Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 253
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0259
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetalki Lib.II. 253
DIFFEREN T 1 E.
DIVER 5M, quoad colorcm, in hac Terra diiserenria: cbscruanturiquando-
quMmMcliaF]inij|cfiaJba,DioscoHdiscMCTea,&illaVo]aterratiU4M-CT
linuminclinat. Id Ioit3ssisccntiiigerepctest,quoniani'« varijs Jocis olim
eisodcictur. Nonnulli ad Terraui Mcliam rcdiieunt CrctamMciiienscn^qiwtactu est
3spera,colorcalbaa:Icinciaimirciinantc,& adsfri&ionis cst particcpi, qtiials:co
nara)i,niiniriimibIiisu!aMcJite(MaItamhodicvocanr)nornenacccpitItinonpanirn
«uitur,sedespccuqi:odain,.adc.ucinpiuusPaiiiusnausragiunipasti:sdiiitrti{iL-rra-
ditur.Aiunt autcmhanc Tcrram abco tempore, Diui Pattli rr.unere,adueriiis Scrpemu
morsuSj&venenatosanirnaliumi^tusctriumalexiphaiinacumeiiaii/ItiquadccausiLj
Vulgd i>ii.7.'iii';.i'.;^i".!a-'scog!iCii,.ii!at«r.
B Sunt tamen,qui huiusTerrarviiititem, instar aliariunTertarum, a Narura recepilTe
asieuerant.QuicquidsithocliqtiidocoiistatTerMmhancnoniiiiuuaiiirerprasidisj
.Alcxiteria essenumerandam: quapioptcr nondtsuntviri graiiissimi, veluri G.ibriel
Falloppius, &BartholomctisMaranta, qui AntidotisKgijshancTerram.iaco ligilli
LemnijjtutomiscendameliealTcuciant.Rcpcritiirtiianihsjclcrr.i-geiHisiiialijshuius
Insula:locis,sedlongeinfcriorcil i'la,qiwca pradistospecueruitur, Solcnt Naudcri
fepiushacTerranauessabiirrarc.camqiCumporiumattigerinr^provcrajigenuinaj
mclitcnliTerradolomalovenundaie.HuiusTcna-gcnuineadhncduii-moitranturdif'-
sercntia;,quarumaltcraestnaturalis,cxpra-diiftoIpccucrIbssa,altciacstaqua;iriacc-
rata,& lotacroceumferecolorcminduitrcrcnimha-cdiiigcntcr eIaborata,&inpasti3-
los redacla, ad penetrandum in pcnitiores corporis partcs idonca rcdditur.


V S^ V S.

MELIA Pictoibusaddiuturnioremcolorum firmitudineminseniiretradi-.
tur;quoniam ad colores,&pigmcntahuiusmodi Terratn reduci omncs Au-
thores consentiunt. Plinius tamen diuuJgauit, propter nimiam pinguitudi- ■
ncm.hancTcrramaPi&oiibiisnpnadmirti.ScdThcophrastus, &AgricolapoiscMe-
iiamPicloribusfamulariariirmantiCumhocpignientigcnusmacrumerTcferarur.Qja-
/eadconciliandos inrer se hos Authorcs,Meliam indupiicem discruninaredebemus,
nimirum in pinguem, &macram, itaut ha-c postrcma in pisturis admittatur. A
- TerraMeliaviribiiimedicisnoncaret:quandoquidem camdcm cumalumincvir-/J
turem,sed ignauiorem possidct: proptcrea Vitiligines,& Leprasdelet;dummodo.ad
hocmunusobeundum.optiiria eligatur. Talisautcm eritreccns, mollis, nonlapidosa,
friabilis, & qua: contaciu alictiius httmoris facile solua tur.
Quoad viresmedicas Terra Mclitensis, ha?G potitur facultate frigida cum siccitate,
&aliqua tenaciratc: quapropter linguaradmora vehementcr adharet. Sunt nonnulli,
~>quiillam viribtis Lemnia:,& Samia:a:qucnt, vt superiusfuit annotatum: Quandoqui-
demin venisputredinemcocrcet,in febribuspesrilentibus, pondetc drachma: in li-
quorcconuenienriexhibita muitisfuitsaJuti. Dcindcha:morrh3gia:occiirrir,morsi-
busSerpentum, & canis rabidi medetur, necnon pueris verminationc opprelit! prat-
stoest, '


loading ...