Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 160
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0166
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
itso VlyssisAldrouandi
DE PLVMBO. Cap.VU.
IQVROCA.


/ VM djsquirend**quiuocatlonisjinprimasacic'cuiuicumqicapi[is
*j nos]aboragitarcdebeat,pr#tcrvuIgatamhuiusvocis(Piumbi)signj'
^^J ficationem»qa<eindicatmetalluin,de quo in prssentia verba (umus
■/j, ., . :.........'■ : >!■ ......'.,.:L!Li;:!:;iiM^ v.yA.mv.oai!0_
Thtmhum ^¥FWW% ejtTUmiafoetittminaruojalioUsath^cragarttd-ce,hisfidahttccomr
merbtts, miindHeiilii^oettlttsfuii»idelimatstr,TJs/mbtim,qmiltsigenM Yir^}esect/lotoltitt,r,
vndc conioSamus exadhibitofiuic asicflui pt#(idio,hocvititimoculieffe illud,quod F
Gra?cisHyposphagma,seuHypopyon,& AukemiarTarfatidicituriLatiniSugillatio-
nemvocant. Tunc autcm acciditiiicafteftus,quando,proprericrum,vc]percussio.
nem, fraQiSj velcontusis vasis,extimaparscutissubocuio Jiuorcm, vcl plumbenmco.
Ioremacquiritsqui postcasucco Tbapfe, vcl Raphani ,veluti & Plumbagiiiis,ad
mentem Plmij, discutitur. Plumbumquoq;appellant Fabrimurarij perpcndkulum,
, . quo,ina:dibus strucndis,vtuntur:constarenimcx]xrtioj]e plumbi funiculo appen-
T/nmbttm ^.idcircdnos vocamus ilIud,/>«o*/;oWo,quod sd perpendkulum construcfunicst.

*

'""'*■ SYNONIMA, ET ETYMVM.
IAM indagarenostraintere(tnomina,qiiibushocmetanumin(ignitur.Latininu-
cupantpIumbuiri,quasipiIumbuni,quonkmcxhocmetalIo,pilisolimfai;Hs,ma-
risaltitudo riieritcxplorata. Antiquiorcs Mctallici,propter magnam cognatio-G
nem,quamhabctcumStanno,p!umbumStannumnigrum,&viciiIiTiStannum,p]um-
Jtex <t&e- kultlalbumindigitarunt. Immoabopere, &ab cfscsru,plumbumCtfterorummetallo-
^OTrf^rumrlegemcognominarut:namvcluti Rcxomniconatu subiecrumiibipopulumcor-
hmm. reSionibusemendat, vt & cunctis vitijs purgatum reddat: similiter p!umbum,prode-
-"■ — ■ eoratione, &ptuificationealiorum metaI!orum,idcm prajstat,dum in sornacelique-
saiSum.caiterorum sordes abstcrgcns,consumitur.Greci$ plumbum vocatur MoJusi-is,
scd scribi tui e.iam M IhuSSnt per ., tcste Eustathio, qua: scriptura in dcriuatis obser-
uaturabAu&oribus.Forsitanitaappcllatur, qua!iMoJii/e«o<ioi;cum Motoaiti<,inqui-
namentumexponatur,& s&oerociorquandoquidcmplumbum inquinamenraaiiorum
rnetallorumabstcrgit,&erodit.Halchcniia:Pio[(.(rorLslmc nigrum Plunibum Satur-
; numnominanr ArabibuSj&potislimuHiAuicenn^diciturRafaSjHebreisHopheretli,
*».( ^jj^ p^omDOj Qa]i;j pjomb, Germanis Blcy, Hilpanis Plomo.
DlFFERENTII
E iinuolis verborum anfractibus legentes suspensos teneamus, breiiibus, indi-
caiv.usplmr.bumessercmmctallicamcunistismanifest.imjsedilludjquodnon
itioinnibuspatet,est,quod plumbinon vna tantum cst narura, neque vnius
tanttim generis: siquidem Antiqui aliquot plumbi gcnera, nu tamen oinnia noueruuB
l'l a. tt ^11?1-'1"autempr.vdi<ftisaliageneraaddidcruriE- Prisciigiturp!umbum,attestante
' -34-r ■ piinio, induo gencrc distinxerunt ,nempe in nigium,&album.MumbumalbumGre-
ci,teste Homtro, Casiiteronindigitarunt,dcquosuoiocoverbarient. Plumbunu
autemnignirn cstnofliumcommunc,ita nuncupatum, quia nigroremanus tangcn-
tium inficiar. At plun bumalbum VcterumestncstrumStanntun, cumStannumPri-
... ___„t scorum a ncstro,toto C ailo, discrepet. Propterea Stannum erit duplex.altcrumAnti-
Cap ii. quoiuui,&alterumnostrum,quodapudipiosplunibumalbumdicebatur,Auicennas
duas

ch,

N
loading ...