Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 194
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0200
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

ip4. Vly ssis Aldrouandi
biummateriassetrearpcrmisccn^vtcitiiijj&saciliussuiidaturiAlioquinserrumnon £
., , Jiquefieret.Gcmmarij,&ipsiStibiovruntur,dumjAuthorc AnselmoBoetiojOpe^
tit.iM ;gn,v,&3quamercurialicxStibiodcsti]]atanatiuasmacuIas,&nubes,velssliosceH
simm. jortJ adamantcm sardantes, auserunt: lic enim adamantem aded nitidum,& purunw
sp-A- reddutitjVtvalorcpurum natuIongesuperet.DemurncxAntimoniononnuIliargen-
tum viuum eliciuntjcjuo supra xs sricaro,illud optime dealbant,quod opus argensum
viuumsossilej&mctallicumpraistareminimcporcft.
D£ ARGENTO V I V O.
Cap. X.
SYNONIMA, ET ETYMVM. ,
t 0 NN V L LI Argentum viuum vel intcr excrcmenta, vel inter vene-
la collocanint; proptereaquod non gaudcar illis proprietatibus,qu£
aiiire veri m«;illi ci;!ru><:r<:ri: soiuiticutii i'i: :.att jiqr.it: ;i:n,:i«i;:v:!J..
i Ieo,more aliorum metaJIoru, rciistcre possit. Geber igitur, & alij Chy-
; micinonmetallum,sedpotius citerorum ir.eiallonim materiam,&
principium e(Te voiuerunt.Alij pariter non metaJiumdcd metallicum,
& sossile appellarunr. Kosin pratsentiaid ca-terismerallisaddimus, quoniam,more
Stibij,nonquoadformam,scd quoad matcriamnomcn metalli proincreatur. Ideoad
synonima ejtaminanda accedimns. Isidorus hocnuncupauit Argcntum viuum,quia_>
exscindatjseuexedatjmorcviuianimantiSjmateriaSjinquibuscoIIocatur.Satiusef-
setdicere appei!atumsuistcArgentiimviuuinamotu,dumviuavocamusilla ,quase
l»Cy*e~ mouent. Proptcrea apud Ang;lum Bargcum, Aigentum vagumdicitur. Augurellus
fet- quoqiArgentumausugiensnominauitsiccanens. J G
hnthJo «usi/gicss * '^entum s/leres/cce.
i ck Eipsuloinserius idemamotu vocat argentumtremulumduminquir.
S '------^— **t Ymamfitlphtir, rremi/Iamqi reponcs
■'"''' ^trgentttm.
Exerclt. Scaligcr aurum regcm metalIorum,& atgentum viuum eorumdem tyranrram nomina-
jjg. uit.RcnodeusidtaquamnaturKmoftrumiiidicauit, quia nullisnaturarlcgibusienea-
tur. Dcniq: Falloppius nattira- miracuIQ iudigitauir. In OsTkinis Atgenrum viiHimlt-
quidQvocaturcrudum,extinclu veroj&jnvtarfaccharicoucretumjargentusublima-
Lil.^.tap. tum dicitur.Giarcis,& pra-scrtim Diolcor idi cognominatur Wpapj^o.qualiargetum
loi. aqueum:etenim CSat aptid Gratcos aqua,& apjtf« argentum orponitur;cum coiorem
argenti,&mobiIitatE-aciua;rcserat.HincapiidAriitoieiem,&AIci;a]idrumAphro(ii-
seum legiturop>t(w( ^i?o(,nempc argentum fufum.quoniam id more aquadifrluatjci
Lii. 3j.r. faciem argCntisufircpra-scnrct. Piinins vero inter Hydrargyrum ,& Argcntum viuu
4* aliquod dilcrimcn collocatidumargentumviuum natiunm^& folIilc,& hydrargyrum H
exminio'aftitiumcisccxiftimat;sed ipfumfaIliopinamur,quiahydrargyrumapud
Gracos idem.quod argentum viuum apud Latinos signisicat. Prarerquamquod harc
duonominaapudAuthorespaflim confunduntur,dum hydrargyrum pro argento
viuo, & viciffim argentum vfuum pro Iiydrargyro vfurpatur.
Spcrm* HalchemisProseffores varijsnominibusargentumviuumdecorarunt.Primitfisil-
mettlh- '"dcognominantspcrmameiallorum^&IapidenijquemPhilofophiveneranturiquo-
rH quid. "iamhoctanqtiam lapidis phiiofophici matcriam conititnimi,quo,Midar inftar,
■ ' * contaCla cmnia corpora illico in aurum, & argcntum pcrmutari sibi perfuadent. De-
indc Aquamvira;,[,3Cvirginis, Serpentcmsemetipfumgrauidantem, Vrinam hu-
midam,Scruum,velCcruumsugim!Um,&demumPatrcmomniummirabiliumvo-
citant. Hisaddamus,quod Chyiv.ici varijsrationibus ftimulatiid etiamMercurium
cognominant.Primo quoniamsicut i Mcrcuriusa Poctisfingitur alatus;ita Argentum
viuumalasinduercvidctur,duminigncpofitumc6fcftimauoiat.Sccund6quemad-
modum
loading ...