Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 257
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0263
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

MufeiMetallici Lib.II. 2575
D E R V B R 1 C A:
Cap. XIV.
^QVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM.
\MC vox(Rubrka)nonsoIumdesignattcrram,qu£inpra?senticapite
ponderanda nobis lcJcosferr,cum & ipsapi<3urarinscruiat,scd etiam
miniataim'iscapitaindkar.EtenimMosVcreribuserar,Legumcpigra-
phas, &capira, vt illarum maiestatem augcrcnr, colorc rtibro, nimiruni
Sinopidc, Minio, & Cinnabari notarc. QuapropterRubrica apud Iuris
Consuiros nii aliud est quam Jl« uitev i->. tynasii;, Ncq; id solum faclum
cli,vtmaicstatcniiegibusarTerrenr, vcrumetiamvttcrrorcmViolatoribusLcgumin-
cuterent.Miniaccuscnimcolorquidsanguineum,&crucmuinmiiiatur,&huc tespe-
xissevidcturPrudentius, quando cecinit. L%csnm
__—_ BicenicurconditaJhLex ' ' .
Bissex is tabalu, iwt tttr Rahricantinetttr. *
Posrmodumiahoc sensuRubrica transIatacftadTituIo$3iiarummarerierum,qaa;in
quibusuis libris tracrancur.
Itaqi'TerrariKcpropterconcoiSuacalorcsubterraricohuniorcm,riibea est,sangui-
nei,& hcpatki coloris,vndcnomcn Rubricai adcpta est.Immo testatur Palloppiushanc
TcrramCarlsoMiniumiiuncupari proptercelomsimilitudinem;a3ioquina"MiniO/val-
dcdiscrepat,vtsi!oloco|osteiidetur.Synopicadidaesta5ynopeCappadocia;vrbt_j,
vndcolim aduehebatur;& licetetiamin Lemno,Afrka, & Insulis Balcai ibus eruere-
tunuihilominusDioscorideseamhoc nomine insigniuit^quiacxpra-dictis locis pri*
CmiimcoIlecTa,mox purgata,&inSynopem vrbemdelata ,&lotavenalis exponebatur: .
hac de causa Ca?lsus illam Minium Synopkumindigitauit. Pariter Grarcis vocatur
fiiss:;, nempc terra rubei coloris. Hitcvoxin gra-cislittcnsesr'a-quinoca,quoniam_j Mihot
Minium.necnctoRubiginemscgcrumsignificat.Vtrum dicatur^JAToE.qtiaii phocboc rnidjii.
enimvocabulumsignificar filum: siquideuihacterraaquadlssoluta fabriLignarij fiium '
iniiiccar, v t supra ligna varias lincasducant: hincRubrica fabt ilis nominata est forte.
ApudPlaurumkgiturRubriccta,quodnomennoncst Rubricardiminutiuum/edcrat
gcnus fuci,quomuliercs 1 uborefaciciconciliabanr.ArabibusdiciturMagra,seu Mo-
gar,GallisTcrrcRouge,IcalisTenaRossa,GermanisRubrkh,Hisr>anjsBano Bermeio.
NATVRA, ET LOCVS.
D
APVD DioscoridemRubricaSynopkaprobatnrdcYa.pondcrosacoIorejeco-
ris,sibimct totaconcolor, qua;rationelaporissit dulcis,pinguis,&astrlngens. .
Galcnus illam Rubricam in Lemno Insula nascentcm primo commcndat,dcin-
dcquamcumq;inalijs etiamRegionihus ortam,dunimod6sicriil)icuiidissima,spilTa,
grauis,concoIor,&lapiUlscarcat. AliquandoRubrkaOchra-amicxa im!CniEur,qua-
naturaliter FosToribuscstnocua,quoniamillossusfocarcporcst. Animaducrtcndurru
cciam est,qu6d sicontingat aIiquando,vtriuiaquarumpcrvenas Rubrka-rranseun- s„^jc(/a
tesaterracruinii^ir, saiiguineumcolorcni pra-scfenmc. RcperituromnisRubrka vel asS
inmetallorumfodiniSjVclin proprijs venis, qua-sixi.jadh.rrcnr. Qiipad !<-c3,cx:qui~
busolim,&hodic huiusmodiTcrrahaberui-,norandumest, quddRubrkaoptima cx
quibnsdamCappadociiespecubuscxtrahebacuisviidepoiieaSynopem vrbemafsere-
batur.Locas quoq; n.iralis huiusTerrs erat Lenus marisigei insula, dcindc jEgyptus,
& Afrka,necnon Insula;Balcares. Nunc inmcrallis Magna-Gcrmania1 inuenirur,&
Eilloppius addit Rubricam nostra; jc-tatis exfodinis fcrrarijs Agri Brixiensis, & Ilua:
insulsdcferrj... ,
Y 3 EIF-
loading ...