Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 254
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0260
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

'jlttitt O
ihra i/lt-

tn.it. 7.


254. Vljssis Aldrouandi
D E O C H E A.
:' Cap. XII.
SYNONIMA, ETYMVM.
&VM lia-cTcrra Piistura?nonmodieam.frugem afferat, libentissimfchcc
;* put ttJi dc stinauiinus. Ha-cGra-cis vocatnr-^j>«,qnta pallido coln.
-esirrefcrta:ffl«pcsenimpalsidnscxponitur.Ideoq;diimGrcci&ipjiidj.
aint,LatiiiiTcrramIutcam¥ertunt:quamuissttpissime,sumptoaGra-
i'oc;ibuIo,OcbrametiamhancTerramvocitent. Ha:cTerraVittu.
' uiOj&Plitiio Silquoquc appellaturvocabulo, vt opinamur,aPccnis F
petito: quapropter Ausonius in Monosyllabisquarit, vtrumhtec vox (SilJiit petegri.
ni nominis, aut Lati;. Sil atitem apud Plinium eum Ocbra conuenirc inde coliigimiw,
quia PliniusSilpigir,entumdcgencreliiniconstiniit,&in mctallisauri,&argenti in-
ueniriretuiit,& optimumSil else Articum. voluit. Cumautem has conditionesOchta
Diolcoridcsuiligr.aucnt.boc vnum,&idcmPigmcntunicssea!tcstabimur.Italisdicitur
TerraGiaila,GaIlisOchre,HispanisColordeAlmagrac;ueiviada.
NATVRA, ET LOCVS.
OCHR A iuteaj&subpallidaconsiittiitur^abalijsaureicoIoiis.Thcophraflus
scripsit jmuIarieoJorcm Auripigiiiei!tiioiia|ropicr illiuslocononnulliPiflo-
icsOchra vtuntiir. Dcmiiin CaH.^iisa.U luiiOchiLKssammctimclse voluit
Ochragenuina. ad mc-temDioscoridis, Icuissimaomnindlutca.non lapidosa,friabi!is,G
&nationeAttica ciTc debet.RurlusacriniOiiia quadamcst rcferta,itaut gustumcomo-
ueat;quodpra'starcsolentalia.-tcrrar,quasimiiiodic'JScaIorsLibtetraneusadcoeK(icc3.
uitjVt postmodtiniaduil^elle vidcantur. Pratereasubstainiammcrallicamparticipat,
&pi^!crtimplubeam;quiascmpcrinfodinispIunibiiepi.Tiiiuii:q!i,Lrets:f[imoplum-
bi liiam orjginem trahete vidctur.
AtticamAchaiirRcgionemcostituit Dioscoridcslocumnata.rOchtoriidcircoidem
Author,Vitruuitis,&aIijOchtam Atticamcatc;;isi'Ccicbusp;,Tleitbat. DektioOch-
ra> cxillisRci-iniiibu^Airuiiiij-cn-.potJbLis^ccisauitjVtipseicItaturjdumAthcnicn-
scsnonampliushabctum fodinas Argenri,cuiuserucndi occasionc ,Ochram quoq;
inueniebanr.Hodic,Agiico!a [cstc,i(;ditu: Ochra in iiia r.aite V:-.«avi,c,qua' olinuj
Dacianominabatui, in Nori'co,i.] KIjctia,&in mu.tiiis aisicntai sjv Gc:i!i;:iii,i\Pariter,
noitristemporibus,authoreM;.tthtoIo,non proculaTridento Oehia optiinaliabeiur,
limilircr in Agto Veronci)(i,& inniontibus Vicentiiiis. Ad ssumen Albimrepcritut,S:
pleri:mq,ad ilumen OchtaBrunIuig,im;UIuens:qua derc^OchraaSaitonibus nuncu-H
patur. Item in Regione proxima Oianoeruitur Ochra coloris lurcl lani!-,iti,iii.ibilis,&
leuisnon lccus ac esset inlapide prophyriteleuigata, qus Artic.v cantopereaDiosco-
ridecommendatenequaqiiamc^dit. Nascii:uriiitcrcrustasIapidcas,quaruiiialiEsiuit
fcrrugincavlia'inarmorea-. Alianascirnrlapidibusadha-rens.qualis rrancobcrgiha-
betut. Alia lapidcm plumbaiium amplcclitur, qualis est Frimbergenus.
DIFFERENTIJE
CHRA induplicidiscrimirteconstitiiituricumalianatiua.aliafaaitiahabea-
tur. Primitusnatiuainf<£ii'ii.sc(1iJi-.:!!:ii<v];:L:ii:icl.:.ciJDacica,VngariCii-j.
Attica,Germanica, Vscentina , & Veroiieniis dicitur. Hitius postrcma: duo
rantur gcnera,altcrumcompacfumcst exciustiscomplcelcntibus lapides fetfi,
loading ...