Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 268
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0274
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
26% -Vlyssis Aldrouandi
E L E C T I O.
IN cHgendaTcrraligillacajqiiKLiiagnaantidotaJngretlirurjMedicusvigilansjS;
ocularuscssedebet,neTeriavitiauprogenuiiialuppcditetur:quandoquideni_J
circahancTerram varig Aiithorum opiniones circumferuniur. Dioscoridcs,8:
Lib.g.d-j Galenus Terram e Lcmno [nsuh diY^kinc,qu,M^dacrampasti!los,exDioscoridcY
Jmip. mcd. gnoCxpr.T:,&exGaIeno(ignoDiai:Ciiotabatur.Iiiini6GaIciius,obvarietatem)igi||0.
'"c- riinijanccpSjveiitatcmindagaturusinLcmnuinlnsulaniJtinerarinonrecusauit^vbiob-
icruauitsaccrdorem,qua;Tcmimcolligcbat,&invrbem transIatampurgabatj&exiL
Ja formatos trochiscos ii^illo Diana;exoinab.i t.Ha?c erat ita rubicundi coloris, vtnon-
nulliRubricamLcmniainvocaucrint, sed impropric-,cumhocnomcnspectetadillam
Rubricam, quasabrimateriarij vtuntur. Ca-terumquoniamhccTerrahodieadnos
nonnisIaduIterataaisertur,Pharmacopa;i Tcrram sigillaram Magni Hctruri* Ducis t
tutoeligercpoisuntjCuiustrochisciexBoloArmcnaoiiintalifiiiguntur.Quaniuisau.
tem huius etiam Terra; species vari£orteiidantur,nimiruinriibra:lutea,&aIl>a;ni.
hilominusrubra perfestior csfcperhiberur,deindclutea,cumhccex vcra Bolo inregrc-
tur,hisautem dcficicntibussucccditalba,qua;Tcri,a-licctcoIoicAntiquorumTcrris
nonrespondcant;attamencxmincraPriscivincognira prodircpossunt:namq;periculo
facto,iIJisbonit.ate,&pra;U:amianoncediinr. Insuper BanholomcusMaranta, in suo
Simplicium Examine,circa Terram Lcmniain valdc hesicat;qiiapropter illam a magnis
TemtJWc antidotisarcct, cuius locoTcrramMeIitenscmprobar,cui tantamvimaduersustojii-
iitoijis. caDi:iiisPaulusimpetrauit:Quinimo,hacdeficiente, Bolnm Armeuam adinittit,non
illamqueexMateraa:'crtur,sedlcgitimain, qitc morbispeltilentibusfacileoccurrir,
quaGalcnusin Cap.de TcrraSamiimemorauit:h'.iic cnlmomnes prcrogatiuj ,& con-
ditioncsTerra:Lcmnia;aGalenoassignantur:pricrcrquamqu<idodore^&saporcrssha-
betaromaticum, &manustangentiumminimcinficit .ItemMatthioloin Commenta-
rijsad DioscoridemTeiTacharacleribusTurcicissignaunonarridctjquoniammissu. Q
ram cxpluribus Terris compaiftam esse arbitratur.
PRilPARANDI RATIO.
GALENVS oculatus tcstis retulit, quod Sacerdosqua-dam egressaincolletru
Terra; Lcmnia; feraccm, nullis animalibus maftatis, scd tamiim qiiadam TrL
tici, & Hordei tjuantitatc in Terram proiccta, aJijsq.iuJtta morem Patria-,ce-
simp. mcd. reraonijjpMactis,plausttnmTcrraiJJa sacraonerabat, quam cum JnvibenidiixiiTet,
Jac' aqua macerabatj&Tcrra inJutumredaAi, &exsiccata,supernatanteaqua,h«nmj]iiK
gueexiiccabatdonecconiistentiammeIJis,autccra;acquiIiuisset,&huiiismodiJutoin
paruasparticulasdiscnbuto sigillumDianccimprimebatidenuo particulasskcabar,do-
nec,omnihumiditatcconsumpta,in vlummcdicum trahiposlent. Lutum autcm quod
jnfundo subsidcbat ranquam arcnosum, & inutiJe teijciebatur. H
Hodie h,TcTerra, vt nonnullisplacet,sigilloTurcicomunitaad nos defcrtur,quo-
niamTuicaruin Impcrator,arce in illo loco ere&a, Prineipes,& Legatos hacTerra do-
naiesolet.Primusautem,vtrefemnt,quinostroa;uohanc Tcriaminltaliam deferri
curauit,suitPharmacopEUsVenetusadInsigncCampana;jquiproprijscxpcniishomi-
nesin Lemnummjsit.

V S V s.rLORENTINVS inGeoponicis,ad Iibcrandasarborcsvermibusvexat.is,Terrain
Lemniam sigillatam commcndar: ilJam enim cum origano terit,& omnibus aqua
subaaisradiccsarborumillinit. HacTerra^exMedicorusententiajprosiuuiuin
sanguinis,cxvtcrocompcscit,prauisvlceribusmedetur,morsmnrabidicaniscurat,fc-
bris
loading ...