Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 239
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0245
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

Mu&iMetallici Lib.II. 23P
DE TERRA SAMIA. i-
Cap. IV.
E T Y M V M.
«D Argillarum genut Terram SamiammeritrJ refercndameiseinferius
patebit: qtlandoquidem cx hac ficbant vasa mukorum scriptis nobili-
tata,qu#adfercula,&vmafundendarWacrificijsoIi,madhibebantur:
hac de causa hunc locum past Argillam promeruir,&eo magis alijsest
pr*serenda,proptcrinsignesdotcs,&pra;rogatiuas,quasDioscorides,
. ■ &Gaknuseiattribuunt. NomenhabetanataliIoco,nimirumaSamo
......__slnsuh,qua!cum eisetThracite proxima, inde Samothracia nuncupata est. *"*"*>'*■
QtiaLnni5autemplurcsTeii<a;spccies__ntin hacInsula:nihilominusha;c,dequaagimus, "*?**■
antoiiomastkeSamianominaiui.Hodicha-cInsulaincuItajsyluisqihorridaiacctipro- s
pierea Pyratiiaptislimumest refugium ,cum illis ad fabricandas naues,copiosam ,& "*)•']<-> ■
ca-duammatcriampra.bc3r.nec alia decausa AristoreliJV*oa.cognomiiiatam fuisse_ $' ^""'
pu.amus,nisipropterqucrcuum,&consimiliumarberumcopiam,&vastkateni,
LOCVS, ET NATVRA.
SI locum peculiaremhuiusTerra., &eiusdemlociqualkatcminSamo perquka.
niiiSjConfugiendum est ad Thcophrastum, qui scr iptum teliquit Fo dinam huius
Terra; in Samo esse ita deprelsam, vt foiTor per iilam redtus vagarinequeat ,sed
q supinus,ve1adlatusinea vcrsaricogkurisiquidcm venaSamia;bipcdaliakkudine___*,
&laritudinemuko^oaioriextenditur. H__cTerrasibiaNaturahascomparaukcondi-
tionesaDioscotidCj&GalenorecitatasinjmirumvtsitcandidajmolliSjrara.ieuis.pin-
giirs,&f[iabilis,demdcgustai!tisaporeniduIceminprincipiocommunicet,&admota ' ,. .
lirtgua- v.hcmenter adha-ret: etenim muitum aerea; subitantiic parricipat, qua; lcuitate *'""'
eiiinperri.ur:vndeGalentisTerramSainiamadLcmniamcomparatam,migisaeream s trr*
elTcpriinunciauit. Discotides ver6facuka_emrefrigerandi,&astringcndieia__tgnaui& "e*:
D.indc, iuxtascntentiamDioscoridis,Naiura aliamcoiiditione huicTerra:ingenuk,
neinpevtpkrumii; inli.11 Atiitii,qLicmdamlapideni inproprio vtcrocIaudat,quila- Ltpjs S4,
I>isSami(isappcIlatur.HuticautemijsdcmpoI]ercviiibus,qu:btisTcrraSamiaAutho- „ius ,,(J.
r«diuulginr.Hoclapide Aurificcs antiqui,adconciliandumnkoremauro,&argento /fJ_
vtebantur. H odie huius Ioco, Auiificesnostrates Terram Alanain adhibenr, quainTri-
pclain, vel ad mentem Piinij, Exhebcnum Zoroastis cogri

f DENOMINATA.
tVNO Samia fuit dcnon.inata uona Teira Samia, scdabInsulaSamo, inquam-.»
aduesta,&Iouinupta iuit,vtPoeta-tc__.__can_ur.Pyragorasctiamabhocnatali
kco Saminsfuitccgnominarus. In hac etiaminsula, tempoiibusNumsPompilij
nsta cstSybilla vo .at.i .^amia, tcltc Eusebio.qua. postmodum vaticinoaf/lara sprritu,
reasantc Iulia in Iiracl, Dcum vuum pra'dicauir,&dc Cliristo Rcdemptorcmukaprj.
dk.i,ied dc his haitenu..Nuncaccedamusadilla,qiind _"cr_a.Saiiii;u!viioitiin;iritnr. ^,mjarLj
Anti<iuitashacr.dtii;tsigi-,-.il,t.polii.-nda,&acuendaipicula,&alia3rmavtebatur:hir!C ' -d «
iwiiareproacuerediiSumfuit:quaproptes ferramentaSamiatadiccbantur, qu.ehac '
"rrup!):ita,detcrsa,&inacicmdireclaconspicicbantur. Samiarijnomiuabarurilliho- £,„.;w
>niiies,quiauiem hanc e__crccbant,&Samiator in veteri Lcxico«'*om7ii< exponitur.Tur- „m
ncbusvirdoc"ii(siinusinfragmentoiegispeructiista;SaiHiaiiosappe]latiIlos,quiS4mia
Tcr-
loading ...