Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 174
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0180
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


R;174. -VlyssisAldrouandi
dextram, habentcm pilam plumbeam, cum hoc Diao. PONDVS GR AVE. Quando- R
/ quidemprarccpra lcgis veteris grauia,&seuera crant, ciim illa lex cimorcm, & kac,
ramIusti(iamrtspicerct:propti:rc.thi]crcipcxitPsa]iriograpIius,quandodixit. T>em
Tsrtmoi ylc'0s""n'r""u"""- ParitcrRipa, vtostcndcrct Fatuitarcm;rigurauitmu!jercmcuiri
T*rtf'i mass"a Plut,ea supracaputmaq; veluri pJumbiijobgrauiratem,semper dcorsumtendit
'JeeM 3* itaJatuqsnOnquamadsupernameotemekuanquocirca huicmcritocompctitilluis
adagium. Ttamirnm iirgeniam. Demuui, Jn Perrlnacia demonsrranda, idem Authoc
BiuJierem nigris vClatamvestimentiscumtaloplumbeo supracaputeffigiaait:ctcriiin
plumbumquid dissicile mobilc dcsignar, pracerquamqudd ignorantia,plumbo,mdt.
catur,qtutrpertinacia;mater, &murixesfc perhibcrur. HisaddatursimulacrumRapj
pluinbci, quod Plinius in tcmplo ApoJJinis Dciphici f uisie memorar.
VSVS 1N MEDICINA.
EP ONIT V R plumbum intcr illa mctalla,qun; varijsmorbis, &pra-cipUe
......'-isecisplurimtunconferunt. In primis.ad varios tfsus medicos, inor-
n,&pis[illric\plumboparatur,(ccipotiiiiinuinini]lorosaccumoleum
tamdiuagitatur,donccaliquamspissitiidintmacquirat,postmodumsp«ioquinqidie-
rumjnsolatur,quodmedicanientumh,£riiorroidibus non paucauiancrr vtilitatentj
Olenm ad &ambustisfa;liciteriDcdetur.ImmoMedicicurantvasaexpIumhoformari,inquibu5
ht/nnr. variaelcctuaria,&pingucdincsoptimeseruancur. Prarterca plumbumin Pharmaco-
rhoidet, polijs varie pra-paratur: lauatur enini, crematur, "k eius etiam scoria non abijcitur.
Itaqiplumbumlotum^&combustumeumdcmsorritur colorem i quare Pharmacopei
emptoresdecipereposfcmr, nisijgne, &experieiitiadistinguatur:namq;sisupralami-
namferream cadentemportio plumbi vsti potntur (dumniodooptiinc sit combustum)
non cJiqimbitur,&Iiquescensruboremacquiret;sin fuerit lotum illic61iqueiiet,&
7>--feren~ CorngIobiibitur-Est autem aducrrendum,qn6d plumbumcrematummaiorivirtuteiic.
tt*plumi can^&j-efngerandipotitur^quoniamaduslioncomnishumiditaseuinescit. ModusQ
bi ifa,C auteinadurcndi plumbunimuldpiex est, sed duotantum siint in vsu. Vnus est,qui pri-
,'• moloco a Dioscorideassignarur, & fitcumsulphureialter modusin medicinanon fia-
Lib.^.ap. betJo<urr,cum illo Figuli tantum vtantur.vtcrustam iJJam vitream vasisimpcrtiantur,
!°" ' ., &hoc plumbum vstum Figulorum rubri e(t coloris. Hoc etiamaliqui Chirurgi vtutuc,
T/u/nbt v[vjtetitpl(imhumprimomodocombustuni,quia mixtionenisulphurisabominantuc.
tdnrcndi gcoria plumbi,&pra;cipucilla,qiias ad )uteumcoloremtendit,maiorem vsum,quam
m»dut. piuinbumvstuminmcdlcinahabcr, siquicteiTtmaiorifacultateadstringeiidij&iicMU-
di pollct: etcnim con slat ex parte terrestriori lapidisjauatur autem, vt pracipii Dio-
storides,antcquamroedicamctisadttiisceatuRnamio Dystnteria, & Tenesmo ad suf-
rttusadhibitainsignenisolcthaberepra;rogatiiiam.C(Uaproptcraqua;thcrmalcsplum.
beamvcnam lambentes,infugandismultis exrrinsecis morbis,iunt priestantiisima!;
ctiminpocunullomodoexhibcrjdebeanr. Immolamina;plumbi varijs asfostionibus
Itmi/ia multumadiumentiarferunt. Inprimijparaturiaminaplutnbealatitudinisdiiorumdi-
plitmhi gjtorum,qua;supia regionemrenuuigeilata,au-1orcOri!>asio , inuolunrariumscmi-H
adfnid. ujs iluxumcohibet,conscqucntercj, noiturnampollutioncinarcct. Vcrum huiuslami-
l.\.curtt. nevsusmultisvidetursuspectus.sidiiisuprarenesfcratur, quoniain,obnimiaillarum
partiumrefrigerationem, impendct pcriculum, ne lotium supprimJtur. Rursus talis
latninagangIijsalligata,ttimorcniiiiscntic. Chirurgi laminasplumbeas inprofundis
vtceribusadhibcnt,dumexillisitstulas,&turuiidasfa!>ricanr. Item quanddnasum_a
amputatumrestaurant,solent,cumexbracliioapposicacstcaroin locum deficientis
rasi,superponcrecarni illinasumex lamina plumbca formatum, vt comptimendo,
X/ts/tt nasifiguramcarniiinprimat. Cerussaetiam,qua;ssosplumbinominatur, multasadres
plnmbem. jnmcdicinaconducit:refrigcrat cnim, &• siccat,tcste Auiccnna, iti secundo Oscessii
Sandyxvero cxadustaprodicns ctruirasiccartiuidem,sednonrefrigerat:itnabIua-
tursiccandi.&rcfrigerandivirtutemacquirit. ItaqjLaborantesvkeribus.cxvsuce-
russa;ampJjssimumfruclumsempcrsunt coiiiccucuri. De iiacquoq;Iodocius inEnchi-
tidio Simpliciumsiccecinit.
yl~
loading ...