Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 321
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0327
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusteiMetallici Lib.lII.
D E N I T R O.
Cap. IV.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
.'xpoDuIatevidctur, vtinpra?sentiadcNiti'o dissera-
inijsiicciconcrciiSaliscognatuin ciTetradaturiquan-
imadscnsumgustus, nonnisiinteiisioneaSaJediscre.- j
S.Itaquecum Ciccioiuadeatinqiiauisiii/titutionc.^ . ,
cinchoandumts!c,iK\igi!oi.ita iioir.riiissigiijfkatio- *"" '"■""'■
cile dccipiamur.Pioptcrca prima facicNjiri FtymcjJdgiam exa-
minabimuS:dummodolioc;!(i:i-,i;ic;>.iili^(;'>i;v;ur:v:diiiy..s;ii:-.'.Ki|H:tiC;,!:(.ri:;-,ii I.ittu /„,{,/;„,„
criamnominari.-communistamcnletfioNitrnmhabct. Nitn.m ■ionn.IIiaNitor.dc- Zdfail
riuantisiquidcmalisteigcndiiacuJtatisparticepsvcstimcntis.lauci^&tOtideniquc.^ g/
corpori nitorcmconciJiat. Idquc Gi.Tcorumanihoi-itatc. su.biliie poilmr.us, quibus
voeatur »i7po>, qtiasi nV7fo> -axfd ii tivssat to vifyn, nimirumalauando,&detcrgen.-
doihacenimfacultatenitrumpotitur. Alijmahmt hoc vocabulumaloconatalideri-
uate , nempe a Nitria Aegypti rcglone, in qtia Nit rum olim copiosuin proueniebar.
Aliqui poncJcrantes Nitrum taquam rem SaIicos>nata,& qiiasispecicm Salis,i!Iud Sal
lucidum, Sal Ak.v.ind.iinsi, &SaI ii:ti iiiii c(ignoi;iii:;iiunt.Hic tamcn aducrtendum est,
iJlud,quodhodic Sal Nitrumdieittir,c-ssespeciem Nitri,&non Salis: licctNiiru a na-
niraSalisnonmultiim discrcpct. Sed error hniusvoc.ibuliindcoituseshqiii.iPJinius #3i.mo
dc spcciebusNitri vciba faciens.scripsit SaiNitrumsulphuri permixtmn in lapid.em_j
veiti. VertimPlinianaJeeriosicsehabct.W, 6-m>rmnfitshiiri pnmixt^&s.Vmxo.
C modo Nitrum, quodhodie Vulgtis Salnitrumappellat;sit veriim Nitrum Amiquorum, ^hrarn
non audemus a/Teucrare rquamuis in tcmperatur.V primaiumqualitatumaNitroPri- <"''■■! iitu-
scortim non valde disiferat. "**
Halchcmi^ProfcssorcsNitrlim vocant Barach,vt loanncs Garlanduscxponit,no- ■
minefortallisab Arabibusdetorro,quibus Baurachnuncujiatur.MaurisBorasdicitur:
hincscriptoribusBarbarisBoraKcognominatur.Hodiet3mcn,hocvocabuIo,designa-
turquod.daniiacriciuin Nitiiiicnuslucidum,quo Auiificcspio glittinc auri vmntur:
qucmadmodum Piisci in siuiili operc ClnysocoJlam adhibebant. Hoc Venetijs ex
ercmato quodam lapide candido, & ii ssili paratur, qnem Boraccm ciudumindigiiant, ■ ■■
ScrapioBoraccmTincarappellauir ,&- c,1;■ 11it-tit-1 ii SaI:.t , i:.ijn.11- Nit:i,cumquodamTiwj^^ra
amaroteconslituit. Qtiamuisautcm Arabcs Nitrilapidosimcminerint, nontamcaj/i,lw.
l-citaxeilc vidctur,qucmOpcratij Vcneticrudumnomiiiai-.nciimliiiiiii;:-;: ;i6ioluatur,
netpyjlum sapotessi, aiR vstione reddat. Gallis dicittirNitre. Italis Nitro. Germanis
Rhamcr,Sal peter. HispanisSaiitre.
NATVRA, ET AFFECTIONES.
NITR V M natwa? eise media» intcr Aphtonitrum , & SaJem rnuJtl affirmanc,
Nittumtamc,idnaturamAphronitripiopii[5accedit:qusidoquidcm,aduitio-
nc,acriiisredditummagissiccat,atciidii;ciit.,Si!nt.ait(.!!!Nitnim,&SaIduo
succi conctcti natura valdc-siii;ivr.>,vt cxprcssit Gaicnus Iirs vci ki$.fr.ft->-<;;,sMw,,;.-/.>;,t-/:"- ' ■ <■'-..,
l-u .Aiistotclcsqnoi|!ic-hosd;iosi.(>;icict(ni"ucci>sco:>roinic.s ctlc-iiHlkariit :Quapro-
pterhumidosolui.&.iciijTinar/.is, (]iia:iiaqii,i;'cIiLicii;Jit. Cimi amtmjorir.a.&quali- ' "*■■ '"'"•
tatibusaSalc Anmionkicn Niti:mi;::::: v;{Iclc(ti!ci-L-pcr;hincaliquiSaIisgcii:ist/se_j('''*?■ 2-
fiatuei imt. Omnis Nitri spctics naturaliter calida, & licca cst: quamobrcm incidifcdc-
loading ...