Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 312
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0318
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3(2 "VI ykh Aldrouandi

fringatur, nimirum imeriori, &extcriori a-rumnarum ssagello ,Sal sttpcrfcstissimns.
cumdeiiicetisdo^rinis, & c\cmj>ii'i pr.rccritovaHoiLim euadat.
Sales, quo.idcolumr!,c>:s;i!>ori:m, v:.;:■ ■ jcoj;ssi;isi:nc;:i-;cum aliusalbtis, altctsruber
aliusrnfu-;, &a;iiis ita sp!c:v.:c-; i.niciisitiiv.v; iuciuiiLi: virriuriaminktid'. l^aritv;-v:.;'
tanc[UaintotSaks,v:uijiLi;:i.ui;Lpc'viWtLO:iis,&bo!]:;::ti^obscr[ianrur:quat)doqui'
denialijchariiaic rubciit, :i!ij rncniiciii-ia j-LiiciCLint, alij candemcastiraccaibcscunrJlr
honcstatcrcsulgent. SimiliterSalin saporc variat: siquidemdicubiestsuauis, aliiji
saisus,&aiiiitit«vridcqiiant6an!,trioL'fLi^L:t, tantoniaiori^caliditatiscritpavtictps
Psmtcnti* HuicS.-iIialiiLiiilaturpccnitentia^qurcIiialiquibtisvirislcuiSj&iiiitisestjiiialiqu^
ai:nfsiwi- [nisinsnauisj&amarior^Sed quaiitd snuHorem qitis gullibic pceniicntiain, tantd
ktm: raaiorei:icalorisdiii!iiicopiapirticipal>it. Siiiec^tlKiisSiiiiiconsidcreturiindcetkm
doctrinainoralisdimiinabit,: Quandoqitidcm condicis Salc cibis sapor dekitabilis
conciliatur;cumabiqueSalcomniscibusmsipidus,&msuauisrcmane2t. PerSaletn
hocinlocodiscrctionem interpretaripossumus,quoniam hacomncs cibi,nciiipeotn.
nMnosti'.v«pci'.itioaes:ii;!di.iarit!iv,&condiuntur,vtdcbitumsapoi'em,&odoreiilJp
■ acquiraiitietcnimabsqucSalcdisci-ctionis,l-pLiidciin.r,(iiii.T:scib;is,niL!iiriim acrus .
quamuisperscprobus,&rcciii5-, iiisipiritiii.imci!, & iniitiJis apparct. DenudSale_j
appetitu5C'xc!tarur,&pecudesadpastiim,&adpotumprouocantiir. Salhuiusgene.
DmmaDo n"sestdiitina;Doftiina;succus,q[icmditmpccudcs,scilicetauditoresinpra^icationc
ssria* cui oblattimrecipiiint,tiinc cortim appcii(!;s;i';tTno"i;i!icxci:a;'av, necnoncibusrefessio.
Jimilis. jiiscarlesli;,;:cp:;ti:s gi.tt i.v.&pictitiisdclideratur.
DEmitmSalcxuslusmaiorcniitccaiidifactiltatemadipiscittiriideoqiiecarniputri.
d* inspcrsus, illam corrodit,&cpiia vsq;ad inrimaspartespcnetrat,diligcnterearaj
purificatihiiitiscoiidkionisestPHnccps perfeiftiis,qiiidumignccliaritatis,&slamniis
aruinnarui«cstcxustus,tiineniiiisii'tinv:nipei'kctionisacquirit,iSs timcputridam,&
fa-dam voluptatum carncm, qua: indignis modiscorpus, & animinn subditorum pol,
Iuit,aufcrreconatitr; namcoriectioncs, quasi i'oiionesadhibens,fa:r.e!]tei!ilJbidinis
, sanicm abstergit.
AVGVRIA, ET SOMNIA.
F^EC duo,sciliect somnia,&auguria, parigradu infabulari hlstoria versari
. cxistimaiuus. EtcnimAnrJquirasnialumconuictoribusfacercomcn pronun-
\ ciabat,quando Salio mensa eucrrcbarur,verdissipabarur ;quiaconuiuaium
amicitianondiueslcdii!;ttiiv;I|>:-irs:!i;!;ct:atitquiaSaIinpriinalinguaaconseruandi>
dcnominarctur;aut qin:; Sal ,iinic:tia;ii.i r;;'c;r:dcnotct,dimcxaquisconcresccnsin
vnumcorpus eoeat. Autlior etiamcst Plutarchus in Ciasso,Salem, &Ientemingruen-
tiummalorumfuisTc pra-sagium:cumlixcduoaRomanislugubciafticrintcrediia,duin
Samniu Jiajcmorruisapponcrcconsiicucrint. AuBurijsSomniaasfiniaesTecredimusicumam^
tjualia. bo illiterata' f.ibularelTc vidcantur. Iraq;ipccie Salisintcr quic tem visa, inxtaopinio-
ncmCardanjjprudcntia.sapicntia, diuturnitas,ctdefensiodeiignantur,&vicillimj
ii.i.Sem». MagnoSaIisaccruodolor,&mcerorindicatur. Qtjinitn15somnumcapicntiSalobla-H
tusperieulosammercatui-aindcmoiistrarcfemir, quoniam Sal sponceliquescattvelu-
tiquandoi;iqi;iccc.S.ildo!ni!jqiicsccrcvidccur,redditu.um diminutioncm cxpcctan-
dam pra:sagit.,At Sale per a:des,vel pcr vrbem sparso,vrbem, vel domum desolandam
Cardanus somniat. Sale verd intcr quietem in ignem proiecto, ingenitim in rc ardua
adhibenduiiilignificat:namqjsistrepitumcdat,indctumultusresuItabitisiiiardeat,co;
natiis,&cog:i,iiio;:ci ciiancitcnr.
FurariSalcni,occultam SapieiitiamdiscendamelTcdcmonstrar^vtnugamcntanu-
gamentjS3ddaiitur.CopiamautemSaIisdeuorare,cstrev£ili,&probaabiiti;&Salem
inputeuiiipn;ijccic,L-iiiii!L;i(amoperationemmoliri,&puravitiare. Vcrumticuiisii!
quietcconspiciat5alemaba;dibusaufci'ri,cilomniaabsq;consiiiotjra;starc. Quaii-
Y'"L doautemsoniniansmcditaturauesSalemcdentes.estoprimumconsiliumaspctnari:
L-mcftur. quandoquidemaucsSalcnccantur.Sakmedctepostpotum, vtlpotarcpost Salem,
--------:a:operationcsmonstrantur. Cit)ossaIsositainSomniscontemplari,vtdegu-
stari

B
loading ...