Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 180
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0186
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
180

-Vlyiiis Aldrouandi

- committkjVtWepassaprogcr.in^sraaitijjinlchcrnmareriiltct.Rursussichristallot
calcinato triplunipJiinLhuk^imij&spatiodieinaturalisinfoinacemoreturTopa
tium procuJcjubio producet. Mtilri in marmorciiiigcndo sumunt gypsum,puluercm
CimspM aliorumlapidum ,&,adpondusaugcndum, plumbicincrcsaddunt. ScobsctiamtCn
biadwid nuissimapIumbijadnicnttmMizaldijinpiumbeovascdiligentersubaclacummodi.
' " " coolcidcSpica,Jiiferro,&chaIybeadhibetur,vralabeferrugmisdefendatur.Dc.
muioexscnteiiciaCardaiii,fumoplumbiargentumviuumcogitur.
Posttem61aiiiina;pliimbiadmuhos vsustwhuntur.;prinii[iishistcmpla,turres Jt
L15.U&. palatia teguntur Ad arcendasimagincsno#urnas,cxCa:lioRhodigino,huiusmodi
antiq.c.6. Jamina:r£nibussupcrponuntur.ItC-mincusMali arboris,iuxta scntcntiam Miza!di,]a.
minapliimbeacircumdamr; vtprolemnumcrosamproferat.Vct.cresSymphoniaci,te-
ste Ifidoro, peciori laminas plumbcas imponcbanr, vr melitis, & sacilius modulatfc
cancrent; quamobrem, refcrente Suetonio, Ncrolmperator supinus vocis conseruao-
da:,& augenda: causa,chartam plumbeam peitore sustinuit.e pmmbcis etiamlaminis,
seu,Suetonioscribente,exchartis plumbciscodicesolimfaclosfuisscconstat .Quan- E
doquidemNeapoli, inquibusdamscpuIchris,talesvisos fuiisepro compertohabe.
mus,&simil.esvirnobilis HadrhnusGulielmus totius antiquitatis diligens inuesti-
gator nobis ostendit. Item lamina: plumbi inscripta:, loco charta*, ad brachia tranan,
Cb/trttt tiumssuminaalligantur,quia charta: scripta:;feri non'pou"unt absq; corruptione_j
plumsoa charta;,&Iitterarum abolitione. Falloppius ex laminis plumbi sale communi in,
adqmd. terposito in vase vitreo,stib tcrra, spatio nouem dierum,col!ocato, argentum viuum
colligit. Charta seripta globo plurhbeo quandoq; inscritur, qui postea pyrio puluere
pcrtormentummanuariumadhominesremotosmitcitur,vt,quid agendum(it,signiG«
cctBr,quoniamglobusplumbeusin hydrargyro locatuspaulopost papyrointassa,
ibluitur. Exlamitiisplumbifiunrtubi^velfistula-.perquasaquaalocisremotisadvr*
bes, & varia loca ducitur. Vndc Statius de aqua Martia ii cccinit.
VerbmhuiuimodiaquK, proptcrsordesplumbi,suntvitand«iquandoqaidempota^
' tKvariasafscctionesin humanis corporibus generarc solenr. SimilitcrtubiplumbeiS
TkbtplH- longitudinisadmultamilliariasubtcrrascpeJiripossuntjVtquicquidcxvnaparttj
lci *d h. lUD'<lms Joquitur ad aliamcxtremitatcm tubi remoriilimam dcferatur.Idq;fierifaci.
gutndttm. le potest,quoniam vox incorrupta minime diuulsa, & dissipata per longissimum incer-
tiallumintegrafercur. Adfinem,cs;iaminaplumbi,quibusdaminlocis,monetafor-
matur. Iaua; conspicitur nummtis plumbeus in medio perforatus.&asfertur ex China,
vbicuditur, quemadmoduminDIarionauticoitmerisBatauorumlegitur. InMalacea
visunturnummiparuicxplumbo,quiinaIterapartespIicr£imaginem,inaltcra vero
Jtfsww' crucemLusitaniximpressamgerunt. AJiquiinhanc veneruntsententiarajquddmo,
shibriybi. ne[a piumbea fabricari,&admitti posset; cum in pccunia, nec materia, ncc bonius,
iiu£qlialitatisiiuepondcris,scd tanturnsstimatiopubliceimpcrsitaconiideretur.Hac
stutcmopinioprorsus irrationalis,&ridicula videtur;siquidem hac rationc pecunia
etiamex papyro formaripostets quod non selum profect d iocoium, & risu dignunu
catonianoforct,sedetiammoneta;originem, experientiam,&sensumcommuneiru»
euerreret, quoniamrnonetaprimdsobJeciuniidoo,ea;materiap,quKsitso]ida,&Con-H
ucnicntisvalorisexpoilulat.
JP&. J£$k M&,
M&
TO^ -
loading ...