Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 189
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0195
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musd Metallici Lib.I.<& -NoltrarMatc Antimooiu sossllcnon vcnditur,vttestatorAgiicoiaised'tantunimodcS
excot3uni,quodl'pc'cici!! plui-ijjjciiiaci :<,p:;ricntat. Ai! mii ctiam cx Ccrmaniaftt-
suiri,&in massiscongir:-{.;:[i:iii r^!isi;ii:.tnio j-osita muiti Arrificcs viutiiiii.DciiiqiAn-
limoniumjCiiioadcoloiemj&scMinijabAutlioribusvarium proponitursSexus tiiira
inmctallBj&mplaiitisrationcii'.aioi-is,vclmiiioi'isvirtutiscoiisidcratLis)Itacj,.tstio-
necoloriijitibiiiiii tiir-lcxconlHttiiiui , lcijjceuiigium.quo Opiiiccs inau.ro rcpur- *"
gaodo vtuntur, a]bum,velplunil;c;i!ii,0|iiod aiijM-.gsxsiat-. , ajjRcTiiltiniAiuiinouij
vocitant ,&tandem luteum, YelSubcroccuin,quod p]ci'niiq;iti mciliuns adhibc-
(ur;quamuisexnigrossosctiamcroceiiseliciatur. Kationc icxus Aniiinoniummas,
est hortidiiisIcaliroittisiiiiiiiisrutilans.&miniispondcrosuniitieirJiiaautemsacilei^s
i'riatur,si]lurisdehiscjt,& magis radiariquaproptcr ;i ChvihiJiis jriagno.pcrc com-

NATVRA, ET AFFECTIQNES.

HA L C HE MI /E frofessbres naturamStibij duram, terrcssrem iragilem ex
sulphure,&Arscnicoturbido, nccnoncxHydrargyrosatis tciTCOCoiistaicm ' " '"
proponunt; ideoqinonadmiraiitur jliiatiduin haiiinmipargat. PiJrtciCil-j "
nullamhabetivanitc/lani o!:aIitatc'.]i,qi[j.-;?usstiie<Jir.ii:i:nicttur.l alioppiLs tamcn.in -'■'■ " ', ■
iIlo,quasdampartessuIphuicas, &acrescbscruauit.Dioscoridcsci vimitemrcfiigc- J-'-5-c-5>-
randiassignat,sedinquogradu, nonexplicat. Galcnusquotjifacultatem deiTecan- ■i"'- 9-^e
temilliattribuitivndcpoilca Atierrocscircalriiiidauij&siccaii! .'Mibijiiaturamapia;--^""^'-""''^'
diclisAuthoribusmiiiiniedi(!cntit,sedde sradiiiiitci)sionis,non conuc-niuiit,cuniiU '*?•
lislatitudogi-adualissitincerta. Ca:tcriim lacobusGrcuinus.dliigentcr considerata ^ib. 2. i!e
Stibij MmpCr»tliia; r.or. soJmii tciTciiin. dc i:ccL,!i];scd ctism lrigi<'::ni, cv ;;(:t:c,;mvsqi ''''»c".crf.
adtcrtiumgradumpra?dieat. r- ■ yitimo.
Deiudc Stibium affecrurn clTc praua cjualitate vnacuni Grcuino staruendum est.t
CPrimo,quia taritjcsl ;■Jknitav.cv sinjJirudoAniimonijcriphttiibo.vtiiomiiilliidquat-
tamspecicmplumbitstecoiistitiiciintjsiccijtancjuamplumbumiriterpliarmacavcnt'- '"" '
ficaerircoilocandum:quaiidoquidem,incapitedep]umbo ,medcJaeiusdemvenciti ?**™str*f
aflignatafuit. Iiisiipcrvtiicliciiiric/icitHiiciiir.us,qu;a ir.yiediciis liumanum corpus ""'
vim jnfert natura;,mcrevtTier:i. TandciiislaigtTitiimviuiiiiijadnicntcni Diofcori-
dis, intervcnciiareccnsctur, eritneccssario stabiiicndnm vcncrjata qualirateAntimo-
niumnoncatere:eteniiiiStibiumhydrargyricstparticcps,vtAuthores,&cxpcrien-
tiadocent.
L O C V S.
1N venisferri,&infodiiiis argentarijsaiiquando Stibium inuentum fuissc multi
Authore?prodidcrunt,sedqiiibusiiilocis,[iimccstdcc!aiandum.InpriniisAfri-
cavtrccitatConieliusIinkiis^^nc-i.sAiiiij.Sali.^Aigciiti, Picis, & Antimonij /r/ Ta£_
rcdundativbialiquandoiufodinisplumbi repcritur. Anticjuitit;itl BirJiynia ptope ^syj^
vrkmChalcedoneincopiosumj&pra-stantissimucilbdicbatui^&indeadaliasregto- L}^10je
nesdcfcrcbatur.HodicinGeriv)aiiia,lNorico,&potiiiimiimP::tii.'v, opHdo ltokcmia: j^ctls//w
ctuiiur,vtGcorgiusAgricu]arestir;catiir.Ircni, inxtalcntciitiam I!tj;cn',r"^/rf,cstIo-
cusin Descrto Numidia:, penes Atlantem montem, vbimincra plumbi,& Antimoni;
teperitunideoqihtecdiiotantumriietallaiiidecrutaadFczdcfcrunturjCumililaliud
ibioriatur. In Pago quodam, milJc pasiiiiiui spaiii.-siilvante, :il'u!:cr!.'0;ii:>.tavcnam
Schisti lapidis,Aiitimoniuin nascitut. Imtno Fictdbergj in vcnis propri js ,;eiusdem
quantitas,c.\ Agiicola jtumargenio adco pcrmixta ini;cr.i;;tr, vt iKsmsisi ,\joIcnti3
is.ii';,iVj5;:(:-;!;i[:;ii!it. A.^;;IiL!s,I.sitida'iii Ilirtinijsvct:;:: St:b;; propriiV gc-ncriitur.No-
sttaaitatecopiosum i.nScrcsisiirii/-. prccipui i;i C<,r:-.::att! Sa;:C:c rJoie piopcbcluc-
iiaiu,&MalTamoppidacflbditut*. Est ctiam ciuitas Caiabria.', \uiV.o Tnm-i-nadicTa,
LatinisTtischene-jincujus terricorioniincraest Aiitimonij,quiElapidtmcoIoi:isplum.
loading ...