Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 258
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0264
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
QVlyssisAldrouandi
DIFFERENTIjE
VOAD nataleslocos varia;reccnsentur Rubricespcdesiquaiidoquidcmii,
Aldcbergo Rubricametaliica arenosacst.In Ferrarijs Ambergi Rubricainstar
H.tinaritis duraest,&sp]endorcmfcrri pr.-rscferr. Ciica LuiiiibingumPa-
gumRuhiica Jsbrilis, mo]]i.5,&piiraefibd:n:r:scd Aquisgrani Rubiicacon-
tinensCadmiamfossilemobseniattir.InCosmographia vniuerlalilcgitur quddSyno.
pisestciuitasGailogra-ci^vbiRubricaiiobiiior^&pra-stanriorillacolIigitnrjqnsJn
Iberianascitur. HodicexPonticaRegioncRubric:! asportatur,qua; primoaspecJugrf
nuinaessenon vidctui; ['.rliiiominnsqtiia rcdnndat illisconditioiiibus,qua'a Diosco.
i-ide,&GaIenohtiicTcrra'a%iiantur,proptcrcafatileadmitt;tur.InMcdiaquoqico|-
Cambil ligiturTetraquxd.unriibra , &mintita propria llngua Cjwi^nuncupata, quaifricata
quidfit. supracutim, illico illam pcnctrar. Rubra criam Terra reperitur in Hcbron,quam,com- F
Tom.i. mi(sofratricido,exsai)guiiicAbelRuboremtraxiiIcferuiirhacterraSaraccnniadno.
nullavencficia vtuntur. Tostatusquoqiin Hebron esfe agrum rerra rubrarefertumre*
tulit,cuamInco]aMioiisoiuiiicrfosIameduiit,sed etiam per/Egyptum eam defercn-
tesprospeciearomaticacaro pretio vendunr.
RationecoIorisha-cTcrradiltinguituriCumcsU^damRubrica vnicoIor;&qua;dam
varicgata inueniatur.. Rubrica rufa valdc pinguispcnesTIiermas CaroliQuinti erui,
tur. C^iiiiiiiovci/kobi-jiicmpccaiididi^lUuijCjTicici^&puniccicolorisincodtmloca
obseruatur. Amplius Rubrca gradibuscolorum distinguitur. Plinius enimhuiusTcr-
rstresdiffercntiasconstituit, niinirumrtibramjminiisrtibranij&interhasinediarrLj,
qua;oninibuspra;fertur:hacdecausaTheophrastusli3iicpostremam- T^.sbi' nempe
suabonilatccontcntamappellauit.Ca-rcrtimhancdiuisioncminulti AuthorcsSynopi-
diaptant, Gcorgius tamen Agricola hanc distiiictic.r.cmctirciimq;Ri:b;ica'lpccieic5.
Siibricadd- tingcrc cxifiin-;i i;it.Qi;i;;id \ 'liiiijiixta :i,c;cmmultorum Aurhorum,disfcrcntia;Rubri-
mtdhints. ca-varia;eisc-polTunr:quandoquidciiiaiia estRubrica,quaMediciadhibent ihaccnimC
est Tci ra Lemnia rubra; alia cst, qua Fullones vtuntur, & demiim alia, in qua dilToluta
Fabrilignarijfisiiniintingunt.Agricola tamcn p uratoiv.nciRiibrieKipericspicuiLisin-
seruire.ioilrcinoanimaduertcudumest, aiiamRubricamelscnatitiam.&aliamfaCli-
cjam. Priina vel cst molljs, vel dura, vclspilsa, vel pinguis, vclmedia, Aifacsiciaillaj
est,qua; ex Ochra cremata rcsultat, vt in Capite de Ochra cxplicauimus.
V S V S.
PRIMITVS Rubticanoiisolumpersepiifturisfamulatur, sedetiamalioscolorei
fastitiosingrcditur.ScribitcnimPliiiiusSyrkumintercoIoresvilioresrecenst;''
ri,&exSandycc,&I(ubricaparari,&addit PhainiciumL-tiamnominarii cum
inSyiiaPh iTticcs ici ;::::n:cnii^cnnscj!iiiconipolucriiir.Agricolaquoq;Syricumco-
Syriais ca~ lorcmexpaiipondcrcRubrice,&Sandyci$eoiificia(Tcriiit.Ad formandosNumisma-"
leryiitlis. tumjVelmetallorumtyposmistiiramquamdamexcincrevitiuin , fimocquiuo, pulue-
relaterum, &Rubricacoinponunt, qusigni vehcmeotei i-diictar.ur,&quasuismeta!-
lorum formas racilerccipit. Hacetiam Terra sabrilignarij vttintur ad opussuumdiri-
gendum,&bcnc coaptandum, nc vllaina;qualitasinopereligncoapareat. Hucrespc-
xit Perilus quaudo cecinit:
NmJiciiss: lniulsJiahicMndirigafvhO.
Utyr. i. Anuquitasinpingeiidisnatiibush.ictcrravsaesl, vtHcrodotusin Thaiia author
est. Vcteri ;inquitjinstitutonauesomncscrant Rubrica dclibuta;. Troianoriim ctiam
L %i!Ud '^P^busRubricainhonoreeratjtestcHomcrrjjquipaiitcrnaucsabliactcrracom-
'3' ' niendat. Qujniuitj antiqtiiffltnus fuitRubrica» vsuSjcum in Sacro Codice, Idolapro
Sapicn. ts. DijshabitaRubricaperlinircntur,vthoci:o]oreriibicundoiiiaicstati(honori]lisauge-
13. rerur,&hacfortasfisrationemoti luiisconsulri titulosT.cgumRubricanorarunt.
LibJtAr- RubricaquoiiM-idagricuIturamlpeClarepotcstiquandoquidemCoIumellascrtpiit
ior.tii.27. ' ^11'
loading ...