Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 299
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0305
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusiiMetallici Lib.III. 2pp
SYNONIMA, ET ETYMVM.
SAL itainsse^iturinvtrosjuciimncrOjVtiiiniimeromiilrirndiiiisadgcniistatEim
masculinum rcft rarur,& iii singuki i nciirriini eti:i'.n gemis ad:nitt,ii'..SaIc quoque
incasureiSoproferturapudPriscianum, vt superius fuit annotatum, scd tunc
\ Mare;hocvocabulo;%-i!i^;;iii::i.dnmii)qnoniai):i:irat KnuiiimvoeaiHCuicarruleuin
I Sale.Quoad cry!i;nIoi;:a:i),!< rii sii iiidotiis Sai c^^noniiiiatum fuiiu:;i,S;i!icr,do,curil in
, igncm prokc:i:ni,ii'.dc jiitiJIiincialiatjairt c'xL.'iat,i)L-iiitleptir.atcognomi]iatiimetiam r-,
i fuisseaSaio,nimirumaMai-e;cumSalcxaquaSali,ncn)p;:M,^iisaH)fil;i;;-ur.T,;ndcin 0 ■
! SaIcmaSoIenominatum{'uisscopinatur,cutnspu[naMarisinJittorevdscopuIisreli- &'
,, fta,&caiorcSoliscoL)Co,~ti inS;:'cn) con ucnatui-. C-rtc:imiSal,vtnoit.rafcrtOpinio,
. permetathcsiiu, ciyiiidcgJar.iinr.cni;:. Quar.doquidcm Sal amultisvirisdoiir.isintcr
'lillasditioncscollocatiii-, qu:i.'1ir,i!',i'|'oi;[^li;tc-ris,alii.nn Ibnnmedunt. ltd.q;GrecisSaI
. vocatur a A ; idcoqiS. transposito ,';;;) ciiadit .1 !rc ;giu;r vox grarca a.*i in niasculiiio 'JUttmmve
■ gencrc prolataSalcmsignificat; naminsiminiiiogcnercpronuiiciataMaredcsignat.rumSalis.
'. Alioquin apudSuidam «A«i"n' gcnerisneutr i pro Salc vsurpatui'.Denique aLuere-
tioinsigiiiPoctaS.il Panaceavocaturawa» ,& «W, deducraetymologiaj obmultas
1 rittutespro;remedio,&tutciacon>Oii!anin!a[!i;i;;n,quasSalpo(liderediciturSaivo-
' catur Hebrcis Melach, Arabibus Mak!;, ItaJis SaJc, GailisDu Sal, GermanisSaltz Hi-
j spanis Sal.
NATVRA, ET AFFECTIONES.
SI diligenter naturam Salis contcmplemur, illum essc specicm tcrrar combusta;
compericmus, quoniamfrigido, &humidoliquatur,dcindecaiido,&siccocon.-
crescit; sed quando calor adureiismcnsiira? modum excedit, tunc vapor illc non
'-■ Sal,scd veluticmiseuadit,exquopoficaaqtur l,'};oLL;iiai',ia:iisu)\umsibicomparant:
namrcsadusta,humorcseparato,ntamarisiima. VideturaurcmSalnaiutalemcum-tf
jgne inimicitiam exercerc,quoniam cx tetra,& aqua resultans, calorc extrinseco acce-
dcnte,duriorcuadir, &dissolurionimagisrc!uc'tatur:ideoq;posteaquauicalorigneus
illiushumiditatcmcon(uinpsit,adpartcstcrrcasconucrsus,totisviribus,illasdiiriparc
conatur. Alioquin Sal naturaliterpeiictntt,astringit,abstergit,dislipatj repriinit,&cx-
tcnuat.Deinderantocalorcrcfertuscst, vt crudain ventricuiocontcp.tadigcrat .Hoc . ,.
autemindccolligimuSjquoiiiamcumStomaciitiscarnestaiKumcoista^perficiat, p»-»* '^7
sccs tamencrudosscdsalitos, &paritcr carnes crudas, &Salc imbutasfacileconco-/ "^1""
quit, & digerit: quaproptcr non ininlsepoicrimus canere.
IgneusessSnliiJigor, &t<clejliser!gc>.
Namcibuscrudus,& stomacho insuetusSale conspersusadeopurgatur,vt quodam-
modoconcoquatiir,&gustuifiatfamiliaris.
t Hinccunctis liquido constat Salcm abaquisnasccntem naturam.igncam participa-
rci cnm omnia corpora corrcda t,viua dcstruat, & mortua conseruct: Quocirca optimis
rationibusSal vi<ictitiurnmors,&moruioiumvita nuncupaiipoterit. Quamobrem-j
Plutarchus quandoq.in hcc vcrha jirorujik: Queniacimoduiii anima nostia rerum_j Lih$.Sym-
ditiinissimanonsiiiitdeiluercmolcmanimalisjicdcamcontinct: itanatiiraSalisopus^
aniina? «'niulatur, dum cadaucra constringit,&ad conscruationem cohibet.
PrstcrcaSalquamdamvimgcncrarionispoiiidcrc crcdirur,cumvigorcm;semina-
icsii e:\pcvgcfaciat: proptercasuntaliqui, qui muliercssolo linctu salis grauidas ficri
Bpsseewstiment. Haxigitmcritporissimaratio, proptcr quani Prisci Vcncrcmprolis
Deamcsse constittierinticuin h"ec exSale, scuSalo nataessc pcrhibeatur, idcoque a_i DM „rtfc
Gra:cisBARjsiii,quasicxMarige!iita,fucritcognominata.QiiidpIura?cximia,&plus- -^
quamaurcaialisnatura& vispra:dicatur,qiiiccumPrincipibusnotiu1ma sit.idopc-
rata cst,vt Vectigalia,&Tributa Salis,pta'cetcris,I5ge illis chariora iiur.Qumimd,pro-
pter summum Salis ccnsum,quo Sai auroferca;quaJiscuadit,sunt,quiopincntur.Om-
loading ...