Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 185
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0191
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. 185
VSVS IN MEDICINA.
SERAPIO hnicmetallovirtutcm siccaudi%&refrjgcraiidia%nat,deindc_j
itludintcnuiiliniumpulticrcmredacium remedio iilui scorpionis csseasseue-
rat. ItcmCerussani Oanni Arabcsfricant supra vuJnusamarinoscorpione inssi-
tSum,& hoc modo Patientinon mcdiocrem vtiiitatem asferunt. Iiiuno stannum vlce-
ribusantiquis,&serpcntibusmaximoesseadminicnloinulti testificaimir,dum Iioc ' '
medicaminc,brciiircmporisspatio,adcicatricem rcdticuntur.HaklicmiarProfcs- s / r. ■
sorcssaIemIotiis,iieiiipestauni conficiunt, quemin Morbocomitiali, in Mciancho- ...
liav&^VmTgmenoninfrugifertimpj^dicant.RursusiiiCatairliistapLitaiiligtntibus, ?'" >' '
&pcroculoscxeimtibu.s exliecaridi'., rcii-icdiiimsalurare.&coinmodumesseaffirmant.
Pmerquamqiiod huiusmodisaleadgranasexexhibiiomaiiorjammirumin inodum
$ roborari 3utumant.
VSV.S IN PICTVRA.
EST quKdamspcciesfuIuicoIoris, qiia?PurptirinaaPiiiofisnisnuncupatnr. C6-
stat,refcrentcCardano,cxplu;iibi a:l>i& nrticntivitii ;rquisportii->:iibus, rursus Lib. ;, de
salisammoniacij&sulphtnis p,;i,tihi[Ut'<;ti,i'iiitii,) (cd pt-ionim icxrai::cs,atit snbtil.
quadrantes sint.Pltimbum igituralbum intcnuiilimafolia dilatatur ,& in vase vitrco
hj'rIraigyropcrmiscetur,&, quod remanct infundo vasis,PurpiirinaappclI.atur.Hac "Pnrpnri.
nonsolumPi<3orcs,sedctiamSculptorc;adbibct,duiiisia(uascx!Jj'psofB-rmatas,mc- ** ?*>'?
tallicas finguncnamcolorcvinditinct.;r-&Psirpiirma inspcrsar,ex mctallo conssara: s's-
ciTevidentur. Rursum fit qiiajdatncomposicioex aqua stanni, & hydrargyri porrione,
itlxtatitum Aurifabiorum,dcindc,:()(ia yuiiim.u-sioJtiin::, initur pigiiiinti jquoljc-
Ctera;slscripta;fueriutjlegentibiisargentca;vidcbuntur.
V S V S IN VARIIS.
CV M stannum sono careat,illa , qua»acutcsonant, tcmperarepotest: idcirco
OpificcSjinconilaudiscampanis, aTistanimmadmisccnt. Dcindc, provarijs
opcribus, bocmctalJum plumbo addituri& mistura arqualJS portionis vtriusq;
pJumbi stannum argcntarium cognomiiiatur,& ou.,' di;av partcs iii;]ri,& vnam aibi re-
cipit,stanmimtertiatiumindigitatur,&hocsisfii]a'solidartui:pio::tijicavulgo Sal.
(/sr/»>-rfdiL-iti:riiciTociiiin igni;chui;isrJiqtia pot!iorapit:ir,qi!,i iliicoad ciustaclum
liquara, illiniuntuta;ia,&riini;clauduntur,biiic vuJgusillud vcrbttra-StsgaarederL Stagttare
uauit. Tandcmvasa stanno illiniunrur bunc inmodum:vas Kneum supra carboncsac- Ws di.
coisosin Vstrina pouitur, i]li!<lc;pL:JuLTL'j:ieiti;raxa: hilpLriiiiiir^iIcindeslannurrL-t ss&m.
D inpcrpoiitiimpaulatim liqticsccus iiupa liijin vas i!ic:i:;ir,&op;;:-.it',atq<<cnaciter
adha-rct. Id autcm fic, quoniam iiannimi gratnni iapoi ciu ribus csculcntis conciliat,
&vitusa>ruginiscompescit. Hodictx hoc metaIIopatina'cstari,i:parantur)qua!pas-
sirndomihns,tdhi'.cn;iis,]'.as vti!<.-ns7-s/,/-...^.- uppcllar. Ptwrtrca i;[:i'.U'oiganotuni,&
charasteres.pro Chalcographis.fabiicanturjdummodo ci otfaua pats plumbi nigri,
&tai5tumdemMarcha(ita.'antimonijaddatur. Qui poliiintge<nrnas,rota stannea vtu-
tiii',uia.giMccmincnti,neaquacumpuluci-<.-,Smi:':^,vcl.u!;t!!:anriis!ip::icadcmaspcr- ■
saersiindipossit.AdfiiiiTtiiili.iiiClpaiti-ilcrihitPortacalcemstannicireadliibendam, ®™*f
qiiar,cumvitroc;ii-iil;i;!!iioins;i,iiiiidiLi(jbniibil,i:,v^;cii!i;iitiinOpalumrepra;senta- tdulteri-
rcvideatur. EKfoJijs/laiinifiritquadrat.-crabella:, quar,iuxtaadamantes,palxannua ""■
loruiii includuntur,\ t corum color melius appareat.
Ampliusbrackisliaimeispartcmaltciamj'pecu!i vitrvi pia::i,& uti.rqiiaricoope-
riunt ,vc visio Krmi;ictt:r, cv-imago iniprc.']",; c-oiii}iiciatLir,dcmde supi.t has bracreas
viuumRrgcncumpcdcJcponnofrieantjVttota;argentca:videantur.ItcmvarijAuisto-
Q. 3 res-
loading ...