Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 164
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0170
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
i6if, yiyssisAldrouandi
S Y M P A T H I A.

v-

**"E L VTI plambum nigrutqamorc itamdisiblubjlicumalboconiungitur ,vt
sine ipso agglutinari ncqucatjpariterhumana; carmi hoc metallum adeo
gratumcst, vt illi diutiusabsq;noxa Jibenter adhtereat. Notiimus mulros,
, qui i(2u scloporum vulnerati, cum globnlisplumbeis in carne, diuturnam, & iucolu.
Tlumbam n[Cn vitaill duxci unt. Ad rem narrat Sencrtus tn Paralipomenis, qucmdam Genuen-
tmicvm £jmiau tormtti manuarij in frontc,cum iniigni fracrura cranij,vulnusacccpjsse,& Ge.
vdtnrab* nuiscl,t,1tumjglobulumqiplumbeuminucntumnonfuiirc:deindc,vulnereagglutina.
m<tn&- tOjperspatiumscmcstris incolumen vixilse. Atcum tandcm inorboacuto correptus
obijiTct, cranium apertum cst, & tunc globulus plumbeus c regione verticis,inrcr cr»«
nium,&durammattem,adlatusreiSKsutura;,membranatamenplaneilla?sa,teper. :
tus est. s

PLVMBI RECREMENTA.

Qi

k VAM VISitiptimocapitehuiuslibride retrrmencis metallorumsermo fue.
7 tithabitusratramen inhoc etiam capitcHerecremcntis huius metalli ueces.
sariodisscrcndumest,Itaq;dumplumbum adhuccalens aqua frigidaperfun,
ditur,scoriamquamdamexuir,qua;proprierecrementum,&vuigospurnaj
Spum4 plumbi appellatur. Hoc autem rerrimcntum a phimbo bifariam resultat: ptimd,quan.'
plutnli do vena plumbi eKcoqiiitur,& litec vere scotia dicitur.Secundo,quando plumbum pu«
qtut, ruinad aliquod opusliquefit,& tuncspumaab hacfusione exiens non scoria,scd plu.
bum vstum nuncupatur. Prsterea vcluti terrum ferruginem,& a:s a:rtigincm,ica pluitt-
Ctrujfe bumquamdamPinmbagincineruclatiquamalijCerussam, alijssoremphimbijAukc-
s#A nascineremplumbi,&tandemaIij,admentemGaleni:Psimythioniiominant.EtenimG
CerusfaGra?cis4>W*i'l'>i»,& ^iMsossojdicitiitjfortcquas! 4»'u ,"'*•'*»*«', idest arenaj
Minijicutnexhac adustaMinium, seu Sandyxrcsultet, vel a-\<ni dctetgo ,quia Cc
- russavimfucandi.&detergendiposfidearVocaturautemCcrusfajquiajantequainde.
Ccru]j& tfsozmx, sirl1milismateria;,exqua ceraparatur,qua; Gra;eis £»06>»b.nominatur,&vul.
ttymttm. g^ Sjrfcc-^^uasja,'^,^,;propterinsignemalbcdincm,quam in exsiccationc adipisci-
«■ tur. Ccterum Ccrussa cst duplcx, altera est arte fafta, & quasi plumbum putridutn, al-
it-lf tera *u*' f°rmaiaiii cftoditur,& Cerussa metalli cognominatnr. Rur/usartificiahs elt
•ffcrcn- jUp]eX)Cum dupkx sit plumbum,cxquo dimanat. Chymici Ccrussam artiikialiterex
"** stannopasatam.AIbumHispanicumnuncupanr,ciimCtTusfapra?stantiorexHispania
^sslum Heferaturj& hacpotisltmum vtutur mulicrcsad fucos,& hac imbut.r,cerusfata;dicun-
tsispame tur:proptetca,non-,inccerussa:,fucttssxpillime intelligisolcc.Altera Ceruisaartificia-
euid lisfitexpIumbonigro,&ha;capudMedicoscstexvsu. Vitruuius scriptum rcliquit,
" * quodRhodij, incomparandaCerussa, implcnt doliasarmentis accto at[ ersls,& iu-
perpositis plunibeis masfts, vasa diligcnter obrhurant,nequidqtiam Ipirare posfint: H
dcindepost aliquoc tctnptis,reseratis vasis,Cerussamcx plumbia malia deradunt.
Alij vasa plumbea accto plenaoptimeclaudunt, & post spatium tiiginta dierum , re-
clnso vase,cerusam coliigtint. Ha-c olim pra;I'anti(Tima Rhodi, &Corinthi ,& Lacc-
L1I.5.C demone, &proximaPuteolis,admentem Diokoridis,parabacur.

I03.

PLVMBI VENENVM, ET MEDELA.

N

ON soluiiilimatarapliimbihumanoitomachograuisest,verumquoq;ccrus-
savalctijd/ncmadncctm vsq;ortendit',quoniami]]iusportiones non dige-
runtutjsed ihfundo vettkuii slabulantes humanam temperaturam dilsoitiuiit'
ussa enim occlsdedo mcattis spitituum,instarlith.irgyrij,iiecat quapropter Plinius
immeritovcncnuntpIumbivencnoiithargyrijconiparabat.Hinceoliigcdiimcst,
aquas
loading ...