Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 182
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0188
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
i&3 Vlyssis Ardrouandi

tur,quidenuoin Stannum conflati vix potcst; rransmutatur tamcn in substantiam vi. t
trcamcoIorCcandidorefcrtam,quafic'tiIialiniuiic!ir',vtinfarnacc coilacrustaalba
YitrcSobdilcaWur. CumigiturStannum,& plumbum iiatiiralemconucnientianl ha.
bcantjMetallarijitasimuliia-cduo permiscent, vt admodum diificulter mistura co.
gnoscatur. Verii qtiidcCst quodex rrsistura vtriusq;corpusmagis dilatari potest.quo-
niamplornbnmsuahumiditatecKtcniloricmStannoconiir.KiiiL.U/l-.S^jnumsuatcnuk
tiki.de tatepluinbumtcnuiusrcdditjquamobremAtiitotcIcstcntiitatcmliiiiiis nietalliper-
ge*. C pcndens,ha;cverbaprotiilit:fiftannicT(i'guacjtKintitasa;iiatldai:ur,itaipsutncolorat,
tarrap. vt pasiio srnc rtlatcria cslc vidcatur. Licetautem ScannuiivpJiimbo li[miitius,nottta-
tex.go. menipsocstgraiaJus,quooram'eiuSaridir,-.sta:ii;ini wta-rcri.ccotiu^iisatrontmnonps,
titur, quannplumbihumiditatcobseruatiirAcna :yitt]is;..iiiii;obnimiamsiccitatCin,
diinculrcr funditur; Quaproptcr plumb-omollifieantc indiget;idamrmant, quiIhn-
Fnciher Bumes AiJgliadeferunt. Immoqui vasacx stannc. sabricant,eiporttoncm pltiitibi
pjstmbpfu addunt,vtfacilius fimdatur,& extendatur. Demumin colorc,&substantia stan-
I'0' numplumboalbius &puriuselr ;qu(iniam,tel(e Albcrro, parum habet sulphitris, p
ciuscji argcntum fplcndidius, quam argcntum pluml>i pcrhibetur.
DIFFERE.NTIi
ALBER.TVS Magnus stannirmdistmxitindurius^vel sicciuSjquodasertui
ab Anglia,&in mollius, quod in Germania nascitur. Apud AndreamLiba.
uium Icgitur,qu6d plumbiuncandidurnCelticumcitiusplumbonigrolique..
-.. , scirjquarcmulti exislimaiit hoccsic Biscmutum, nenipc plumbumdnercum; idque
nariuum,sed tamen nondummaturmm dummodohodieapud Celtaslimilcmctalluui
cruatur. Aliud gcntisStanni argento similccxsquamis quadiatis composituw,adin^
star pyritis, exGcrmania nostris temporibusasportatur,s:d adeo fragile, vt vitruoi
tMtrch*. potiuseuevidcatur;quapropteriionnuIliidMarchasitam argcnteam nuncupant,&
$t**rgen exs*cibusargcn ti viuihaberinarranr,& Stanno Anglico pcrmilcent, vtliqucfa&utnS
***■ faCiliiissiuat. In Historia relationis Cirtar,Patef Aluarus Icsuitameinorans diuirias
Trfw i, Cincnses, reccnset Stannum,& aliaiiiinttsllilv-ockjvi &ti: 11 iso siirii;3iir.cim,sed sirmio-
«vgM. rem,quam CiiienselinguaTiww^v/ indigitant. Vtigitur recliusdiffercntiatStan-
nipatefiant, dicendum cst StannumesTe duplex, aliud Vetcrum,& aliud Nostratc.
Primum quoque erat duplex,vnumnaturale nobis ignotum , &aliud artiskialc_*,
&,admaiorem liorum inttilccliim, animaduertendum cst, qu6d Antiqui sbkbanr
venampiumbiargentearvena; pcrmixtam in fornacc liquarc,& liquor primoegrc-
djensabipiis Stannum vocabaturiquareapud ipsos Stannum crat plunttnn cuiiu
aliquaargenriporti.onepcrmixtiim,dcindeadauAo fornacisigne ,purumcxibatarp
Citlenn geutum,& quod infundo catinircmancbat,ad mentcmPlinij, GaknancmpePlum-
jww/v. bagovocabatur;exquaruriusinf6rnacelocata pliimbtimpuiiiiiiegrediebatur.
. ■ Sin vcrtamusanimumad vcnasStanni, notandum estjisi ;u]i;;ii]w]'.ctallisinucniri,
-'. <iuxMcta!IariisEIutiavocaiitur,&aqtiaimmisiacalct]Io.^:;i;;ro.s- grauuatis aiiri,it>
lucnte, hi postc.t in albtim plumbum, Plinio authoi'C,conTlantur. Quandoquidem ob- "
' seruaturaliquandovenaplumbicandidilapillisnigris permixta ,necnoncuidam_*
matcriei lapidosa-micis luccntibus radianti. Interdum Stiinnum purum non modo
in lapidibus nigris, vcrum quoquc flauis, & candidis ctiam pelmeidis inuenitut.
tiJereh. ImmoGcorgiusFabritiusmincrampIuiDbicandidi (imilem Aiuinioiiioquandoq;co-
met.tn.^. spicatnsest.Staiiniimnon pniumiap;:,;;-;ditandHi;Ii]i]'.M,i;'.i"|'.;:ilis fiuoiiliuscoloris
argentci^adha-fct.qiiilapi^&diiriricsiiici^&fribilisctiammuenitur^&hicpostrc-
mulimilto tl! icaccr. C-n.indoqjpuruinin mincrisintlc-niturquatuor,quinque,vcl
fcKanpiiIiN!-oIc[,tuui,v-eI«eprc(1iniicsfati:ss]iiji!csvelc]iiinentias,iiistarbotriVBK,ii«-
•fecti. In multis fodinislapidcsplumbicandidiadco duri procreantur, vt nisiigne do-
ma:i,5.-cyiL)iiJipol?int:pr{i[i[L']-c;iii]!;cntcs])]0[itis[i]aiia' pLiticismagnoIbssorum-*
Spum* periculodccutiiniti,]-. Inpi-,i.'(liL'ii\'ininciijI,i|ii!;i!iigi-i,scd stcrilcs,&jditltcriniob-
l*pi ^/^^^^'"^'^'"^'"^^'Assa^^nirosOtirnunilinguavei-jiacitlaspumamiupicogno-
r,t% 7 rainant,quiduTOcxcoquuntuiabOniEatepIiimbicandidivaIdcrcecdunt. Inv»lle_j
Ioachi-
loading ...