Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 184
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0190
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


184 VlyssisAldrauandi
M O R A L 1 A.

I natura,&affestioncs stanniin doclrina morali ponderentur,pulcherrin:a Tcitu
1 dignaobseruabuntiir.Namsubstantia stanni,iuxta opiiiioiiemmultotuin.cxsul..
phure,&argento viuoconstarc pcrhibetur ;deinde stannca htrc materia,in-
argcnti, albclcit, cuin posteaab argenti valorcadniodumrecedat. Huius condi.
isestHypocrita,'cui cx sulphurc JtiKiiria:, & argento viuo inanis gloria; constat:
rccandcrcmhoncstatispra-scfcrtjitautargciitiimjnt-i^peviiiustusestcvideatur;
amcn viti iustj conditionibus, & valore prcrsuscarer.Rursum velucistannumper
se ccnsideratum,noniolum pukhrum,led etiam vtileappatct,&comparatumad at.
gentum,tanquamvile conttmi.itt;:; pvhcriiia oiv,niaLsiCli:Lioi]LTmcrita,qua;iii_j
pra:sentioptima,&vtiljasunt,ineoniparaiionetanicnadtv.ciitaditiina:conrempi..
tionis vileicerevidentur. Itenisi stantioargtiitum viut.m milceatur, statim albilsi-
mumredditur,sed paulopost iiigredincmincunir. Multisuntnatutam stanni$niu-™
lantes,qiiibussiviuumcorrc&ionisargentumaddatur,illic6emcmdationi$alboiem
concipiunr,sed postca non perseuerant, dum nouam vitiorura nigrcdincm ir.dmtnt.
Ampliusquibus stannutn admiseemr ,a eombustione seruantur: pari ratione Vit iti-
, stus est instar stanni,dum illos qiiibnicum versatur, verbis,& cacraplisab igneciimi.
:ur. DiuusHieronymnsinZacliariamcxponensillavtrba.f/rt'ei«»//js;a,rW
.HuncIapidcmChristumDoniinnmintcrprataturjduminqtiit^quodlicuti
stannumaliamctalla abignedescndit (ars cnim,&ferrum namra durisiimum absquc
stanno cremantur)sicomnis AngeJorum,&hcminuiriforritiidQ absq; Saluaroris cpe
sragiJis,&imbecillaiudicatur.Dcii]dcvchitiitannummetalbiiinulmi>;ra,vimite_j
jgnis, abinuicemdisgregat.ItaDominusveruspiobatormctallabonoiumoperurad
nietaJsisvitiorumdisibciar. Hancctiam stanni conditioneml:,rincipes,& Dynaihe
imitarideberent,&1quosinpoicstatehabei]t,abinuicemseparare>quandomaruni,
' &criminum glutine copulantut. Aliquando iiannum alijs metallis permixruinsuani. (
miaiiccitate isla frangit, dum impcdit, nemalleo dilatari pojTirjt -Id pra-sht Tcmpe-
Temers rai,tia>&At|stin'-'n»acontimlata,qua;adinstar stannisupcrbiam,&omniacorpotie
t-JjLgi deletstamenta fragit: ideo Ecclcsia optimo iurc in quodamhymno Qmit.Camhmgjt
L . "ySgecrsJij^o/ajir.^v^i/rfrf^j.TsindemmodicastanniportionemultaiimuI iungun.
Juidpt tut)&so[i'ial'tu'->&Poti'nmiimquandoiIIJaIiquodvnatiosumadditur.VisipcrtecU
%, " aliquandosuntinstarstanni,dumhomines odio agrcsti ab inuiccmdiiTidcntesadprir
" * ' stinam«oncordiamicuocant,&pra;cipiicquandoaliqua vn4"tio,nimirumgratia4i-
• uiniSpiritusadditur.
PROBLEMATA.

ifypttcrh*

Viriusku.
Css.4,

rstannumsemcIfusumcit6purredinemconcipiat,plunv-

&sub tcrralccatupotinsai
quoniam stannum cst malc pt
propterec

PRIMOquairisoIec,
bumv.erosubdiom
Wcontiog<
ignc dcbiJiiatum aloco sua-gi
corrumpitui.AcpIunibu cu crasse admoduvnsit subst;
ris possideat, facilc- humorescrastbs ad (e trahit, quc
re, & hoc modo incrementum sumere videtur; aur p
exposuimus,qu6dauclioplumbiabeiusdemputrcd
causa, proptctquam, in oblinicndis stanno vasis amc
^illiusopcstannumsupravasadilatarinequeat. Reipoiidendum ell stanno mngnam-J
, terra-portionti:iii;i.(fc, idtotj.licc^&durajcstconditionisjhacdere maxima diih-
w cultatc dilatatur;idq;indicatura stridore,qucm in sscx.ione emittit iquaudo autem
telinaliquatur,moliius,&tenoiusredditur,ficq.;meliuse};tcnditur,&vasote-

im,ideoqi ab
;alijs metallis
rrestris hunio-
initiamsiibstantiamconucrtc-
tiiis dicendum est ,vt superitis
e deycndct.Sccund6qua.-rituE
1-csi'na adhibcatur; cum absq;

ls adharet.

VSVS
loading ...