Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 219
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0225
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.II. 219
A l:!,//;ii(/(i:>l/.:hi.:i/>>i/(. &/tl <>i6i!ti*tti ij/i!: >-t/ifi/<< ytdinit/!: iic shu iyt/:' (XhisoMnibas,
^wM^'^''%.).,™,toAW:s«57s.i;:,wii: i;/;/>itt.;iai:<ld-<ii/i:; ;//>;:'jsit/tlamfu-
,tfss,&vittif<>::'t!<^:i:,<->:-::/i:;-i:y(.:-i-i:^
„■//..-,, j.-.t, /j/ii</i-i(i'i'ir( a:.:;,i ,■/■/,, <>/>: ;■<■, ;■/L-n/nn, c-u:tiilt.m , mlti/ia, ■:■ '-'■■('■-tiKinmt:; dt/iiniim
HaclcuusdcTc:Ta,qu:itciiiiscst c'Jcmciimiii,considcrara.IamscseofYe:tpondciada,
(tuatcnuscultUJ j.ici-uie3nL-ii tiaditm-Sicciiiniiimribusctiam inculpatisfamularjpotcst.
Itaq;Tcrrave!u'ti inmedio Mari.1; (1:,:,iTi;:iti.T,&sicc.i'ie57iperatiir:v,ar;ic:is sci:u;i;i!:-,vt
fircunditatcmacquiiat. HomopaTiiccntia du^usinmcdiomariscositritionis ■m.^MS-Hemapimi
essc videtur,dum frigJdus, & pwnitctitia:;; ti sl-L-r ■ ta c t fic. c ti\ d i i; i t ur;j d l-o n; sd.-t i s opcra- c.-nii.z </„.
[ioiiibuscxciiltii.^acquisitagratia.ftucribuSjniiiiiiuinmeritisfeccmdatur.Etciiiiiiri^ ,.-,,, ,,,,. ,■
■ra,iiixM dJutrsaiii cultcirum caric ic st li.ilictiiiam qiumto plus foditur,&colicur,taiitd milis.
masisadrccipicndoss/.lortiininfluxHsdilptiiiitiir, cViVci;i;^c!j|]!sisioi,i.vgciKrat:vi-
ciHi:ti Jl]-<jjr:iqt'atc3i- iiiculta, inssuxuscxlcstcsminimeiecipi^&tandcminf^aindare-
Boiat>ti:-Si]iisli:craiiii)ia!ii-r£ra,q!iasid(/pa'::ircnti;!,-?;;r:-i:n:iiise.\t,t-ecttir:.!ts Itmieiidiui-
j!Ei.ratia:rccipicndiimidonearcdditur,& frucitiscopiosior-csiiiiuiitiiuxta ;-ii:d Pio-
yx&vomm..^t'>j/(m/<rrrtrw C.f.2%.
pMJtentiap6stposita,&sp^
noncomiiHitiicatiirjCtJnseqiieiit^t-qUiii^tibusboiiortimopcriiiiijiriiiatiir/rcrriiintcr- "
duoiitaglobosa,&compaflaeit,vtsciniiiahaudquaquamiccij!Cic pQlliiaiiliilominus
f:acca,& cimmimtn nou soJimisanina hLciliaiiipk-critiii, Itd c:i:l Lopiosiorcvfi-ikSus-
oionit.TciTa.-huiusgcncrisdiiiitijscomparanturjqiia? inicrii.ijvciimiilatascniinavir- jHmU m
ttituiii^geraiinagratiarunij&fructusreccarumoperationumiiTipediimc. Atdissipata' mn[a,£ <jd
ct!!:-,i'.i;':i:it.lc!r,:i]:sgi':i:ii::a,&fi!]i:ii.ivii-tutum,&!jratiarumpcrficiimt.Opcim:Lj pmtrn.
■ Tctra velpluuia,velroreperfusa,illicdmollescit,& fa-cundatur/cd lapidosactim fuc-
'ntjnullahumeclationcroris,vclimbricummollj>i]r:Virprcbnsoptima;Tcira:assimi!a-
tur,qui itatiii]atq;rore diiiina.'scicntia.'aspergitui',& Imbre pradicarionis humccSaturj
illicdcontritionemollescit,&bonisoperationibusfecundat[ir. Sin fucrithomocritni-
C nibuslapidosns.hicobstinationcduratusnullammolliticniacquirct. Tandcm Tcrra-s
brumalitempore,niueopcritur:gcluconstringitur,nccnonfioribus,&fructibusspolia-
tut,scdredcunteVcrisSoIc,dcpciditnmvirorcm,&dccorcniadipiscitur. Sutaiiqui
f]omines,qui,hycnia]iimpictatistcmporc,obstinationccon(ti'ing[mtur,qiiapropter.
fruftibus,&floribusgratiariim,&virtutumpriuantur;sicq;tlccorcpcrftcnoiiis,gratia:
&honcuatii!]i!daci:il;icta:iciiiiimtindana?prosperitatiseKornantu['. Veitimfi Vcrcu Cbristas
ChristoSoIegrariarumadcosrcuertatitr,tunc virorcm honciratis,ssoicsdiuinarsicO- ■vmisSot.
gita[ionuii],&fruccusrcctarumoperationiiinreciipcraiit.
IamadpondcraiidasvariasTerii' speciesacccd.imus ,&Terram sigillatam Terne .
rncdica»spcciemmcditcmur,qua;cohibendisangtiinisvi]dcc)uaqucmanentisfacuIta-
tcmpoiiidet. HiiiusmodiTerranobismcmorianitii(>:ti:;re'|n,)-sc!itat, qua-virtutead-
stringente pocitur,dtim monumcnto mortis sanguis voluptatum coercctur^ad rcni enim
scriptum cst iu sacro CoA\zc .CMemr cftb,tj<tom<imni<>rs i/cti t.ird*bi'(,lLfcaliaTerraispe- Eccl.c, ij.
cies Argilla nuncupata, glutinosa, & tenaxha-cad impressiones, & sigilla recipicnds-j
^ valde idonea cir,immo virtuteignis in lapidcm vertiturdiacTerri'spccie homo perdi-
to luxu viuC's/ignificatur,in quo voluptatum tcnacitas viget,ideoq; is ad rccipiendam.
quamcumq;vi:io;a:i', impi-etfoiicmest vaIdeidoncus3& tandemcriminuiHincCdiocS-
caIcfaftusdurescitiiiUpidc:quamobrcmdchniiismodiPcccat]tibusapudIobicgitur.
Curct>ri<n/iii:/ii>:;.';:!/<>- tarnjumhpis. Dcniqjhomopotcstad Argillam comparari,quw Cy.41.
cuin sit tcrra mollis tandem in lapidem cotierticur,quandoquidcm homo in iuuentute
constitutu$,proprcrmolliticm,omnecorrccr.ionis gcnus sustipit. At sencscens aded
duresckjVtmillamcorrectionisimprcssioncrarecipiat.
•*& sEsssar
loading ...