Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 181
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0187
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

Musrei Metallici Lib.I. igl
D E S T A N N O. Cap. VIII.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
VM itanmim non solum plumbo sit subfimile, sed cum co quoq; maxi-
i natura:conuenicntiam habeat,non absre in hac historia hunclo-
promeretur. Itaq;Stannuma Stagnandonomcnsumere videtur;
cumStagnantesvocentur aqu;e,qua;delocononmouentui';pa-
riter Stannum meralla mixta & adulrerata ,ignis virtute ,ab inaicem
dissociat,&quodammodoStagnarefacit.AIiterStannumderiuare_-i
posiiiinuEaStmimi^cuivaldeassimiiatur.EstaiitemStimmi^quodStibiumj&Antimo-
S nium vocarur.Harcautem ncmpc Stibium,&stannumad varia operafacilc,&optime Stimmi
p;r'r.i!'^iitiir.Iir.nidl]ccmetaJlumapudDioscoridetnnoniuucniturmemoratum,Bili yuiJsit.
cumSribio illud comptehenderit. Quod autem cx Stibio conflatur,&candore &fra-
gilitatc ab opcribus Stannidiscreparenon videtur; Latini hoc metallum appellant
Plumbuin candidum,vt mulri volunt,ad disfercntiam psumbinjgri,quod plumbum
simpliciter nominatur. Aut, secundum alios, nuncupatum est plumbum aJbnm, noru
quodnatnra sit tale,sed quia post excoClionem,iingularcm candorem acquirat. Grav
cisdkim saicktfoi,&kttkeKX''ii^ipo-:blnc x.ata.itpim Stanneus,vel ex Stanno
c0HfciSus,&sasWiuoi; stannoaiiquid induco; vndeetiam,cxsententia Plinij,dcno-
minata-suntdeceminsukCaslitcridcsexaduersoCeltibetia; Jnquibuspliimbum-j c*/iitt?L
album essoditur. HalchemixProfcsToreshoc metallum dicunt Iouem, sicuti plumbum jft IasM,
nigtumSaturnum appellant .Italis diciturStagno, Gallis Eslain ;Hispanis Estanno, jtt
GerniauisZinnjArabibusAzettbrum.
CNATVRA, ET PROPRIETATES.
DEnatura,&asfestionibusStanniP]inius,AItertusMagnus,MyJius,Porta, ' • ■ ■"■ >
IlidoruSj&Agrkola tamdiligentcrscripserunt,vt deliramcnta loqui yk
deantut,quideiIIopertractarecupiunt. Vertimtaincnadnostrumopusper-
ficicndumnonnulianecelsarioaHignandaeise videntiir.Itaq;StannumcumStibio,&
plumbo tamconuenientemsortitur naturam, vt Dioscorides, eorumdemnomine^il--
Iodcomprehenderit.Putautetiamaliqui,itacxargcntoviuo,&stiIpliuregcnerari,Vt
sulphur inhuius produilione ab argento viuosuperetur.Idcdnaturaliter hydrargyso;
copulatur,quia,rationcPrincipiorum,admetalIapcrfeitamagisacccdat.QEteriim v i
hocsibia naturacompatauit,vtalia metallafrangibilia reddat; idq;prouenire atbi- ,vi "- j
tranturreruinnaturaliumPerquisitorcsabaquoia mctallimateria praue concoctaj, ysgc m(^
qusfcresubstanti«atgentiviuiaslimilatur.Iteniitaniiumiiasuralitcreumplumboin ta//um „~-
Bhocconuenit,quianeuttumillorumsonuinreddit,&huiusesseituscausaestmollities. smariim
Staimum tamen, sccuiidiiui Albertum, plumbo magis est sonoium, prj.*terquamqudd
sidentibuscomprimatur, quemdam edit stridorcm, instar aqua;geJi: concretar. Est
etiamstannumaridum,& eiusariditascx sonocolJigitur, quem *ri permixtumcom-
municat:quandoquidemtinnitusnoiiincorporeniolli,ietiinduro,&rigido termi- ,
Pra-tcrea stannum Jn aquisdiu permanensputrescit; quaproptertubi plumbci,qui
in locis snbterraneis diu morari dcbent,non Stanno, sed plumbo solidantur; cuinpiu-
bumsubtcrradiu perduret. PariterStannum cum difficulter rubiginemcontrabat,
vasaexhocmeraIIofabricatapostaurca,&argcntcaca'tcrispra'fcnmtur. Vndeit-j »utif»
hocetiamconuenitcum plumbo, dum nullam rubsgineni, sed potius squalorcquem- pjpgjj^
dam,& lorditiem, instarceiussa;,candidai.coneipiat,quam nostriPharmacop.ri AI- ^
birniHisfaniKjVd^/rfsrrft^/i^rfWwarfnLncupant.Hancmulicu-i JiiiL-sitiiii, qua i~_*
cetussatn ex plumbo in sucisadhibent; qna;si comburatur in cinerem eandidum verti,-
0- m,
loading ...