Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 250
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0256
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
" Vlyssis Aldrouandi

250
empycm.idepni.l.endipo.ret. InhocquidemabHippo
candum, veJ vrendum pnecij.it, vbiTerra Eretria illii
rdiiEretriacxaquailliianonarescat. Huic liti Nos r.
rum tctigisse iufiiciat.

DE

dissentitjquodhicibile p
_....jmsiccarjc.tpcrit:ilievc
immiscemus, sed loca Autiio,

T E R R I S PICTORVM,
6cprimumdeParstonio. Cap. X.
SYNONIMA, ETYMVM.

X..-].Arc.c.


% EKE sc rcshabcbit,ii hocin loco Pi&oramTcrras recenseamus; cum
: earum plurima?Crctenaturamp.itticipent,dequapaulosuperius e<>i- r
mus. C^arePnrretoniumobcolorcmcandidumpicturisinleruircon..
\ nesAuthorestradunt. Hocautemnomunsortitumest,testc Vitruuio.a
, portu Aegypti versus Cyrenaicam rcgionen. . Pliniusasferuit hocno- .
menhabuiiTcabAcgypto, sedVolaterraniisexciuitatcAegypti eius.
demnominis,vndeclimhocgenuscolori_ai£erebatnr. Sunt qui Para-toniuin appel.
JencCretamIkoralem,nccpr._tcr rationem.ciimsubstantiadiscrepare non videarur
lnl.de hj>, a Crcta,& in litore Maris colligatur. Deniq; Theophrastns hoc gcnuspigmcntiPhaU-,
ridem terram vocicare vidctur.
LOCVS, DESCRIPTIO,
& Generatio.
■ , G
HOC eolorisgenus,quod Par_e.onium Authoribusnominarur,nonsblumj
Cyrenis,sedetiaminCrecamsuIaerui,scncoiiigiperhibetur.Hoc,iuxtascn-
tci.tiamPlinij,spumaMariscu<ii Jimosolidara elsedicitur;-luaproptermi-
nu.a.conch-cinilloinueniun.ur. lacobusautem DalechampiusnaturanispumiBrna---
n-ssiccili1mam,&arid!lI.n^iiii!K'ri[^(;onstituic,quibusqiialiratibusliara-toniumca-
rere^ebetjCumten4cissiuiumj& iiiL!;;i]i(litiumi.t:qtiamobremdoi_rina.l'-alechampij
assentiridcbemus, quiscripsit.Par.Ttoniumclse Crctam litoraJein candidiliiriumglu-
tinosam,& pinguem,qu;e non potest effodi, atq;colligi absq;limo, &spumaMatis,in
Tar&toyiiu qua minuta-concha. ii.te.dumoccuitata.obseruantur. Ha-cautcmfuitpoti-un.ara.-O,
anspumu qu^mouirPliniuadscribendum,Par3_toniumeiTcspumammarissoJidata.Etqiiam-
JWris. uis Terra? piAuris famulantcs macri-,vel mediocrcs cssc debeant: nihilominus intertoc
tcr rassolum Par-etonium pinguiilimum cst.
Itaqigener,atur.hocTcrra;genusexsa5tis pinguibus rcsqlutis,qualiasunt calcaria___-.
Hoc auttui iit,quandoaqua pradi&oslapideslambit,&abradir,secimiq;materiani-J H
ca:cos meatus in mare ducit.DIFFERENTIA ET VSVS.

Terravs

TEfl RM Piftotumintersepct.ssinn.-_- rationccoloris discriminantur,quiaj
talesabipi.srapetuntur:ctciiimali_esui.t candida:, vc Para-tonium-dequoin
prxsentiaagimus, necnonMelia,&Eretria)aIi.T.suntrubra.,vtvari.trubrica-
rum speck-s,qua-dam lurear, vt Ochra,qua-d.im rufrc,&similesSandaracha.,qualesin
.. i dinismttLilloruin inucniuniur, alise sunt viridcs, vt G-cta viridis, alin: nigr.r, vtPni-
1 gais,&Ainpel]tis,alia:dcmutndiucr/;saiijscoloribusst]ntrcfcrcte,dequtbusiigill.i-
tiin isicriu. agendum erit. Itaqiquoad variosTcrra: colorcs, iiiirum spctfacnluin iru
PeruaiiisProtiincijstsscHistoriciptodunt:siqiiidcmeminusaspicicntil.usTerritoriu
Perua-
loading ...