncia;crocifer-
Driadhibuerunt. Cardariusdocctmodumcognoscendi vtnummcllcadulteratu, dum
supra ferrum candefaCtum p.ucas vini guttas inspergit,nam \ ino resoluto.mcl ibi rc- ^- *• •&
)IderesoIet,Speculaquemadnio,dumexaIijsmetallisparabantur,iimiliterex chaly- f*h>l>
bcc!egantiu1marieHposicSardustradidir.Postreuidfcrruin,aptidAntiquitateni__, l-'^ *• <*
aliumhabebatvsum:namseruis,poitquamvcramampIe_ierantreligioncm,in arbo- sw.rer.
ribus,fomibus,&!apidibus iurarcinrcrdietumfuit;scddc criminibussuspeitos,Sa-
ccrdotibus,ferro, vel vomere,examinandos olferebant: quammobrcm apud Fran-
cosscculopostChristumnatumoiitauo.innOcemiamsuamtestattiri, ferrum candcns
manibus apprchendebant,quo nisi Ia'debantur,id erat iunoccnria: tcstimonium,sin se-
cussontesiudicabaiititr.ImmoPachimcriusnarratieadhuca.ioscscL-mciiiobi.iiiarl-
<jucmdam, massam fcrri candefaclam manibus,citra noxani, sustulilTe ,atq; innocen-
tiamsuam hoc miraculo cunctis manifcstassc.
$,i &% U A |JS Ji MiJt* 5tJL **
loading ...