Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 296
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0302
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
tg6 -Vlyssis Aldrouandi
tum, VT PRIMVM CCNTIGIT AVRAS; siccnimadvirtuteWnius.euiuscratPhrc: «
no/crtcmaopilmealluiit. TandcmsiCoralijvirtusconiidercturihocdomisorisqut
Cwtlii,*.! gestaium tcmpestz.tcs:& sulminaajcer, fltixumsanguiniscohiber, &aduersusdarmo.
ndiMsas niacaphanraJmata vatercdicicur.CoraliuminhacmoralidoiariWmcmoriamsangui.
ttpcQiuts. nisChristircpra-sentare potest,qua: in mcnrehumana i biqucgcstataaduersusvitio-
rum tempcstatcs,& ftiJminaa:tcrna?damnatiomspi'amiunicnsmedicamentumetiadit:
Quinimd diaboJica tentamcnta disiipat ,& fiuxum sanguinei Juxus coercet.
VSVS IN MEDICINA.
GA LE N V S in Jibrissimplicium medicamentorum Coralij non meminitje-a
alibi agens dc meditamenrislocalibusmultadclcribit pharmaca ad Phthisim
inchoantem,&ad suppuratos idonea, cfua; Coraliurnrecipium. Dioscorides,
gt fc ' incauitatibusvlccrumexplendis, inre:iiii->nibusI'angtiiiiis,indimcultatevrina*,&inF
' * minuendo liene, Coralium m aqua porum coramendat. Item, cx menrc Alberti, Cota.
liumtenuisestsubstaniiasproptereamembra eonfirniare,&spiritus recreare dicitur
vndecor & cercbrumroborantur, &mertshiJarisredditui. Dcmum, iuxta RegionerrLj
in hbrode veritriculi Jufpcnsumpraua artectione Iibcratur: quarc Maibodeusdchac vcritat^j
Gemtnis. £c ca„jt t
Colh f-ftic/{'-/>.- i-'!i':S/l. ■vi-ynrcddwtns.
Coralium, sccundtimMatthioIum,&aIios ntiperosAuthnres.comitiali motbointrin-
secusj&cstrimccusadhibitumoccurtir niti Cr.nv, abiiiidiimi.mliippriinit.dentescom-
motos firmat, gingiuas desquamatas emcndat, & omnia oris vlcera sanat. Puiuis ouoqj
Eemr 6 CorallJ Pola Dyscntericos iuuat,&scminisprofliiuium reprimit: quinimo Mizaldns in
' ' DysenteriacochlearliquoiisCor,ilijiiiiucco'ISi:iberoiumdilsoIutipropinat.Insuper,
exseiitcntiaRhjsii-CoialiumdccoIlosiilpensuiiiEpilcprictcaluniprohibcrctraditur.
. Hinc Amoldus Viilanouanus grana dccem Coralij iiibri in matcrno lacrc insantipri-
mumnatopra.'bct,antequamaliumcibiim, vcl potum dcgtistet.iK-iiisuns vuienscpiiep.
„ ,. „ sia vnquamcorripiattii;idq; Camillu; Lconaidus Pisaurcnsis srequenierlc ixpcnutil
Medtmme esseteIt;ficatur> Mcdici Arabcscxpeiienriaconiprobarunt virrurem Coralij,in«pu-
". rsm"\ gn3ndisvenenis, multuniaditimcnriPaticntibusatfcrrc:ouaproptcrnon estmirandum
Eltfe r irl-or:l''a apudIndos,|vcI(itiVnioncsapudnospiuriniisiart. Hac eadem ratione mo-
pt 0i.im. :jmil|nin lx |1K[(|Cli periii, vagintcPcssc, puluerem Coralij adpondusiemidrachmc
pra;scribunt.Clarissimus IorcstusdrachmasduasCoralijexhibct ijs,qui veneno viirio-
,. liinfcstantui icumomniahuius venenisymptomatacompcsctrepossit. MyliusCora-
eme titm ^m(ufflcernujno cornUj& aqUa psUL ja m;xlum Verminationi medctur Deindeidcia
'(^w'w''coi,tusumcauisdentibLisinseiir,vtabsqldoloreeucllantur.Estetiammanitcftumdcn.
titioncmpuerorumiutiaii,ii Coraliurubrumgingiuis laipius mordere coiienturawmq;
hoc frcqucnti motu gir.giua: ita (encllar cuadunt, vt dcntcs abiq; dolore ctumpere pos.
Ceistnra. ^111- Dcntq;MizaldusCoraliumrubrunidc coJlosuspcndit, vthamorrhagiamnarium
siatimsupptimat.
Amplius Ha chcmia-Piofessores ex Corali jsTinctcram , Oleum,Sal,Magisterium, H
Extraclum, 5_'.ili,i hnim gLiicri.sclic!iiiit,rma.Mii pi.tiliai, atkciibusiamcnumeratissa:-
ljcissimo euentii adhibcnt. Coralia autemin sncco Limonum, Keiberis,Ribcj,velAcc-
todcstillato soIuunt,&SaI ex Coraliorum fecibus,poit primatndestilJationem habcnt.
Qttamuis sint nonnulli ,qui liqtiorcm c.iCoraiijs, in albumine oui indmato collocatis
promptiuscIiceicpKifi^-.iiti;;. Ca-teitimliircrali^ CoraHoiumopisicia^Ti.icruraad-
Lib.%.de_] miradisvinbusinsign MsummopercabAiithoiibus telebratur. EtenimAnsclmusBDt-
Uuid. atp. tius,narratIcaddcspcrationcmfcbrepestilcnci lab^rantcmkxguttishuiusTin^u'2
j,,' cumcoihlcaridecoctionis violarum haustis, cxtt-mpio,& quasi lupra vim naturiElibc*
Tit.tJura. ratiim fuisfc. Harc enim Tinclura ca-ksti quadam vicorpus humanumad tempcricmrc-
CorMAvir- digit;&propterquamdamanalogiam,qu,imcumspiritibusgcrit,iJIosadcorcsocilatj
IUSm & robor.it, vtsicilc.i^:i(U(^i:cviiiPi;iaiopossint.ItcmadtoIlcndumniorbumCoinitia-"
lem etiam inuctcratum, pauos hcbdomadis sumptacommendatur,&pta-serrimquan-
documspirituVi(riolJpra:paiacasuerit. DeindcGoiiorrhaiamviroriundiutarnam la*
loading ...