Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 248
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0254
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
248 VlyssisAIdrouandi
srequcns, miJlHscmPropoIa,quicamintabernanonhabcret:etcnifflTerrah£cma:
cerata vnguinis e<msistenriamacquirii , quopostmodummuliercsbalneumiiigiessiira:
s/ipoxis coipus,vniucrsomiitciem,arq;etiam'capsslerfcli]igentetinun^nt,-ncwautemsapotie
cuditt.K!. vr;:;itt;r, ciiiatxuemicapilliiiirlauum colorem pulucrc Alchanw tinguntur namq;li
' c.:p;ii(»s (iipcr.c dctcrgercnt,CLmi hic,ob sa]is,olei,&calcisc6mixrionem,acrimonia
jartieipctjCapillioptatumcoJoremnonrecipcrentiiinmcMnfccliinatrunijveiTubtum
coiorcmvcttcrcntur. Hincfitvtcriamfaniiiia-rustiCTAsiaticaMnollcssintj&candid;?
cumhacTcrra Ja-piusvranttlr.
D£ CRETA SELINVSIA.
Cap. VIII.
&QVIVOCA, ET ETYMVM. *
WaMSgs™* OC proconipcrtohabentAuthore$SeIiiiusiam,CiiTioliam,Chiain,Me-
\\.\w\ . ■■■■ * rctii ssin .. iras fuilTc Antiquitati noti(iiirias,&mfrcqucnti
'SB *-"; .jg vsu. Veriim abillis,quinosprscesserupt,ita fucrunt ncglccta;,vt nulla
Wj \$£)i j& eammad nosamplius asferatur. QuarcnocstmirandumsiMatthiolus
■ .; ■■: S ciicaharumhiitoriampariimversetur, sed nudo tantirm Dioscoridis
'-. - iexrucontentnsiit.Niliilominus,vtiiostra;Ierichistoria;contmuemuj,
nonuIiactiamverbadchacTerrasacicmus. Itaq;CretaSelinusia nomeninucnitaSe.
■linunte oppido Sicilia», vbi copiosa crncbatur,quemadmodiim Agiicola,& alij Autho-
r.es referunt. Nos autem aiiimaduertimus nocnomen^SelinuluOaiquiuocriiiont.,
Lii a. D' !aborare:qEiandoquidemapudAfheneumlegitur aihitnria i«( tpu'itsssi, nimirumSe-
'?' '"'iimisi.- K:asii:a-lpeties,itanuncupataafoIiorumcrispitudmc,quaha;cpIanuApium
?KJe- ((FiAiroi Gra-ci dicuiit)a:muJatur, vnde & tttHntusat etiam cognorainata fuic. q
DESCRIPTIO, ET VSVS.
t JE C Creta, iuxta Plinij sen tentiam, quando fucricoptima, candida cst, ma-
lesplendeiiSiiTiiilui^s.&iiiLiIiqLiohtimorcvelliquoreposiraillicomuta-
insuccum,&si modico coloris ca;tulei inficiatur,sr.atimIndicumcoIoris
spcciem itnitatur Huius Ll;i:isipecicsconspicarisumus,qitaruma!teracratCretacan-
dida, iiiftar Nitri splcndeiis,a)tera vcro io candore,& splcndore pripri erat siiii)is,scd
lingnaradmota eipartnnadlucrebat. Huiusmodi Cretaolimaddealbandos parietes
. vtebantur,qucmadmodumiiostraa:tarccaliicandidiiijma adhibetur. Pra:tereaAnri-
quitas, in adulterando Indico, Selinusiam Cieram vsurpaba t: quandoquidem Indicii
Tndicucolo naturalcapud Priscoseratratum,cuiusloco Indicumarte finftumsucccilit,& huiusad-
risgwus. nuc dupscxgenusparabatur,alternm ex stcrcorecolumbino,& Cicta Selinusia fiebat,H
hocq;improbabatur,& ab altero, igne,&odorc, teste Plinio,distinguebatur. Etetiim
Indicumfactitiumabipsiscxperitumigni admotumfumumpurpurcum spargcbat,&
!*■¥>*** 0d0rcm a qusr sals* spirabat..
Si vircsmcdicas Sclinusij meditemtir, notandum est pollere eadem virtutemcdica,
Lib < tap qua;Terra;Chia;inest:quemadmodumpioscorides,&GalenusannotaruLit;cuaduer-
j " ' iusvenenatant3mvimposfidcat,qiiantaabAuthorJbusmedicisTcrra; Lemnieattri-
Lido d~_> buituri itautipiimeritocompararisolTit.
smf.medi ■. ■

H\
loading ...