Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 260
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0266
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
2<Jo VlyssisAldrouandi
DE TERRIS COMPOSITIS,
& pcttfsirnum de A mpelice.
Cap. XVI.
SYNONIMA, ET ETYMVM.'
5 NTEQVAM ad tcrrasmcdicasscrmonemconucrranius.occasiot.etre
AnipesjtistxpollulacvtdcTernscompo/itisnonniilladicamuUtaquc
------compositasvocamus^qLia-siiccialicuiuscoticrctijseupiriguis,
riqiiidpiamadmjxtumhabent. Ha-autemomiies inueniuntur J
ji: Iocis,in quibus vc! succi conercti errbdiuntur,vcl aqurc pra;di&js in-
fecia;]aUintur.Illa.-autemTeLTa?,quemctall0L'iji!ipoitione5ccfmplc.
ctuntur,Pyrira'Gracis,&MartUsi!;t liaibr.rlsccynoniimiiitu^ilc-qirkisstiolocoW.
bafier.t.ItaqjAmpelitisinterbasTeiTasrcccnsetur, qua-cumnigra sir,& pictoribus
msei'uiar,iioniiiiuriahunclocumpromcretur.Dicitut Ampelitiss «VwtJWtenim apad
Gracos Vitis elt) quia Vitibuscircutnlita vermcsoculosvitiutn rodcnfcs, qtios Gra-ci
arintis voC3nt,odoresuo intcrimat.HcrmolausBarb;Lru5huiusinodi rem^ V.ilincsi,
Yoluoea, &Conuoluuioscognommar. Estenim Eiuca-gcnusmtestisiimiim, qndd VulgusBru.
&Conuol- chum vocat. Fuemnttamenalij,qiiivolLicruiithancTerramr)ominari Ampelitcrru,
tioliqui. quiaiuhacVitesfa-licjusproucnirent.VocaturquoquePharmacitisquastmedicamE-
tosa,velquiamorbisvitiuinmcdeatur, velquiamedicamentispcrmiiccatur,autdeni.
Lib.yd--t que,quiaodorcmmedicatumspargat.DehacDioicoridcs,&GalcimssusumscrmoneS
jhn. wed.- biibuciunt.HancGeorsius AgricolaimproprieTciTam.lect potius Bitumen terrciiutn
cnt.<%.. nigrum vocaripoisccxiiliiiiat.TheophrastusaisspaKac ><«Ac,nimirumCarbcncstcr«
Lii.g.d--/ rcnosappellauit.QtiidjmGra-ciLithamliraccsadimitationemgcimanica-nomencla-
simf.mid. tui? indigitarunt ; quandoquidcm in Germania Steinocolcn,nempe lapidei carbo.
sor. ncs ncminantur. Dc hacTcrramultdplurainCapitede Bitumine in mcdiuniasser-


T"

DIFFERENTI&.
""ERRARVM compositarunimtilta;apurJAutboresenumeranturdisserentie,
veiuminprclcnt!,iiii(ignioicsi-ci;t.-niclj;'iius,&posttemddespccicbusAinpe-
litisverbaiknt FrimocbscninbimusTciTamatramcntosam nigiaiiisuccoli.
quiddatramcnrisutorijmfcCtam. Posthancalia eitpariter2tramcnrosa,co!oreexcl-
nerco purpurascentcin Iiua insula circaPyrkcmerosum muenta. His additur Ochra
Chakanthi particcps,aliaChalcantho,& Mel.mthcrixconnata, Itcm Ochr.t cumII-H
pidecroso, Ochrato]orepailido,&sapore acido ,cuifortaisisMysJcommixtumell.
Zipkeriu ZapheraestTcrra?mcrallica?genus ponderosum, cinereum ,& friabik,quo vitruin, &
auid'st a v'"'ca co'orc caruleotinguntur. Htiiusnomcn asapphiro dcduiluui vidctur,cui
- colorcarukus inefi. ConipositaeriamTeriaeit. Vitcrbicnsis sulphurca, qurcigniad-
motaardet.AbliacnonmultiimdilcrepatTcnaPuteokna.seupuiiiisPiitcolanusviJl-
gd Pozzoiana. Hcc in coilibus Puteolanis; qucmadmodum, & in Regionibus Baianis
porahm circa VcsuuiummontemcolIigittir.SidoniusApoIlinarisDicarcheiamarenamnuncu-
?""*• pauithocversu.
NiBli y; Die.~i! iia.ctf.r/i:l/,t i.-s s iiiuis atens,
EtenimDicarclKia,iiueDiccaichei3;admcntemrcsti, ciuitasPutcolanaolimvo-
cabatur, quia itistilTime regcretur. Hic puluis generatur in supeiricie montium,duni-*
iulphtire.tjaitiminoia, &. bituminosa inccndia (Iamnias,& vaporcs per interueniaeru-
i2stiu;siccuim7criamsupcirtame)iiiccaiit,&suovaj!iclofumoiiificiuiitivndecontiri-
loading ...