Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 190
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0196
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ipo -VlyssisAIdrouandi
bci refert. Harc autcm in mollitie similis esi vcnis Stibij, qua1 in Btitannia nascuntur.Ts
Vcnetijs quoqjcopiosum habeiur,scd cxGermania allatum,vbi fbdina: Stibio scatctu
tessuntplurima?.
PRiEPARANDl RAT.IO.

m

D meta!licamStibijpr*pnrationem,Agtico]amhabemussaci]!imum,quive..
namAiitimonij iiicatinofundit,vbi ,adinstar Bisemuti ,Stibium deponit;
. quod opus etiam per dcscensum, cotino pcrtuso, in oilam subiecUm peragi
potest.IremStibium, veluti & argemum viuum inoilis excoquitur,qucmadmodum
J.ii.9. t?e idemAgricol.ldocuit,vbietiamrationemadhibeiidiAnrimonij, inseparandoargen.
rcmetdll. tumabauro,esponit. Rcgulnmverd Antimooijcumnitro,salepetra,,& limaturafcr-
ri,persusioncm,cliciunt,& fusum incatinum coniformem transfundunr ,vbi,inflar
sorma: stelte, vel globi, vcl coni statim subsidet. $
Nonnuili Chymici summunt Stibium , vel potius RcgulumStibij,& sa-piusexco.
nucndocremanr,&hacrationcStibium verterc inplumbnmprofitentur. Hocctiain
Str&mm ^ £)joscoridc notatum fuit, quando dixit,Stibitim si paulb magis excoquatur inplum-
yertitnr bumcomeabit: quatnuis posteamulti voluerintmcniem Dioscoridis;hancfuisiejqucd
/a fUiiii. itibiumvlteriori coOioncnon in plumbum transmutctur, sedmorepltimbirundatur.
Hoc autem superius fuit enucleatum.
MYSTICA, ET MORALIA.
HAB EM VS in sacro Codice,quod leremiasdcStibiohsc verbaaliquandd
protulit. Cumissiierotecoccbto,ca»tottuttafiterismomli*&reo> jZpyinxtrit
Ssi&io oculos tisosfsifssra componerts, contempferuat te t^Jmatores tei,^a'imitm
twtm oaercnt. Hoc in loco Propheta, Diuo Hieronymo exponente ,sub tbrinamulie. G
risadukercc, vetba huncin modum explicarc viderur. Haic enim mulicr cum otfendic
Deum,&qua(tvirumsuumCrcatorcmrelinquit, frustraornair.emarequiw,quiail-
lam Damiones amatotes sui conrcmpserunt, qui non stupri immundiciam, sed anims
susquaruntintcritum. Hocidcmmysticeimchigendum esTeadmonet Diuus Hicro-
nymus, adtiersus illos,qui coniugalcs asfeiSus, & vera? fidei pudicitiam amiseruncnam
(juando incuitPropheta -.siteyesiiertt cocdnoifcst. iidem sanguinis Christi arTunipse-
riSj/i*oW/*«rfo<'r*rfi'rfyBsj-'V;nimirLmhabuensscnsusmeditationis,&inrclligeii-
Sti&ium tiispiritualisit^^^^ww^wwoj^^^ncitipcstuduerisnosceMysleriaj&Arcana
*do?*ks> DciiquandoquidcDeusnonrecipitotnamcta, quibusantea Amatcribustuplacuissi.
Carterum in morali doflrina quid de Stibio sentiendum sit,paucis cxponcmus.Ete-
nirnvenaStibijdura, &firmainsiar]apidis, infodinaa Metallarijs reperirur, &po-
stcasnpartibusintimismetalJumlatibuIatur^quoniamStibiumjduinfunditur.illico
quid inetallicum csiundit, quod vulgusRcgulmn Antimonij vocitat. Talisesse debet
iustus Priuceps, & Vir pcrfeCtus, qui constantia in primss solidus est, & sirmus,deinde H
inintimiscordispcnctralibusnietallumgratix&virtutumcomplcctitur.
VSVS IN MEDICINA.


MVLTOS adarTeausAntimoniumconducercinprogressuhiiiiishistorfe,
comperiernus.Primitus Antiqui Stibium medicamentis tantummodo este'~
nis permisccbant. Nam cii virtute plumbo vsto similcposiidear, in sanandis
vlccribus c* hoc non modicain frugem demctcbant. ,£rare Dioscoridis, Stibtum vsin
medicominimefamulabatur, nisipriusfiraobubu]oinuolutum,&intcrcarboncscon-
crcmatum,& deindemuliebrilacte extinCHimfucrit. Veriun,admcntemPlinij.Ian-
do inuoIutiimaccei!debatur,&,con(umpto]arido,pariterlaAemuliebri mcrgeM;
tur.IngrarcoDioscoridiscodice s-iaji legitur,qua decauia modus adurendi Sribija
loading ...