Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 270
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0276
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Vlyssis Aldrouandi

L.^dtfub-

Eoli vitrss

27Q
niam.tnmqitiaprope Armeniam non eruitur, tiim qnia, ex Galeno,legirima Armenia {.
pallorcmpra:seferat, Ha;cautempallida non est deinde iapis Armcnus instareal.
cis, vellapidis co&i faciletericurinaniBoIus, cum sitvnauosus, inpuluercrntcri
nequeat.
LOCVS, NATVRA,
6cAdukeratio,
ARMENIA Terra,authoreActio,eraiti]r in monte Baganasa Armeni*. Carda-
nus tamcn acommuni opinione reccdesnegar txRtgione Armenia: vehi,ad-
dhqjillam potius Samiam, qttatn ArmcniamTerram cssi. Nos atiquandovi.
dimusTcrraArmeniamexIoconataliallacampallidocoIorercfertam,siccamq; ir,ihr
calcis:prop£creaBoIumAnnenainr.3lerticntcrediliinLi5:s^CLi:]du.iialiosc!eiiIior,& g
grauior est Astere Samio, & instar caicis facillimesoluirur, & in ors veluti butyrunij
Jiquescit.
CumautemhuiusTerrajoiimfreqiiensessetvsus.TmpostoresillamacIulterarediiii.
eerunt:quapropterMatthiolus,& Brasauolusdiligcutes.rorum naturaliuminquisiio-
rcsadu!teracionemhuiusTerra;ponderanc, dum inquiunt MercatoteSj lucricausa.ex
duabusTerris vnamcoponcrciquandoqiiidcmTerram Lcmniam Constantinopolirn
defcrri curant, &pro Armcnia venduntsuademeseamdcm, exArmeniaillucasporta.
ri;cmamver6proLcmniaei(hibent,vtcoloreabalteradistmguatur,cuidama!ba>Ter-
rxibidcmnasccntipermiscent^hinccontingitjVtminus.qttamiincerarufescat.&hanc,
Iocokgitiin,TTerra'(igil]at.t,abiIlisetiamsigilIo munita;, mmistraiit.CaiteruaicunLj
harcfrausapltiribussiidepreliciu, rclictj. vtMij.iiibuiMedicis ['ur-.i, v]us(ii;nataadue-
hcbatur,quandoTcrra Lemniaopusell,Bolum Armenamfalso vocatamsuppeditant.
HincintelligimuscxeademTerra LcWmia duoadulteriaiicri.vnuinTerra^Armcniar,
■alrerumTerra^sigillata;, hoc tamendiscrimine,vtTtrra illasigillo muniunonlirvera G
TerraLemnia,neq;TerraiigilIacagenuma,&Teira,qua;Vulg6B:)k'SjvelGlebaAt-
menia dicitur non sit lcgitima, itd naturam illius sigillaca; aduersus venena prascscrac
DIF F E R £ N TI jE
ARDANVS TerramArmeniaminnaciuam,&arciiicia[emdiscriminat. Arci-
ficialem componit ex siccaco luco tubco Aptilia;,viribti; Terra; Armeni* no"-J
disiimili,additoacctoactrrimo,& sextaparteolei communis, totum in sor-
mam pultisredigit,& loco humidoad multosannossepclic. Idauct- Cardani soranium
esseScaliger iureoptimo arbitracur.Tena vcro ArmenianaciuaGlcba tst inuenca inj
parceilIaArmenia;,(;ua: Cappadocia; estcontcniiiiia,queiiiadinodum superius suit
annomum,&adcoloremOcliiLrjinc!inar.Hodieapudnosestadmodumrara, namqus
apud Pharmacopa;osadhibccur ad colorem Uubrica:acccdic,&exHispania,aucejt H
Normania aduthitur. At Bolus Armenusnaturalis siauus ,& albuscx Hungaria habe-
tur.cuiusbeneiicioFcmimin Cuprumtransmurari perhibetur.
Quoniamaute n Boli hot in loco fic mencio,noncric arationt alienumomnes Bolos
alexipharmacossimulcollatosi-cccuscrt j&omnespra^ciouasspecies^quasaliqujndo
ob!cruauimusenumcrarc.Qu.i::ci,oiii.Ji.niJica i:i ciiuaiii lUeiomiiushiiiulmodigle-
bseffodianturjniliiloiTiriiusomiies iacusrate .idueisusvcnenapotiuntur.Piimicusvisa
est EoluSjseuGltba Atheroniinalutea, pinguis, & tachi adeo glutinosa, vt linguajpc-
silish.Treat;apiid Acherontu,siue AcherontiamsApuIia: vibs est.quam uodie Materam
vocariOeruitur^&Medkiilliusciuitamintebribus ptstilentibus Boli oricntalis loco
vtDturiquartobin(ignc-sdottsiamsigi!laric,i'pracst.ri>idtmticaliaGkbarubraBoio
Oricnrali,quaiprokgitim.i I trra AnneniaiiiPh.irmacopoIijs prosfac,colore,&sub.
stanciaade6simjlis,vtsuperioribus annis hipoIVsroiiiilam Marcr.i Vcnciias allatam
ptoBolo OrientaiiMercatoribu;vendidcii(,quipoilmodumpervniuersam Icaliam

CA
!
loading ...