Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 241
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0247
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib. II. 241
AsusnondesuicnamSacerdotesmatrisDeoruni,nempe Cybclcs, qui Galli vocabantur,
5ainia testa,non solum didyinos, scd etiam caudam salacun amputabant; quemadmG-
(iummemmitPlinius.&Martiaiisctcinithuncinmodum. j '■ L,b-l^
■^tbjiijstejl ijutre Snt/iiattliinttBtitUtcssa. l%-
TtaxeruntautemadhuncvsumtcstamSamiam^quiaeiusviiInusinnoxiutnforet,*; i/,JS/
1 gej\:sadprpscindendum,obsui tcnuita(cm,&duriticm, celeriorcsicr. Istiboni viriid ...,
seccruntimir.ationeAtys,qucmArnobru5narrat furiirumplenum,&pcrbacchatum, ' * ;.~
| cumsehumiproieciirCt.subPimi arrcpta tcstula, quamAgdestis instigator amentia; uerJ'('*m-
gcihi!xir,'iii'i.!sibipra;secuiste.ParitercxtatapudLuciliunicitanteHonio,lepid5car- ^,,
I mem/Ie viio,qui vt cruciaret vxorem,in quam ingentcs irarum motus concepcrat.ridi- ' '
, culoj&stultovltionisgcncrecaudamtotamiibipraisecuit.Verbasuiitharc.
Etujlam /nimt■S.ui,/,->H.j!hii^UUtatdt
. PrtaditcMtUmtisscJqfu/iiampittiattmbo.
Item, Marco Cadio cirea Turios viiitp, lingua in contumeliam testa Samia fuit prar*
i _ cisa,quod excmplumpostea M.AntoniusTriumuirinproscriptoCiceroncsecutus est.
1 pra-tercavtebanturAntiqu)terraSamiainpoliendis,&acucndisarmis,vtsupcriusin **/&'"?<>•
1 BubricaDenominatornmcxplicatuiniiiit.ScriplitVoIaterranusTerramSamiamcoIo- ^"disAr-
1 ribusemminseruirc,cuiTReophi'iisttisrcfragaturdicensiIictttcrraiia;c(itpuIcl)ra_j, **"•
1 pjnguis,dcnsa,&le*is,nonvsurpaturtamenaPi<Soribus,quoniamipsiterrainraram,a-
' speram,&macrampi3ura:niagisidoncampra;dicant.
PostrcmohaxTerrarantopereab Authoribus cclebratur, qiioniammcdicis viribus
■ non cateat: etenim Dioscoridcs, & Galenus, cjuia virtute resrigcrandi, & astringendi
' polleatjillaminCcliacis,Prosiuuio vtcri, Haimorrhagijs,Dysenceria,&inTumoribus ysiuinme
mammarum,&restium pra-icribunt. Demitmsudoresimmodicosinaqua cohibere__j, juim-
&venenatisSerpentummorsibusresistereperhiberur.CeterumambigctaliquJscJrcaj
species temeSamia;, qua;nam inmcdicina potiorem vsumbabcat,anCollyriou,aru
Aster, quoniam Galenus Astcrem, & Dioscorides Collyrion commendauit. Vtraq; ta-
mcnsptciesamedicamentis non est arcenda.seddiscrimenintcrhos Authores forskan
ortumest, admentemAgricola;,curnpluresinSamoTerrarum diftcrenria; repcrian-
^tur, nam facile alia Terra Samia ad mantts Dioscoridis, &alia ad manus Galeni
peruenit. ,
DE TERRA CRETA NVNCVPATA. '
Cap. V.
jEQVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM.
CRET* vocabulumnonsoIumindicatTcrram,dequainpra;sentiaacturiiii-
musjscdetiainlnsulamMarisMediterrancioIimcentumvrbibusnobilitatam,
&celebratam.AbhacforteinsulaTerrahccnomendeduj;it,Iicet Sipontino
dicta feratur a crescendo, quoniammacerata intumcscat, vel qnia fodina euacuata_>
dcnuo ibicrcscat. Potius credendum est hanc Terramnuncupatam fuissc a Crcta Irtsu-
ia, qua; hoc candida;Terra;genere abundat i& nostre iententia; Galenus, & Aetius fa-
• uent,quiillamTerram,qua;n'obisCrctadicitur,*p»''*»' jii-patroiiymitwaCretaln-
suiaappellarunt. Ideo nuperum Candi^nomennonaliaforlitanrationehuiclnsula; Cret* Ia"
iuitinditum,qiiamacandore,qucmproculnauigantiumociiiisSolum Crcta-osfert. /"''' *™*
PiiniusenimalborumiiiCrctamontium meroloit ParitctBritannia Albionolim ab ^*
albicantibus procul cretaccis collibus cognominata fiiit. Hodic vocamus Cretam Ter-
ram,non modo in pr.tdiAa Insula natam, sed alibi etiam cftbssam, huic tamcn substan-
tia,&co]oreiimileii):Quimuishocoomenadaliaseuani.CretaseoIore multumdissi- '
i)iikstranshtumsit:siquidemCreta;variorumcoloruminonstrantur,vtinferiusmani-
fcstabitur.P]iniusaIiqiiandoCrctammetalIumnuncupauit,sedidpra;stititvtopina- Lj
mur,veiprofodinahuiusTcrrar,veIgeneriiw»siamptometallinomineproomnirefos. "r
loading ...