Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 310
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0316
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
jio "VlyssisAldrouandi
A D fl. G I A.
NV L L A pecloris nostri sinus voluptatc opplerctur, nisi hanc historiam pro.
UerbijsaSalcsumptisornaremus.InprimisconsideratiisSalqmrcnuiresvti;
Jis&condimenrisnecessariamuItisadagipoccasioncmprabuit.Dicitureii^S
.Mtnihtttitilitii. Hocproucrbi; titulocircumfmuncummanifestumiithumanocorj».
-Li.x./lpho. rinihiJesse vtiliiis Sale, & SoJfc .Wr, c> •«■«<;hocprouerbios£abilire poumr.u; iCMeB.
tiam Hippocratis in Aphorismis; qnando scripiit extremismorbis extrema prsEsidia
conuenirc:namque hiduosucci accirimiomniumrcrumdoinitorcsesscpeiriibcnrut.
SicutiSelc.-rn/.HQZ de rc admodum congrua pronsiciatur;CLim Sal faciic impcdiat,<|uo
minuscarncsputrefiant.Snle,&mtnsimntpr/ttereia:aos. symboIumjndicatc<y.isuetuci.
nemaniscorumnonesseriegligen<jam:cumolinirautuis conuiutjsamiciconciliitMtut.
Saks btima Kum)ttidpoteltwfil/tm ab/t; SaU tdi .<* Hoc iaflatur in ilJos, qui debitosSaks ab hunj. e
w*ro»/S«nnaconsuetudincai'centJvelijsmagisquamoporteatvtuntur,ncq;noriii]taiircamiT.e-
jfe/r, diocritatcmseruarc, qua; rcrtmiomniumcondimciitunicsse traditur.Wu^oB/w.py,
thagorashocsymboIosignilicabatjquodsicutiSaiobsoiiioriimoptiiiiuminmcsasem-
perestapponendiimiita^inomninegotiOjiusfitiaA^ouitassempereitadhibendaj.
Oft/sOTW/icwwjnequcprodcstjncqiofficit. Hocadagium apud Italicum Vulgus sic
profertur.<5.w/s/j;.{.v.-/<y,-i»j/i«fM*,;,'s»>.jA'Hoc Vuigi D;;Ki vidertir,quod tarmraw.
letquantiimveibasoiiantmihilominuspotentetiampronimciaridevirooptiiiiisani.
raidotibusimbuto,quasposteaexerccrencs)LiL;L; .Qn,/!s:pi<tmrit . Vialicjuid inper-
seflum nutrimcntum abea t, sapidum, & salium essc dcbct, v t stomacho giatificari pos-.
mxiaati sit: ctcnini noxia qua-dam interdum prosaltibribnsmodo sapianijHippocrateannu?.
*™/W««/le'a'gr«isconcedunttir. . , . "
modefapiit PrietercalunEaliaptoaerbiaaSal&delumpta quar humanum ammum re(s iccrej
la ■ videntur. Primum hocest vulgatissimum. XemniijiU.is,mfieni/i.■/nnpi-i.is■imdtnm tifc.4-
fiias/tris.Hoc proucrbium est antiquissimum,cum Aristoteles in Moralibus iliiusmetni- G
i/^.ro.^cnerit^&denotatingeniumhominisnonpossCjnisiloiigocoiiuiiftUj&diutLiinaconsue
ralium. ludinecognosci.^/i/^/,;■.■■.f.<fit,t//v.<ii/, ut»i:x.■jt/VLts-.ins/io/if-. /'/.Hticspess.itadanimi
sanationcm:tiuandoquidemperSaIcmprudentianiaIteram sapiciniepartem, & per
Homamj prscipuum Prudentia^loctnn, & quasi scminariuin dcnotant..^i'>;.<«ii.'/.'W.M
intst. Hocproferturde homine stupido,&stolido, vci dehomine, quem tanquamsa-
pientiLr,& Jcporis cxpertem taxarc voJumiis^Sa/s •/.///V.jrc.HocattJncrc videtur ad illos
quorumanimusest cxpergcfacicndusjnamcauillationumiiiorsu taiiqiiamSalcacride-
lides^&sopitianimicxcitautLiL: queui.idmodum Apoplclici, faflafissioneSaliscirca
pJantas peduni,quandoquercu: (ii scinit.''</-./'/A.v.;,'r;/.:D:u;iIgaturdei]Io,'oui,mu(ato
praua; vita: inftituto,ad bonam frugemrQuetthurSttkperitn&its ndiut ditnr. Hocadagiu
abAristophanememoratumpcrtinerc vidcturadillos, qui velartate, velvitio deli
rant.Ortumque dicimtproucrbiumalaborantibus tcmulcntia, qui simili vnguinelini- H
ti libcrabnntur.Sdc&M*. Hoccst symbolicumproucrbium, tjuod demonstrat ad rc-
scipiscendum, gratia,&diuinationeopuseisc: siqiiidemaimoliLiidiiiinaresponsaab
Aruspicibusrcddercntur Sa!,& Faba apponi sokbat. Snltm, &tkttmcmertS\w&9&'
^•^"^■minitAristotcleSj&sigiiificatiemediaoppositajiiterdumesseadliibenda^iiamSalmor-
dicar,&oleummuket, quoni.uiiSapiciitesaciiinoniamadiiioijitioiiis, ycl corressi*
nis,bIandisvcrbispcimilccrciolent. Lttsttsnoatumsnlem. HocdiuuJgaturdeill&ssili
Scrmoncsabamicisetiapiolatosaduersiissecontume!ioscdifloscsscopiiiatur:&illos
absq;vlIocircumspefliouisSaIetanquamI.upi deu.ora.nt.
Denicjuerecenseiidasuntaliaproueibia.qnepai-simoniamrespiciuiit.^."^;/'-';,''?"'-
■rf™^a;«./..Hociactaturirihommemparcissiinum,&sordidum,quii]emicamqu]dein
Saiisiargitu!',qiiamoIimnmnibiisHospitibusIargitcrimpcrtiebaiitur. Snlemlinstn^.
DiegenisreHoc Pr0Lniiigandumest dc illis,qiii sujnpiibus parcunt,& tenuitcrvissitant: namque
Jfrtnswt. Salolimobsoniorumloco,tenuioribus tortunic hominibuserat. QuociicaDiogcncs
interdumaCratciodiuiteiniiitatus,vtsiiohospitio,&IiberaIitatefruerctur,rcspon-
ditsemalieArhenisSalemliiigcrCjCjuaiiiapudillnmiustaurataepuIatummagnisiccn-
loading ...