Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 242
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0248
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


Z.i'rse/t*t.
ffl-
Mdtba
tjuid &
quotnpUx.

242 Vlyssis Aldrouandi
su.sk ^cr^^otwmctallurnsalis.&DiOdoiusSicuJusAIuraenmetailumceiebteeirt. r
suipsir ; i]iRiri imitatitsStrabo 11: liparcis lusulis tmialluiu aluminjseffodirctulit &
VitruitisMclmumMccallumvocauit.
Quandoauicm Cretasoltita tucrit sccundiimaliquos,mutatnomcn,&diciuirMa(.
ti.;,sid.,(liicittiidiiii]cst,qu6dP]inius,nominc-maitliie, duointclligit, niraiiuramistu-
ram excalee rcccnci,& sujllo adipc integratam,dcindc ssagrantern liinum: ctcnim ipsc
retulit in Samosata Vrbe stagmmicssc Jimum ssagrantcm producens,qucm Vulgus-
Malthumcognoniinar. Q;;:iiii<liitni t;-:dictJsPltiiij dtiplex Maltha.scilicct natiLia &
sa;~;i[ia totiigiLiii.A-iJcol.tqiioqidiipliccmmulthamconrlituic.altcrimiscribitcuc^
pingucm,&cramimlimumBitumiiiisspccicm,.iltcrarafaaitiaminduogcncraVcte-
rilnii t:i.n:: ixynitsni disliibuit.MLi:,i!;:s;j siiuui habcntgemisMaltlic.quorimascati-
norumcbssruuntjnemctallainillisliqiicfacladilabantui. Lapicida-quocjjMaithanS
carcnt, oiiniii lithocollam vocanr. Scd dc his achim cst in capitcdc Argilla, quE&ip.
sasolutactiinfucricVulgoMalchanominatur. Terraha:cItalia;vocatur Crcta,GalIis
CreyCj Gcrmanis Aaciden, Hispanisla Crcda. ■ t
LOCVS, ET DENOMlNATft.

ISTDORVS obseruauit hocTcrnc genus in Creta Insulamaxime excellere. Vittiu
uius tamcnoptirntimhuiiisTerra?gcnusZingina;repeririasseriiit. Veriimiuxtitj
sentcntiam AgricoI#,in Thestalia, Lycia, $ardinia,Vmbria nascitur.Habct etiam
CoIIesCrcta-C^alli.i,Britiiimia^&Muu^MaiisE.ilthicilnsula. Pra-tcrcaeffodituret-
iam ni Brabantia,vbiRustici hac in aqua dissblutapariet.es domorumdealbarir.Hodie
n particularibusquibusdamGermar.itclocis tale genusTena;cbseruatiir, vt Fulda: in

InBohemisjscdt
ndi.

Triboclns. Hikkihcimi in:
teracinercasimilisestCad:
. liabeatvim abstergendi,& |
Quoaddenominata,Crecuiaest
CretitU Cretulaintcrcoloresreccnseturiai
gmd. um v(,C31urj quod cx Creta eit compositi
Solocreroloi
tainsperst

tndida Crcta,&Tophosimilis,S
111 refert cuius sit coloris, dummodo

n.qu:

vcnalcs 1

Creta. AtsccundumPIiuiuG
iCrctadoaiviriiudiccnt, Crctace- ;
planta cretacea nominabitur qua: in
.Crctosumcst=quodCrctaest plenum,&cretatum,quodeltCre.
" pcdesdicebantur CretadealbacLquaks erant pcdes Scruo-

nsmareaduchcbar

DIFFERENTIjE.

s.Pingtiisest

CRETARVM qua:dampingues,qua:dammcdiocres,qua?dan
Britannjca, qua camposhraficare solcn t. Crcca' glutinos •, & optimn: vc
.,..,.„ simus Heronmeminit. Creta pingui Ixtum agrorum prouentum augeri ha:c
«0.5.'. vctbaPalladiiKutilijostcndunt:spissa,cretosa,&huinidaTcrrabcncrar,&Triticum .
nutric. Cteta argcntaria dicituriik,qua vasa argcntca extergunturr hacctiamvtun-H
turBeJgKadconciliandutnnifoMmvasssexpIumbocandidoformatiSjquodplunibina
VulguspcrperamstanumAnglictunnuncupat. Vitriiuiusmcmorat quamdamCrctam
annularem,quam itafortecognominat, quia in ipsa sigillum anmilarc imprimcretur.
\ocztmm&m Gaknaxpnswiytt *w*.toi GypsumSutoriumquJbusdam propter vuiiu-j
addealbaodacalceamcncarquaieTulhusaliquandocrcpidascrccatasvocitauit. Hoc
gcnus Crcta-cst macrtim,candidum Gccum,aetea substantiie; idcoq;rarum ,& leue ,&
• ■ Picloribus admodu vtilcr Anhoe sit CrefulaPlinijinter coloresnumerataStudiosidi*
ligcmcr medicenrur.
■ luterhasspi_dcs rcccusctur Crcta Mauritana leucophicicoiorisFessa Mauritanis
Tingitant nobili vrlic allata. Hac illiusrcgionis Incola; hominum cadauera lauant, u-
Ttrra Dd mul<i;pcc"taabstcrgi stolidccrediintrQuamobremhanc CretamDeiTcriaiiii»;!i;;:-
---- tant. Itcm cxeadcm Rcgione Crcta Mauritana alia colore refcrta nigricanrc ad fenu-
gineum tcndcntcafferiur,qiia Incole loco iaponis vtuntur.Has duas Creta; Ipecics J-er-
. ■'■'■ , rantcs
loading ...