Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 267
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0273
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusasiMetallici Lib.II. %$7

A Hoc rn loco exhibcmtis duas cabcllas reprs sentantes Terra; sigillata; varias icones,
;nqiuruinprimadece[n,&septemfigurcconspjciu[itur,irialceraver<ic!uocIccim,qua;
cmiicsadnoucmsupravigiiitiascendunt. Cumigicur tot,&tam variassintTerriesigiL.
■ ijteHnpressV.':5esI5ei]oi5iLi->:il!tia.indocuidamTurCsperitolingu*arabicaromncs 1.110-
strauit, vt varictatis characlerum causamdoccrct.Atille,omnibuspeilci3is, rcspon-
dit singiilospastillosduastantiimdictioncs aiabicas eontinerc nimirum Thia M.ub- cm&var.
3mi qunTerraiigillatam indicant, & varictatcm charaitcrum indc piodircasscruit, tamcbir.
quia Turcs eamdcm rcm exprimere voieutcs, varic suos characlcres misccrc possunt. ssmtm.
Alijautcmhanc varietatem rcfcrunt addiuersosMagnatesvariossigillos habentcs,
quihuie mtineri,idestTcrra;sigiliand£ piatfuerunc. Antequam nostericrnio nliddiri.
gatur, nolumus silcntio intioiuere Tcrram ilgillatam Lcgnicensem , qua- in rotundos
formatur pastillos altitudinis vnciaiis, quemadmodum Jnhac icone Lcclor poterit
■ conspicari.


TerrasjgiHataLegnicensisakitudinisvnciali;

is.


c Tcrra sigillanda,& sigiilata in Biosio Gallia;oppido ctiam esfoditur, qua; pra-rogal
titiasver* Lemnia; possidet: qtiemadmoduinGeorgiusBrauninThcatro Virbiunu
diuulgauic. HarcTcrracumin Agro Blosiensisoppidi erutafuerit, & jnuenta ab eru-
ditoviro,rcrumq;naturaIiumdiligentiinquisiiorcFraiiciscoGuei'iiio, nonimmeritda •
loconatali BIosiaca.&abinueiiroreGucrincusisappellabitur.
. AdciaiTemTerr^LeniKrefcrcdacstquaidagicbacKalbOj&rufocoloremiixtajCuitis i»lib.d?—>
HcrculesSaxoniamcminit:liaucexArmcnia,&Samiatcrraconstare,&aduersusfe^ Vefic.t.^-
brcspeltilcntcsvirtutemLcmni^eKercerc prodidit. Paritcrterra qua'dam in luteo
coloteobscura,annisclapsisabHispL'.ni.iaa pdtemcxtci-itiinandam dchn fuit, qua;
Lemnia;facuItatespojTidercdicebatur,&effodipciiesMarsianiHispaiii.ciuitateii_«
mtelleximus.Non rmiltum ab Iiac rccedit Pedemontana tcrra lureo colore refcrta, in.
tuspartimcandida.&parcirnrubra^linguavidhairens, qua-in vino,velaliaportionc
Iiquoris,vclaquecardtacspotaveneniremedisicstesncax;cx MondcuiinTaurinisop-
pidohabetur.inontemrcgalemqnidLtm latine vocant.Hanc viitutibus imitatur Bolus
Dllucni%incolorecandida,&gypsosutorumii'iiiIi.s. I[itsi[i'.;]:-t.';-.iItcriusgcncrismon-
ltratur;nempecoioris,tllii jtnaVuIiskTrusii-.ti'. i:;(i":'.n:iLi; itcin aliasublutea aliqua_j
expartelincis albis pra:dita. Annis p:tTU.'ritis i:i nsm Benoiiicsisia Cblono Ternij
Cjiia;dampinguis,tenax,&c<.'r.!in icrcLi.'uiulLtiii(.S>]!"a iuic ,qua;luccrnK:admocanulla
liquorem fudit; hinc birtunir.osam non cssc cotiicflanimns; Itcm lingua; vchcmentur
adhKrebatiidcircoLcmiii-oconcrcRcrcinj & dnlcki',-. \::!t;:ihi;spollc;cii:t!icauimus.
Neq;mirandumcstin^oBononic'usii'.t[iiii"iiir,lirrc:i.!mi't:isscrepertam,cumalijs
ctiamfojTiIibusscateat.Dciiq^pnttti ■Lcmnianijqua.-aduei-sus vanenaccnm-.endatBr,
habcturGaIata,Culpea,Eaicarica,&Ebusi.ina,qiiicomnesTcrri'aRcgioiiibus;in_*
quibus nascuntur,suntcognominatte >&Pliniushasomnes tanquamtetrasmedicinan
lcspubiicauit,dumhisscrpentesiiecari,&scorpioncspcriniipi'odidic.
loading ...