Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 216
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0222
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
FilgZK

216 t- Vlyssis Aldrouandi
disputare volunt. Terram^idcre hocpronunciatnr ad.igium ,quando molesti alicuius
., ncgotijfinisimpendet: hoc enim proucibioaNanigantibus lumpto qjCurtins vlus
I/-.4. est_ ItcmDiogenesaIiquandoprolJxnmvolumenrecitans,cumc6 pcrucnirTetjVTli-
brifinenividcrctstatinicxclamauicjEroYw idcst Terramvidco. Ttmftiut, Hocspj.
oraradillum,quiobscuro ,&ignoto gcncrcestprognatus;cum Tcrra communis om.
Gjgtmts nium p«cns crTe feratur: quocirca Poeta; Gigantes Terra; filios eisc finxcrmit, pro.
a-r Tcrre ptercaquod cornm origo eisctincognira. TctramproTerra hociaelatur in homineni_j
.:7/ tlic.-j!- exulem,&sedibusincertisvagantein:SiquidemCicerohocvsuscstinEpistolisad At-
wr_ ticum,quandodixit.Hrfs,tS'^''Ar"'""J/'tf'"")''''"/'" >'"P"7;-s.^w.VbiAuthorsigai.
Lib 14 fiearcconatiirsedesugiendocogitare.ycv.s^M.Hoccfferttirdeimincnsisbonis^qua.
si di:<erimus;illa;liabet Tetra' bona,nim irum quicquidTcrra retum omnium parcs pro*
ducit.TVjritfMd/OTirm.Spectatad il)oj,quibonasibimcicommoda,&pcrutiliade(i.
derant.Tcrra enim frigida cum sit, & sicca imbremappctit,qui,'iuMaIocum,aqtiode.
sccndi^caliduSj&humjdusnimctiparipoicst.Tf^/ssw/^hocpronuncjaturdercbus
7err*Inte vj,jbtis, & nuliius va!oris,quoniamsai;a intcstinaTcrra-essescruntur: nantcr!iomines,p
siaa/jits. |uQtilesiapides'ippeIIantur.HocnonvidcturabsimilciIIi. r<-/kri;imuih- mWot.PIju.
tusinPscudo!ovsusestadagio.oo'«(7'ffrj,4«/?^«.Idqist!mplitproqi[acumqiratione.
., Item Ciccro scribens ad Atticttm hec verba protulit. .%* attt Tcrraaitt ■-Mttrifresiqui*
7' tum.stiviifnxtscio. Voluiteniniinsinnarchanc scntctuiamtquaraiioncpoteroillum
prosequiJTVrjw/vdiciturdereadmodumssbsurda. Huic iimilcestillud.rf/-«cHiHj
rf/^«msi>»/?sWi-/proferturad(ignificandanuiegotijdiiTlculiatem, quodnequaqnam.
peragi potest.
S O M N 1 A.
., , O OMNIAVIT aliquando vanusille somniorum conic<3orCardanus, Terra per
Lml' ' 1 quietemvisaaliquidpra;sagiri. ProptercaperTcrramviscera intclligit,cum«
l_^ illijalimcntumtrahatur,necnon Matrcro,&Patriam:quandoquidemTetra_,g
nonsolumomniumMater.scdetiamPatriacomtiiumsnominatur. Ideosiquisinotio
somni versansTerramalloqui sibi videaturjongam sibi vitam polliccri potest;pretcr-
tcrquamquodhocsomniumimmensasopcs promittit ;cunicTcrraomnesfacultates
<ruantur.Ef!odiunturquidcmcxTerra-visceiJbusmulta;opes,scdinvril]tatemsoni-
niantis nunquam redundasse vidimus.
InsupcradditCardanui,siquissomnooppre(susTerram tcncrcobscruauerit,cum
Jnia;Iicitate,atq,timoreesseafficiendum.PariterTctra?mugitumcaIainitatisjn(iicium
«ssevoluir. Sedquiserittamstolidus,qu!iicsciat hoc etiam vigilantibus essc detri-
mentoJSiquidemhuiusmoditremor;&)nugitii*ab('xhalationibi:sinTcrra;v'teroge-
"terrx tre- ititiscxitum qujrentibus oritut: vndc interdum fiunt Terrabiams qui hcmines,&
jBcwsa//.bcstiasabsorb<nt. Immo Authorexiiigentispccu perdiuisionein Terra; iaito ,&pcr
sa. somnium viso,non solum mortcm potcntis vii i,& animaltum pcstilentiam,scdctiam
regionispemkiemprarsagit. Hisadditaliudnugamcntiim.nentpesiTerrasomniami
beneolercvidcarur, tuncsomniansncbikm descfamampcr honiiiiumora spargiin- H
telliget. His jgitur rationibtts moti non poiTumus nisi Itttnc Authotem alsiduunu
Congcrronem pradicare, dum bonam temporispartcm in nugis collocat.
M Y S T 1 C A.
NIHIL estnobismagisinvotis,quamvtrcsmyitica;inteHigantur. Codex sa-
ccrinGcncsiha-chabctverba. I>? rrti:,ip,o crtviii Di,-iC.dti>,.- 3rcrr.w,.<\uci'm
loco,cxponentc Ioachimo, Tcrra significar illam partcm hominum.qui in pri-
mortIioSeculi,Deopostposito ,carnemsequcbantur,ideoq>diclinint filijhooiinttiri,
addisserentiamcotum,qutfiIijDci vocabantur. Immo,codcm Ioachimointcrpretc,
per Terra' creationemcum Ca-lo, Angciica,& Humana natura dcnotatut.Rursus qua-
dolegiturinGenesi.Ti7TJ«,s^-wrs/-«w/i/jjtunc,perTerri!n,homocriminosusintel-
li ■
loading ...