Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 222
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0228
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
222 -Vlyssis AlcSrouandi
yiiii,!!ii!!>ill[.:!lits,ir.;!<i/::.',.tiiniiinni. •li<i;
Nn/CllKtlirJicriiti ft'>:s[!ii:,,ii!i!,!i<s!r>ii.
lAeva Authorruulo iiiici-nssmcinoi-anj-Tesr.isiii.icraSjpiiigucSjrarajij&densiis^sals-is
&amarasjl!!.ii!iiiijs, Ki-aiiL-s, & leues.
,- Di0ctUsl>r^m«rryr.M,it>Hcfir,uild,igni,
TtMiiiiiliiisli-plLitV rtin/it/iii.ticithissriiii.
Deindc.
t^itqtlSftilgtll! i,!<n:::,, >tni.,lr;1:!lgiaeUU.
Etpauldinferius.
NigriCri&^ijriyinnniisiivcmerimnt.
RursusdsTerraspisi.;, & tava !ie tccinir.
Riritlit,a>i [iprtmtr, >„■ [i titrstretjiiirss
(^AltcritsitiiiiiiH!, ii:!„i.i.;i:[.:<!tt.'.tlcraBsc:ho,
Bra^sisi! s\rcrir.:ri[st>u:t(],t.<q;Ly.ee.) p
Demuminferius dcsalsa^&amaraTcrrascriplichuacimsiodmn.
S.;//Jtittitt»tTiii«., c* '/.■■-'.;■ iicrljikittramttm
FriigH-itsinfe/ix.
Plmius.inrecensendisMargvdisfereniijs/criptisrnandauitGriccosiiorpiiEteriisre
illas Tcrrss, qus in aruis pingucfaciendis adhibentur,& memorasse inter tnargas albas
vnamspeciemLtucargillam,nimirumArgilhun candidam,qua inTerrah[imida,&
frigidaAgriMcgai'icivtuntur,necnooCrctniiiarL!(;'!tav!;L:ii,&Gl:!ch<iiii;irgiestenim
Li-i/.(■/. yixtex»'glutinosus, cum hiccMarga valdc iit glutinosa. Alioqum multasaliasMaig*
spcciesa0ignat,nempe,pmer,ilb;!'ii,!iis,i[ii,Li)li.iii!l)iiui'ii!:iigillaeeam,tophaceam,&
arcncsani. Tophaccamalbam tact-uaspeiauijed icitilcui pr.tdie.it; huicproximam
rufam, Capnornargamdii2arncomrnendat,qu£intermixturri habct hpidcmTcrratmi-
nuts,&arenosi». HancStephanus AqueusinPlininm fumum Marga; intcrpretatur.
Diiferunt ctiamMargsratione loci, r)uandoquidem aliaMnproprijsvenisinueniun.
tur,quarumposteaali.vsiintdiir;r: instar iapitiis, qu;c, :u\ts Icuceiitiam Agricola,sse-G
qucnteraRusticisadhibcntur, cjuoniam tnadi.la::,c in quenidamvclutisuccumvertQ-
tur.NoshociuiocoM.tig.is in laiiidih'^ oliicra.uavconibus t\;.>iiiiitmi!s,t:umnonnl-
ji siivt lapides, in quibus MargacIariiTimcconlpieiatur . H.iL-eiircnim nlcslapidcsve-
M*r%i iit luti vtitreiii diiicrl.i ;n;itcri;; rcplctnm Pi-im.i faeicexhihctur ligiua hpidiseoralloidis
fkixs. nunciipati,obsimilitudinem,quanictim Corailiigerii itoloris cst. subrtibri tuberculis
quibusdam ;:iiigiJ;usJ&c.!i;itatcmMargadura,& splcndida habct repletam,qua;ra-
tionesplendomjapidcm Sclcnitema-muiatur.
NonsoluminmHltissaxiSjscdetiaminSilicibtis Marga intcrdumobreruatunriani
jnmultisSilicumfigiiris.qtiashiccxhibcmusJcd potissiiiium itiSiliccsubmimeioi.id
clare potcrimus cotilpican.Hic Silcx eorticem hibet tenuem,euius pars inrcriorMar-
gamsolidam complcftitur. Terti.imd.iniustabellam varijs Silictmiliauiisinsiguitam,
Deftrip/io quarumptiuiacst fjnii;vtri;;oa,i'/.:Man;am iiigiMm ciiiipichcnditjQ hac eadc.ii tcr-
ft/ictsMir- t!atabcllasubnu;nero7.<lcIii]c-atikiiit HirmidirtumlapiIli,t]uiadmoti oculisextnhiii
gsmconti fcstucas, de cjuibus poilc.t iito loco seimo hahcbittir. - H
nemis. Prster enumeratas Marga; disfercntias.notadumest in altiilimis momibusHeluetie
DitioriisBcsnctitiuin,&LucetiKt]sium,substa[itiam<]iia"mdamfus,gosam oririeando-
reniuco,siiabiitiiiJcitiiriiia.iij&ioiiiicibiisipelcoiiiuiadha-rcnrcm, qitiitfiingiim pe-
Lite Ltime crel,r">l'ci-i'?"'CU!n 'axatilc imJtatur,IncoI(linguavcrnaculaMonmilch.nimirumlac
iittidsn ' Lunicindigit.tiit.^.iid.iin Vioroclnhmn VctcinincJc piontmciaiunt.NosMargaifm-
' bilisgeiiusessecxistimamus.quoniainaquissidissoluaturjaaeumcoloremprodueit.
SimileraMargam erassforem tamen ,&duriorem pra>dicla R. P. Euangelista Quitra-
miusEugtibinnsininontcMaiellaseinuciisieiatctiiiiK-tii; liahuc c sispc-cics terre pu-
tris,&ad pinguefaciendoseampas idonea;hauc quoq, Margs? speciemesft opinamitr.
Apud Indos cciam tcpcviru;- genus Terra; candida;, rcfercntc loanne Ettsebio Iciuita,
quod ibi lapis Gossipij nuncupatur,&febrientibus in aliquo liquore ia?!iciter propi-
na tut,sed cum in cauitatibus sasot um genctetur,id quoqjad genus marga- rcferendum
cssc atbitramur.
Lapi-
loading ...