Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 246
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0252
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
246 ;- • VlyssK.AIdrouandi

PL^tciiaPuKotisrJl.^niitiiitiirjqu^siilphurj&aiiripiaineiiciiiiiiedoIct.IicmpHicola. p
na<]u*datnaJia(.bJ'truaturcol(iM.'itinL-rti,(;u;vTHcia[ii£)niCiti[u-iim imirarur. Vid:rmis
TtrraCys, aliquando Cypriam Tcrram.quam Cimolixspcciem csic iudicanin.us. Hatc erat coiu.
re rubrO?aibo,&-]uc.orcfcit;!,iubrc.uui,ticiiiJ:;1r,i. & saporc ailiiitguitcjcptcm niii-
lijipaiTuumaNicosiaregiaCypri vrbecftbii;i. ramagtiita; tenam lia.icin tbiitatil>lls
comburunr, & crcmara- imiuiT nn iuj)ra aquiim frigidam inspcrguiit.ciiia; ftetim rubca
redditurjCtiiiiltifcciortspaiiiisi-Sitdcolorcinnigcrriiiium reducunt. Huicaiiacsicon.,
gehcrni3ciiiii:iiliis-!'i:b'tncis&iT;i)(.i.sin!igti;t;t,^ iicuita-tenacitcradharct,i]Uam_J
in vino potam adiiersus hjdrargyrum sublimatum mcdicinam pratstantlssimara_,
V S V S.
PRIMITVS Crctaj&potiilimumCimoJiadutniiiodopinguissit.&acrimoiiiam c
possidcat,est in.vsuadabstergendumsebuin,o]eiini,&aliahuiusgenerisvng<ri..
na,cjUEr. vestibusadlia-serunt.QiiamuisalijsoJa Ctcranon contcnti,lixiuiumad-
dant. Hlcauteui quiidgenusartjscxercer,tulloappcllatur,quaiifotiendoluo; curnj
fulhms Cretaj&calidaacjuapannosfoucatjliiitct^&tiiaculas ab iiiis ;:bsicrgat. 1-nJloniamar-
ttymum. tempriiiiumexercuitNitias M«garensis,si,vcniiatcmPliniiisestaiIccutus^aniCretis
inuentis ve(timcntacurare& tcrgercc;rpit . Itaq; Cimoliain vcstibuspretiosiscolorcs
£i-y-'-S'6. emoJlit^&quodamnitoreexhiiarat . Gratci auretn, Joco Cimolia- , Gyp(orymphatico
vtebantur: sed aciuertendum est,qu6d quando vcstis erat varij coloris,Cimolia,vel Vm-
bricaCrct3vtebantur,&quandovestimentumcratcandidnm,locoCiinolia;,vclVm.
brica?,Sardam adhibcbant ,vt Pliniusoptimeannotauit.Deniq, cummagnanivimab-
£.35x17. (irergcr|{]jparI;cipet:)lioncltmirandum,sisordeseriaina vasis stanneis, &argenteisau-
ferat. ImmdIsidorus talcmvirturem in esse CimoIia;abstcrgcntemaiTcruit,vtgei!iniis
'quocji nitorem conciliet .Demum inter illa Smcgmata, qua: Balneator loturis olim ex-
• hibere solebar,CimolIam fuilTc numeratamhis vctsibus Aristophanis liquido conilat. Q
1b Etrnis. ——n^nj>tn: t Wf«t ^

xdstw&iw-.lfal idest. - .-,
Ptsstmns i/.tU-i■.!.'(;/■,■■'o/k/.ii:».-) qnotquat
. Jsisim/it coixmixU tmrt
V.-iiir.itritifnluiri,
. EtOmeii.tTerrit.
■ Ab vsumedico Cimolia non est remouenda; quoniaDioscoridcs, Galenus, & Plinius
summopcre iilamcommendant,& vircs Cliia .& .S'cli:u;si;! vaicntiores ciattribuunt.In
primisDioscoridesvtramcijCimoliamatetodissblutamadParotidesdisciitiendaspro-
bat.ItcmAn;bustisillamapplicat,cuin j^restuIasgcncrariproliibeat.PIiniusverciCimo
lieaddit nitrum,&acetum,vttumorespeduindilltpcntur,deindciIIanicypriasCerjmi-H
.:. ... >. scer, vttuinorcstestiitm disscduac; C:isHiijaTnquoq;iiIinit,vtsudorcmiinmodicumco-
&■ iS.s.sj. hibeat,IdemPIiniusnonsoium Cimoliam,scd ctiamomncs Crcta;spccics inPodagra
miramhaberepra;rogatiuamdiuulgauit,excmpIoFullonuin,quialTiducversantesinj
Cretis,podagra nunquamcorripiuatur. Hxc Ten a,refercntc Galcno, dctluuiumca-
t.lJecif. pillorum ex Clcopatrainlibro dcOrnatu,curat. Tandcm vlccra iliacapitis toliit.,qu*
med. fh. AchoresniedicjsappeUantur.


loading ...