Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 240
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0246
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


;a!j^-ubJ

" Vlyssis Aldrouandi
a Pra.'tonianorum,& Satellitum Impcratoris acl nitoremsrkabant &

DlFFERENTIi

^R ANTapud AiitiquosduajTerra-Sainia-specii

t. Plin

altera CoIIyrion,alte.

oiyrsipicoii,& A(k'i-;5 tluo S^iii:;l- j;(

«icracon.

Cy/krir-x

Lib. 6. de

...Astcri.....
. *-- stitiiir. VciuniDilechaiiipiunn Oditt iv.amiscriptononSyropiconTscdColta
rionlcgit.^arenonTyropicoiiitsripoill:? ^ isidiNuiiiiusaspeducascirccentercoal
c>i:cmnD;oicori:ks:. 4 Plini-;:.^ Saniiam lt:iic;n>i-irijeriieiiij&albaiii probent, quit-hiseo-
ditionibtis gaudcnsfacicmc.iltii-ctti.itisicpra-kiirat. Pri.mim.Saim.r-genuinomeni
niedicarnentiseiisortitum,quoniamCollyiijsmiiccrisolerct,veIquia1obLnolltcienij
adin(tarCpl!yrijf.!ciIeIb;r!c-';'tiir;(ii|..iiiiv:nh,Tc Ipccks c,itcnspra;!Un.tior,!cuis,&
pingtiisesset,&liiii:u.'c",d n:>;a si.uim insnco.imalsircr. AstcrverosecundaSantiaiipe- c
ciei4prJni.-iJni:.ii;'u:]KlCoI[yiioJ];liir-;!::ir,q;i>:ti.i:ncrii[l;1cea,&,cotisinstar,dcn.
sasic,im;nr>gIobosior,vr.iiot:uPliniu>. HrcieaiitdaspeeiesnomcnAstrisibicompara.
uit,rjn:t ,iicu:i terri LemniaiconcCapra;, ita haic icone stcllajsignareturiautpotiiis
cjuciiamnomiullismicistancjuimstellisradiaret.Aiijtradiwt.quodinsodinisSainijs
, vcna huius TeW Jongc- porrigitur, illamq,- saxa vtrimq; ampleiftuniur, & discrimcitj
obseruatHr,duiii,iii;i,a:(!;;:.'i;i ad qiiai-taiv. vlr,; cxcrahiiu;', &: vkima Astcr nuncupatur.
NondesuntAtithores,intctquosnunieraturBrasauolus,quiAstcremSamiumcum
Talcocotuicnireopiiiamii: ii.rc autcm opinio optimis ratiombusa Matthiolo explodi-
tur,ciimTaIcuscareatillisconditionbus,qu,i'in AstercSamioobsertiancur, PiimoTal-
cusinstarglutinislingua-nonadhxretjattritu cstconrumax,noncrustosus,('eclsc(U -
mosuSj&peispicuusinstarvitri.demcleiioiinisimagiiotabore, &diucuriioigneeom.
buripottstiCumAstetSamius facilccrcmctur. Pra;terc[uamqu6dpuIuisTalci,iiiftar
Gypsi, sttangulat; idq; Aster Samius nequaquam prarstat.
Interrecitatas tcnaSaniia d;sf.:cntias' noiiniilli reponunt illam Terram Iluensem, Q
qu*,nominiTerr«Sami*,ciraiinsc-rtU!-, quia si: candidi coloris, vaidi-grauis,&den.
sa,liiigu,vadha.'rct]s,& adiiiodiimiii^id,!, scd aiiqnandrj krriigincisniacutis superfi-
cietenusreferr.;iob!c;'i;:itur. Pra^crca hkdilLccutij-iiinnmilli addunt Tcrramexinsii- ■
la Mcliccniidelatani, qitamCircumiorauei Gririani Diui P.tuliappcllant,nccpratet
rationem,cumb,rt<:,iiitk'rc vid-.iturislis pr.crogatsais^q.i.vTciT.i-S.tinia^conucniunr:
njhilominushancinter Crctasiiikriusmcinorabimus.
V S V S IN V A R 1 I S.
IV SamoinsuIaexhacTcrrajtanquamexnobilij&cxccllcntiArgillarspecievasa
perpukhraj&in hocgenereprctiosasiebant,n6soIuad s'cicul.i,sedetiainad vina
Authorum inoninicnii.ssuitniopere ctlebrata. In primisPIiniusscripsit Sainia-j
etiam vasa inesculcntislaudari,&adfundenda vina Veteribus fuilTcin vsu ,testis cssi
Tibullushocvcrsu. H
El tibi /i-/.i'.'/'. -.h.tnl .V.i-.W.e; <;■■/■iiiih ttftjt.
EtPamphilius Poeta in eodcm sensu sic cccinic.
Nexpisdeat SwioieJM.tfictsiivdcri ■va/c.
Neq;taiituminpnuatiscommcstationibus,scdctiaminDeorumsacriiTcijsSamiaJ
vasafuilscadhibitaPIautusdiuulgat.
------Geaiosno vbiqumdesitrifitat,
Adrexii/'; ;;;!/.:;>.>, q;;ib;i: ■■// :)-;;■. /.;;,;;'■.< v.ijisvtitur-
Tiilliusquoquc, citanrcNoniOjPontisicumSympinin.&SamiasCapcdinesintcrvasa
sacrarcccnsuitiSiqtiidcniKomanijiiuialesccntc luxu,nonmurrhynis,&christallinis,
icd poiissimum fiililifcus, & Samijs,ex iustituto Numc prcdibabSt. HocvasoriiSamiorii
gcnus,obtc^uitatem,eratadmodufragile,quodaPlautodccIaratusuithisvetbis.J«
m,--'■.<,,/,iujvnicniis.i:i/i;:i/!jl;-;!.l-z3is vasorumSamiorumfrustisvsus/euporiusabu-
sus
loading ...