Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 175
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0181
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mussi Metallici Lib.I. rjry
. ^ ylcerfgrdire*reprixiit,c<ir>iemts,res<)luit,
Etpcotrt tesfe yulttera ctuda cute.
Ided, incicarrici[ji^dca^and]S,cet[illaesti))editamentiimcommotlum,&saliitate3 c"rujs*
dunicasneiiKicatiJcisdcalbaiis.L-iiiscolorainisliciiiaicutisimikmreddit. Ytres.
ChymieipiiinibumincaJcemrcdigunt,&,insaiiatiriisvIccribiistanquammcdica-
ssientumncn(]'i.ri:e!ici:iii pi,ui;t:,;iu..SiivuIitcr,exSarutiio,nimirume>; plumbosa-
Iernclieiunt,&liuiusgrana quntnorcumspirituviiii.adcohibcndas potlutionesno-
cturnasjpropinantrdeindc buneiriedicamentis exKrSJsperniiJcea5& potiisimum in
igritudinibus oculomm commcndanr. Item ex eodem Satutno non soJmn extrahunt
Calcem, sed etiam Liquorem,qusnram Essentiam,Oleu,Florcm,& Crocum,quorum
omniumpra-parationesapud AiidrcamLftauiumdiligentinlmecxaiaiitur.His ad- ?>ohr ™,
dainus tanqtiamcoronidem,qudd doloreseapiiisacutipIumboJiquato 5cutella:li- pttts~»ttol
gnea:capitisuperposira^&aquascmiplena-inruso tbllunrur,idq; fieri possenuilticre- Utur.
dunt, quoniamvaporcsjquibuscerebriinenyngespungunturjplumbo coagulantur,
j & vduiispiritu quodam satuminb figtmtur.

VSVS 1N SVPPLICIlS.

INTER tnstnimenta,qnibusab antiquisTortoribusRcicruciabantur, Ligna,
Vngucs, Lora,& Plim tumrcccnsentur. Immoplumbo liquid.i iiepissimc.iii pn-
niendis.^ontibus, VctciesIustitianttinistrivtebaniur.Huiuscruciainentimeuii-
nitHoratiusIiccanens.
1------ ■---------------rtecsetttnts .,
r„cHsa^_ff,li?s,'dttt»uefsumi«m. X*1<W
Fotnacemplenamplumbo.relina, &picetanqiiamnouumcmciatuDiocIctianusIm-
peratoradinuenit.Hac fuit rortus Sanftus Vitus, quemadmodum in iliius Vita Jcgi- -
tur,qui,iussii ValerianiPra-sidentis Diocletiani,in limilifornacc locatusinca, lan-
C quam in aqua ssuminis,supra vim uaiura», illa-sus natabat. Paritcr piumbum liquefa-
CtumaliquandoinosSamstorum Mattyruminfusum fuit.immd &in aurcs vt in Ac>is
SanctiMoniatimilitishabctur,hisverbis.7>ra'«wo'.rrf'',F^''wj/'&'«^&» auriius ThmhS
eiusitifsmdite^oeyricemTyeifuim^lesidad-icettrisadmrttercfosit.Ciuzndoi^sm nu- fteribusht
dum tergus feruens pluinbumTortorinftindebat :propicrcam Actis Sancrorum.j.A'*'».
Thy:{it^kciommh3:ck^utUr.Feraettsad/iucfsrtmiuminmedrumeiuster^u.re^uit'.
dunt ;plumhum ~)ieri siisuperstcie tatitum, C° leuiter id' atttirgthal , tiibtl omttirtei eum
«^sui/sjjfrSimilitereodeuenitTyraiinoruniseucritaserga Christi culrorcs,vt pedcs
inattyrumexcauaiislapidibtisplumboliqucfaiSoinsererennidlegimusin AclisSan-
ciiBeriigni,hisverbis:7«/^*//ji'»//j/w/'^<!'Wr/«r*rrir''fwe-*w tndudifrtcepit,<j>
grM/sAesaxuB,, idem ifesiratum adduci, atif, illifedes eiusfsumlo liijnrfaffo insert,
Immanc quoq;suit illud iupplicium,quoMartyrcscruciabantur ,duminlebcte plii-
biliquefaOriplcnomergcbantutiiiocsiippliciuininAaisSaaorum Acyndini,&-So~
ciorumcxaratur.InaIijssupplici;spkimb'odcnsatoVeteresvtcbantur;quandopor.
D tionespluinbi coilo,manibus,& pedibusalligabant,dcindc in marc paticntcmmer-
gebanr.AmpliusScripioresecclesiaflicimeminerunr ssagciliexfuniculisparati, cum . ,,^
pilispliunbeis^quoinuItimarryresca-iifuerunt.OIimetiain Roma: Debitorcs limili »■/■
ssagcllo verberabantuij & Iiic ssagellandimodus ad tempora vsq;Constantmi Iinpe- ^j^J,./
ratorjspcnctrauit, qui, cumcIletChristianaTpietatiscultor,hancpa:namprorsusa
tiquauit, qucmadmodum Baronius in Annalibus ecclciiasticis rctulit.

VSVS I N BELLO.
NTI^VITAS inpraJijsvtebaturnonnulIisg!andibus,qua:nilaliuder3nt,iii(i
plumbum in figuram giandis formatum.Has glandes Prisci loroalligabanr,&
*• ■* proijcicndo in hostcs, eas illicd ad ie ttahebant snmma hostium pcrnicie.Alij
tcfcrunt,quedinBellohuiuJjnodigJandescuiniundisadJiibebatttur. Hocinlocore-

flumieis.
Cbrisfiij.

A
loading ...